Skip to main content

De Toverberg (015)

22 december 2020

Lezer F. te S. spoorde mij aan om de columns van ene Pierre Capel te lezen. Volgens hem horen de pennevruchten van Pierre in het rijtje De andere krant, Gezond Verstand, Blackbox tv en de Binnenlandsche Bataafsche Courant.

Ik laat niet graag mijn sporen na op websites die ik om meerdere redenen niet vertrouw. Het is dus aan anderen om van de inhoud van de cursief aangegeven titels kennis te nemen. Bij dat Bataafse ding is mijn wantrouwen gewekt door de referentie aan geschiedenis, aan een geschiedenis die mij niet interesseert. Bataafs ruikt mij te veel naar Maarten van Rossum, de honderd jaar geleden in een slakkegang gezette gluurder die maar niet definitief tot stilstand wil komen. Televisie kijk ik niet, ook niet op YouTube. Gezond verstand ken ik als de ondertitel van de grootste krant van dit land. En die andere krant doet mij te veel denken aan de Krant op Zondag, een megalomaan projekt van ene René de Bok, die er naderhand een slecht verkocht boek over schreef…

Voor Pierre Capel ben ik dus op mijn hoede.

Het blijkt te gaan om een wetenschapper in de leeftijdscategorie van Van Rossum, emeritus hoogleraar dus, en wel in de experimentele immunologie. Wat dat precies is wordt nergens heel erg duidelijk. De man heeft wel een boek geschreven maar columns van hem kom ik nergens tegen. Dat boek heet trouwens Het emotionele DNA en tilt wel een tipje van de sluier rond de professor op. Centrale opvatting in het boek: ‘Het wordt steeds duidelijker dat gevoelens verbonden zijn aan keiharde biochemie.’ Een pleidooi voor pillendraaiers en -eters dus, de soort die het ergens in de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft gewonnen van het verklaren van psychische problematiek uit sociale omstandigheden.

Capel heeft zich zoals uit een googlesessie blijkt naam verworven als de professor achter viruswaanzin en andere onappetijtelijke clubjes. Bij dit soort figuren moet je je niet laten verleiden tot het doorspitten van de ellenlange en gortdroge verhandelingen die ze houden over de materie waarin momenteel iedereen belang stelt. Je kunt ze beter ‘opsnorren’ uit de tijd van voor het virus. Toen ze dus ook al de aandacht trokken, maar dan wel van mensen die ze met een goede reden in de gaten hielden. Zoals de mensen van het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij. In het nummer van 30 september 2019 noemden zij onze Pierre in het kader van volgend berichtje. Smul maar even mee:

Complementaire zienswijzers in Utrecht, het docentencorps
In het vorige nummer werd kort melding gemaakt van het Keuzeblok Complementaire Zienswijzen, waarvoor tweedejaars medisch studenten in Utrecht zich kunnen opgeven. In tien weken neemt dit blok dan 50% van het studieaanbod in beslag en het blok wordt afgesloten met een examen, waarmee studiepunten kunnen worden behaald. Inmiddels bezint de onderwijsafdeling van de Utrechtse faculteit zich nader over de samenstelling van het docentencorps, gerekruteerd een aangestuurd door het Louis Bolk Instituut. Lees erover op (onze) website en vormt u zich een eigen mening over dit – zoals de Engelsen dat noemen – ‘sorry lot’.

En dan volgt een rijtje namen met last but not least die van Capel.

Commentaar overbodig. Wie ooit eerder zulk een kwakademische line-up heeft gezien, melde dit bij de redactie.

(JoopFinland)

Ferdinand Scholten
Sterke argumenten Joop, fijne dagen, in donker Finland.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
22 december 2020