Skip to main content

Comverse (019)

10 juni 2002

Wij hebben in deze rubriek al heel wat aandacht besteed aan de recente spionage-operaties van de Mossad in de VS. Die bestonden voor een deel uit het gadeslaan van een aantal voornamelijk uit Saoedie Arabië afkomstige heren die op verschillende Amerikaanse locaties vlieglessen namen. Volgens de Britse publicist Gordon Thomas, die al tientallen jaren contacten onderhoudt met bronnen binnen de Israëlische inlichtingen- en veiligheidsdiensten, heeft de Mossad via Egyptische en Franse collega's de autoriteiten in Washington op de hoogte gesteld van het gevaar dat deze Saoedi's konden opleveren. Beperkt gehouden informatie, dat wel. Thomas beweert in een gisteren gepubliceerd artikel dat de Mossad die te danken had aan een agent die in Osama's netwerk was geïnfiltreerd. De schrijver rept in dit verband overigens mogelijk bewust niet over de belangrijke rol van het Israëlische spionagenetwerk binnen de VS zelf, dat o.m. gebruikmaakte van de it-ondernemingen Comverse, Amdocs en Odigo om meer aan de weet te komen over het vliegende Osama-circus. In onze vorige "Comverse revisited" besteedden we al opnieuw aandacht aan de twee instant messages met betrekking tot de aanslagen op de WTC-torens die Odigo een paar uur tevoren ontving. Wij vroegen ons daarbij twee dingen af: Van wie waren ze afkomstig en wat is ermee gedaan? Wij voegen daar bij deze nog een vraag aan toe: Waarom werden ze verstuurd? Stuur gerust een instant message naar Kleintje Muurkrant als u het antwoord weet. Wij behandelen uw post met de grootst mogelijke discretie.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
10 juni 2002