Skip to main content

Comverse (039)

19 januari 2011

Comverse en afluisteren
De Belgische toezichtshouder op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten aldaar publiceerde deze week een rapport inzake een afluisteraffaire uit 2003. Tja het duurt wat en dan krijg je iets. Volgens Peter de Smet is er geen hard bewijs dat de Mossad de afluisterapparatuur tijdens de bouw in het Justus Lipsiusgebouw (van de EU) had geplaatst. Wel waren de twee verdachten in deze affaire getraind door Comverse, een Israëlisch bedrijf dat, laten we zeggen “nauw gelieerd” is aan de Mossad. Niet uitzonderlijk was dat er een veelheid van Belgische diensten over elkaar buitelden om het onderzoek te verrichten en dat heeft niet bepaald geleid tot snel handelen in deze. Gelukkig komen zulke competentie oorlogen tussen politie en inlichtingendiensten bij ons in Nederland niet voor, toch?

Klik hier om uw reactie toe te voegen
19 januari 2011