Skip to main content

Octopussy (437)

woensdag 16 mei-2012
En terwijl bef Doeleman nog bezig is om uit te vinden of de zaken van vriend Robert van de Rhee al dan niet een kwalijke odeur verspreiden, gaan wij vrolijk verder op het ingeslagen pad.
Eerst wat ouwe meuk. Robbertje liet op 3 maart jl. zijn villa aan de Baarnseweg in Bosch en Duin leeg halen. Die kaalslag moet goed voorbereid zijn geweest, want in de maand daarvoor trof een officiƫle heraut van een justitieel vehikel in Utrecht hem op dat adres al niet meer aan. In arren moede werd toen de volgende advertentie in de publieke ruimte gebracht:

"De griffier roept in de zaak ING BANK NV/Van de Rhee cs. (zaaknummer 319244 HA RK 12 - 76) Robert van Rhee (sic, red.), thans zonder bekende woon- of verblijfplaats, op om op 28 februari om 13.45 uur te verschijnen ter zitting, locatie Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht, alwaar de mondelinge behandeling zal plaatsvinden van het verzoek op grond van artikel 3264 lid 5 BW jo 549 Rv tot verlof voor inroeping van het huurbeding m.b.t. de woning aan de Baarnseweg 50A te 3735 MJ Bosch en Duin over te gaan.
Voor nadere informatie (en voor het verkrijgen van een kopie van het verzoekschrift) kunt u contact opnemen met de Sector Handel en Kanton,
Handelskamer, rekestengriffie, tel.nr. 030 - 2233735".


Waarom ging de ING tot die onsympathieke maatregel over? Omdat het betrokken spaarvarken bang was, dat Robbie voor het redden van het vege lijf de boel zou verhuren tegen een tegemoetkoming die minimaal gelijk was aan de maandelijkse hypotheekaflossing. En dat zag voornoemd varken na alle voorafgaande strapatsen in de betalingssfeer even niet zitten.
De ING ging na het geding met de gladiolen naar huis. Een paar dagen later liet Robbie het pand ontruimen en trok met vrouw en koter de grens over. Niet lang na die aftocht gooide de bank de villa in de openbare ramsh en bleef uiteindelijk zitten met een gaatje van ruim een meloen.
Dat komt ervan als je Kleintje Muurkrant niet leest. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen