Skip to main content

Bob (002)

31 maart 2017

dinsdag 24 januari-2012
Nu het er serieus naar uitziet, dat Slobodan Mitric aka Karate Bob op instigatie van een van zijn gezondheid niet wetende minister Leers terugkeert naar de cold van zijn voormalige vaderland, toch nog even dit. Bob was in de jaren tachtig ondermeer betrokken bij een uiterst dubieuze affaire op nucleair gebied, waarbij naast de Palestijnse zakenman Hassan Zubaidi en allerlei secretsmurfendiensten waaronder de Mossad ook toenmalig premier Lubbers betrokken was. Contouren daarvan kan u op deze site terugvinden in de serie "Lubbers en de Muzelmannenbom" in de rubriek Vervolgverhalen. Jammer dat Bob zelf daarover altijd zijn mond heeft gehouden. Maar misschien is nu de tijd aangebroken om eens flink uit te pakken. Zoals gezegd, onze zegen heeft ie. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
31 maart 2017