Skip to main content

Royalty (009)

12 januari 2017

woensdag 21 mei-2003
Mr. A.D. van Buuren was al ver voor de oorlog een international. In het louche zakenleven. Dat vormde geen beletsel, haast integendeel, om her en der ook in hoge politieke kringen en in uitvoerende organen vriendschappen voor het leven te sluiten. Zo raakte hij in Nederland in de jaren dertig op goede voet met de minister van Economische Zaken M.P.I. Steenberghe. Deze Katholieke gezagsdrager aanvaardde begin 1936 een commissariaat bij de Rotterdamse vliegtuigfabriek Koolhoven, waarvoor Van Buuren als juridisch adviseur optrad. En zo ontstond iets bloeiends tussen die twee. In november van dat jaar behoorden de twee vrienden tot de happy few van de onderneming die de versgebakken prins der Nederlanden Bernhard zur Lippe Biesterfeld, die twee dagen voor deze feestelijke gelegenheid in Berlijn nog officieel zijn rechterhand had opgestoken naar Hitler alvorens definitief naar Nederland te vertrekken, rond mocht leiden door de fabriekshallen op het Rotterdamse vliegveld Waalhaven. Vooral het brandnieuwe verkenningstoestel van de Fokkerdochter trok Bernhard’s aandacht. Maar dat was niet echt een wonder. Per saldo vervulde de prins toen al de rol van undercoveragent van de Duitse Abwehr in Nederland (codenaam “Observator”) en de inlichtingendienst van IG Farben (NW7). Het moet tussen ZKH en Van Buuren direct geklikt hebben. Niet alleen vanwege hun gezamenlijke interesse voor de vliegerij maar vooral omdat ze allebei niet vies waren van het totalitair gedachtengoed. Zo onderhield Van Buuren interessante contacten met kringen rond de Italiaanse dictator Mussolini. Dat kwam bijvoorbeeld uitstekend van pas toen ir. Anton Mussert, de opkomende nationaal socialistische ster in Nederland, graag eens de Duce wilde omhelzen. De voortreffelijk Italiaans sprekende Van Buuren reisde met Mussert naar Rome en introduceerde hem bij de Italiaanse leider. En als je dat kon was je bepaald geen oetlul.
Mr. A.D. toonde in de jaren dertig, ver voor hij Argamakoff leerde kennen, ook al hevige interesse voor nieuwe uitvindingen op het gebied van de (militaire) luchtvaart en aanverwante terreinen. Zo had hij het patent verworven van een automatische choke die ervoor zorgde dat een vliegtuig bij de start een extra stoot benzine kreeg. Dat gebeurde in die tijd nog met de hand en als je als piloot dan net naar je vrouw zat te wuiven was dat lastig. Van Buuren had de verkoop van het handige apparaat ondergebracht in de onderneming Montan Export. Geen onbekende naam in de vliegtuigwereld. Maar ook geen onbevlekte. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
12 januari 2017