Skip to main content

Roestig (024)

16 februari 2017

dinsdag 9 december-2014
De ING is weer eens de piel. Bij het faillissement van Ronex. De licht door Middenoostelijke geuren omringde Rotterdamse vervoerder, die in de gevarenzone raakte bij de ontdekking van merkwaardige roestplekken in een uit de USSA afkomstige antieke Mercedes (1). Op 16 juni 2008 verwierf de oranje leeuwenbank het pandrecht op openstaande vorderingen van de toen nog onder leiding van Scientology kerkganger Ronnie Schols staande shipping and forwarding BV. Wisten ze het bij de ING of zaten ze daar te ronken als de koning der dieren na wat zwaar getafeld te hebben? Er was namelijk al een pandrecht uitgedeeld. Dat was op 21 februari 2000. Aan de RABO-bank in Barendrecht. Dus de RABO lag aan de voorspeen en dat bleef zo toen Geert Jan Dokter in 2009 Ronex overnam van Ronnie Schols.
Volgens het eerste verslag van curator Winters zou Ronex na het bestijgen van de bietenberg nog zo'n 2 tonnetjes hebben te vorderen en dat was te weinig om ook de ING nog van een zalfje te voorzien. Bovendien bestaat die 2 ton voor een deel uit het bedrag dat Ronex nog te vorderen meende te hebben van de meneer met wie ze nu al jaren in de clinch liggen over de twee nogal slordig uit de USSA geïmporteerde Mercedessen. Gezien het feit, dat Geert Jan Dokter nu ineens erachter is gekomen dat de papieren van de “goeie” Mercedes pleite zijn, ziet het er somber uit voor de RABO. Niet zo verwonderlijk, want op de achtergrond van deze story speelt ergens de bij ons zo populaire jurist Geert Jan Dolk een dissonante viool. En met hem heeft de RABO al menigmaal kwaaie kersen gegeten (2).
Ondertussen zijn de hamvragen in dit verhaal compleet ondergesneeuwd en daarom herhalen we ze nog maar eens: wat voor verboden stof was er stiekem meegegeven aan een van de Mercedessen op zijn reis van de USSA naar Rotjeknor? Wie waren bij de smokkel betrokken? En voor wie was die verboden stof bestemd?

(1) Mocht u de draad kwijt zijn cq. voor het eerst met die draad geconfronteerd worden raden we u aan even terug te bladeren in deze serie.
(2) Zie de serie “Shady” op de site van de Vervolgverhalen.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
16 februari 2017