Skip to main content

De farce van Bahrein

25 juni 2019

De conferentie van Bahrein die op 25 juni is begonnen om het 'Palestijnse probleem op te lossen', zonder de Palestijnen, laat zien dat de VS hun greep op de wereld aan het verliezen zijn. Het idee is om de Golfstaten te laten betalen voor een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict dat nu al meer dan 70 jaar het Midden-Oosten in haar greep houdt. Want daar was de stichting van de staat Israël in de ogen van het Westen voor bedoeld: als politiepost van de voormalige koloniale machten, zoals de Kruisvaardersstaten dat 8 eeuwen eerder waren geweest. Het duurde even voor deze Kruisvaardersstaten, in de steek gelaten door de Westerse mogendheden en financiers (Venetië met name) het loodje legden, maar het loodje legden ze. In de laatste fase gingen ze bondgenootschappen aan met moslim-machthebbers in het gebied om nog een tijdje te kunnen overleven, net als Israël nu de samenwerking met Saudi-Arabië en andere extremistische regimes in het MO zoekt om te overleven in een wereld die de misdaden van de zelfverklaarde 'Joodse Staat' tegen haar buren steeds duidelijker veroordeelt.
Dat deze conferentie tot vrede zou leiden gelooft Netanyahu natuurlijk net zo min als de Palestijnen. Netanyahu en de krachten voor een 'Groot Israël' hebben oorlog nodig om het doel (een Israël dat grote delen van de buurlanden verovert) te bereiken. Zoals de uitbreiding van het 'Geilige land' (de westelijke Jordaanoever en de Golan-hoogte, ook militaru manu is verwezenlijkt. 'Het project van de eeuw ', zoals Trump het door zijn schoonzoon Jared Kushner in Bahrein gepresenteerde plan noemt, is een fantoombeeld, dat geen enkel Arabisch land kan accepteren, op straffe van door de eigen bevolking te worden afgewezen. De samenwerking met Israël door Saudi-Arabië en andere Golfstaten in Syrië tegen Assad is op een grote mislukking uitgelopen. Het gezamenlijk steunen van de jihadi's heeft niet bepaald het gewenste resultaat gehad. Integendeel: het verschijnen van Rusland op het strijdtoneel (iets wat in de tijd van de Sovjet-Unie ondenkbaar was geweest), en dan met name de Russische luchtmacht, heeft de mogelijkheden van deze onheilige alliantie sterk beperkt. De introductie van Russische luchtafweersystemen die door onafhankelijke experts superieur worden geacht aan de Amerikaanse, hebben de speelruimte van Israël en de Golfstaten sterk beperkt. De voorgenomen aanschaf van het Russische S-400 systeem door Turkije (Erdogan beweerde deze week dat ze al geleverd zouden zijn) heeft zelfs een wig gedreven in de eenheid van de Navo, dat agressieve bondgenootschap dat Deep State gebruikt om de wereld in haar greep te houden.
Dit zijn allemaal tekenen dat de macht van Washington en haar vazallen tanende is en haar einde nakend. Natuurlijk zal er nog veel bloed moeten vloeien voor dit zijn beslag krijgt en zal het gevaar van een wereldoorlog door het 'gewond dier' dichterbij komen, omdat deze 'Masters of War' geen enkele scrupules kennen. Het zijn dezelfde krachten die de laatste wereldoorlogen veroorzaakten in hun honger naar winst en macht. Miljoenen doden en de vernietiging van staten (als laatste slachtoffers Afghanistan, Irak, Libië en Syrië) vormen voor hen geen enkel bezwaar. Integendeel: het spekt hun portemonnee en deze macht van het geld is het enige dat telt. Iran is de volgende kandidaat, al spartelt Trump nog tegen om zijn herverkiezing te redden. De onthulling door generaal Wesley Clark van het lijstje dat hem op het Pentagon werd getoond zal niet verhinderen dat het wordt afgewerkt, al zou Trump dat willen. De president van de Verenigde Staten heeft niet de macht oorlog te voorkomen. Zoals een recent geïnstalleerde 'denktank' te Washington voorstelde moet de oorlog tegen Iran 'door anderen' (lees: Israël en Saûdy-Araabje) worden begonnen. De VS zullen het dan overnemen en afmaken.
Dat dit scenario zo schaamteloos kan worden gepresenteerd zonder dat er enige wanklank van Europese bondgenoten of MSM wordt gehoord, doet het ergste vermoeden.
Wij moeten ons drukmaken over het klimaat. Het Amerikaanse leger is een van de grootste vervuilers ter wereld, met meer uitstoot dan hele landen. Stel je voor wat een oorlog tegen Iran zal betekenen voor het milieu. En wij maar aan de vleesvervangers.
Niets lijkt het perfide spel te kunnen stoppen. De publieke opinie is murw gemaakt door schuldbesef over de zg. welvaart die 'in 25 jaar' de wereld naar de afgrond zou hebben gebracht, terwijl de afgrond van een nieuwe wereldoorlog wordt voorbereid. (WK)

Klik hier om uw reactie toe te voegen
25 juni 2019