Skip to main content

De Bossche Kraaklente van 1978

22 april 2023

Precies 45 jaar geleden was er een aktieweek waarin drie grote panden in de binnenstad van 's-Hertogenbosch werden gekraakt. Op maandag 17 april 1978 het voormalige Sint Joan de Deo Ziekenhuis aan de Papenhulst, de dag erop het voormalige Baptisten-klooster aan de SintJorisstraat en eind van die week werd de toen leegstaande Carolus-flat gekraakt. Een paar maanden later werd de RijksHBS aan de Hekellaan en Huize Agnes aan de Zuidwillemsvaart erbij gekraakt. In een paar maanden tijd meer dan 150 Bossche woningzoekenden onder een goed dak!
Over deze vroege kraakperiode is recent door Hans Kessens een half uur durende film gemaakt vol beelden en interviews met mensen die er toen bij waren, krakersters en bestuurders. De film laat zien hoe de binnenstad van 's-Hertogenbosch er toen bij lag. Heel erg veel verkrotte panden, veel leegstaand katholiek erfgoed (kloosters, zieken- en weeshuizen) en een stadsbestuur vol megalomane verkeersplannen waardoor er nogal wat slooppanden waren ontstaan. Deze film staat sinds kort online en we zijn wel nieuwsgierig wat jullie er van vinden, zet hieronder je eventuele commentaar. Hier kun je 'm bekijken
Er is ook een update verschenen van 60 pagina's van de oorspronkelijk in 1978 uitgegeven "Alternatieve Muurkrant Wandelroute". Deeltje 24 alweer in de reeks stadswandelingen van de Paadjesmakers. Lees hoe de Bossche kraakbeweging nogal wat woon- en leefruimte heeft behoed van de sloophamer. De Bossche kraakgeschiedenis begint al ergens vooraan de jaren zeventig van de vorige eeuw en deze wandelgids beperkt zich tot deze eerste beginjaren, tot begin 1979. Momenteel wordt er gewerkt aan een boek die de hele Bossche aktiebeweging in kaart gaat proberen te brengen, van de vijftiger jaren tot en met eind vorige eeuw.

Daarover is ondertussen al veel materiaal verschenen op de website van het Brabants Historisch Informatie centrum (BHIC), zoals deze Brabantse Rebellerende Vrouwen en al heel wat informatie over de Brabantse kraak- en vredesbeweging. Ga daar maar eens kijken en vul die website eventueel aan met je eigen ervaringen :-)

Klik hier om uw reactie toe te voegen
22 april 2023