Skip to main content

Karzaiaiaiai

zondag 1 december-2013
Kijken we niet van op. De CIA blijkt president Karzai van Afbaardistan al jaren een maandelijks bedragje van 3 ton dollar stiekem in zijn binnenzak te hebben gestopt. Een gedeelte daarvan kwam zonder twijfel in zijn eigen spaargeit terecht. Maar het grootste deel was bedoeld om de belangrijkste stambaarden op het rechte pad te houden.
Oftewel, de NATO te blijven steunen in de strijd tegen het door de CIA in het leven geroepen Al Schijthuis en de Talibanjers. En niet te vergeten hun hero niet op eigen houtje op de wereldmarkt te trappen, maar via de door de CIA gereguleerde verkoopkanalen. Dit ter ondersteuning van het op omvallen staande westerse bankwezen. En daarom kijken we er ook niet van op, dat de Amerikaanse junta graag ook na 2014 haar troepen daar wil houden. Voor onbepaalde tijd. Want ze kunnen natuurlijk wel rondtoeteren dat de crisis zo goed als voorbij is, de werkelijkheid ligt wel even anders. Vandaar ook dat onze Bilderfransie Timmermans een heroptreden van de Pleemobiele Brigade helemaal ziet zitten. Moet ie voor de buitenwacht wel effies moeilijk doen over rondvliegende keien na buitenechtelijke wipescapades, maar what's new? Je vraagt je wel af of Karzai in het verleden ook van ons af en toe een financiële bijdrage kreeg. Via Marikootje Peters en haar toenmalige Soros-fiancé Robbie Kluijver of zo (1). Zeg niet dat het niet kan.

(1) Gier naar onze zoekmachine. Kejje lachen

Klik hier om uw reactie toe te voegen