Skip to main content

De moord op Louis Sévèke (020)

13 februari 2021

Was Marcel Teunissen, de tot levenslang veroordeelde dader van de moord, een bekende van de politie? Tijdens de rechtszitting wordt duidelijk dat hij eind jaren negentig een strafblad heeft gekregen wegens autodiefstal. Maar er is meer.

In haar editie van 4 april 2007 ‘onthult’ het weekblad Nieuwe Revu dat de naam van verdachte Teunissen ‘reeds opduikt in oude politiedossiers van midden jaren tachtig’. En dat nog wel als mogelijk lid van RaRa. Het artikel rept van een door de recherche aangelegde groslijst met daarop ook ‘de naam van de dan pas 18-jarige Marcel T.’ In een later stadium wordt deze lijst ingedikt en verdwijnt Teunissen, samen met vele anderen, uit het blikveld van de speurders, maar de auteur van het relaas, Stan de Jong, concludeert dat Teunissen ‘al in 1986 tot de hardcore scene van de Nijmeegse actiebeweging hoorde’ en dat het dus ‘wel heel onwaarschijnlijk (is dat Sévèke) en hij slechts vage bekenden zouden zijn geweest.’ (1)

Tevens is daar de niet-gespeelde verbazing van Henk Gerrits. De al eens in deze serie opgevoerde rechercheur (2) kan in het interview met De Gelderlander er ook na dertien jaar nog niet over uit: ‘Hij leek als twee druppels water op de compositietekening. Dat leek wel een pasfoto.’ Op deze plastische manier beschrijft Gerrits het moment waarop Marcel Teunissen voor het eerst de verhoorkamer werd binnengebracht.

De eerste twintig afleveringen in deze reconstructie van de moord op Louis Sévèke zijn goeddeels gebaseerd geweest op de knipselmap die Ed Bruinvis destijds heeft aangelegd en verspreid (3). Hij besloot zijn werk aldus:

‘Met dit 15e nummer in de serie Info’s over Louis hebben we als Doca vanaf november 2005 de zoektocht gevolgd en geprobeerd een bijdrage te leveren aan de oplossing door de landelijke berichtgeving weer te geven, te analyseren en zodanig te indexeren dat de gegevens voor een ieder die dat wil bruikbaar zijn voor eigen onderzoek. Nu de dader is veroordeeld en ‘de zaak’ voor de media althans als afgesloten wordt beschouwd, is dit voorlopig het laatste nummer. Mocht er echter aanleiding toe zijn, dan zal de serie meteen worden voortgezet.’

Deze serie ziet in de vragen die de figuur van Marcel Teunissen heeft opgeroepen voldoende aanleiding om de speurtocht te vervolgen.

(1) Stan de Jong: Moordenaar Sévèke was in beeld als RaRa-lid, Nieuwe Revu 4 april 2007
(2) Zie aflevering 17 van deze serie, 16 november 2020
(3) Documentatie van de berichtgeving rond de moord op Louis Sévèke op 15 november 2005 te Nijmegen, Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem

(JoopFinland)

Patrick
Ik ben al een tijd aan het volgen specifiek van mijnheer seveke,ik heb zelf in de buurt gewoond lang voor zijn moord rond 1995 en kort later,ik kende hem uit de broek,ik heb veel twijfels rond die moord later,
Klik hier om uw reactie toe te voegen
13 februari 2021
De moord op Louis Sévèke