Skip to main content

De geldkerk

20 januari 2017

In California is onlangs door overlevenden van de Holocaust uit het voormalige Joegoslavië en de Oekraïne een proces aangespannen tegen de Vaticaanbank. De naar de westkust van Amerika uitgeweken vluchtelingen willen op grond van een nog niet zo lang in werking zijnde wet schadevergoeding voor het verlies van goederen en voor niet betaalde arbeid in da kampen. Zij pakken juist de bank van de Paus aan omdat de Joegoslavische fascistische Ustashi's daar tijdens WO II onvoorstelbare roofschatten hebben gedeponeerd, die na de oorlog ondermeer zijn gebruikt om hen via de zogenoemde "ratlines" naar veiliger oorden te sluizen. In tegenstelling tot de gebruikelijke zalvende boodschappen van het door Jörg Haider's kerstboom toch al zwaar vervuilde St. Pietersplein heeft de Vaticaanbank weinig menslievends te melden. De leidinggevende prelaten wensen niet over de brug te komen op grond van verjaring en het ondemocratisch karakter van de door de eisers gehanteerde wetsartikelen. Maar wat wil je? De tollenaars hebben altijd al voorin gezeten in het Romeinse bolwerk.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
20 januari 2017