Skip to main content

Cold Turkey (072)

07 augustus 2017

Ekim Alptekin, die voormalige krullenjongen van D'66, is nog niet uit de problemen. De bij The Donald door de strot gedrukte speurneus Robert Mueller zou namelijk wel eens willen weten waarom Michael Flynn een paar keer bedragjes uit Ekim's betalingen in verband met lobbyistische activiteiten terugstortte op de rekening van Ekim's frontvehikel Inovo BV in Vleuten. Was hier sprake van een tikkie terug oftewel kickbacks? Ekim zwijgt in alle talen. Zelfs in het Turks. Lees en stort u vrolijk in de döner. Stay tuned.

Jacques
Wat D'66 betreft. Elzeline de Jong van die partij zorgde bij de NZ-lijn planning als werknemer van Bos & Witteveen en als voorzitter van de commissie voor Economische zaken van de Amsterdamse gemeenteraad ervoor dat de NZ-lijn niet door de geplande Boerenwetering ging maar door de Ferdinand Bolstraat. Nu kwamen de bezoekers niet in het Beatrixpark, achter de RAI, waar een aantal bobo's woont. Chef-lobbyist van alle lobby-clubjes was Eddy Asscher, oom van .... Toen dat gefikst was verdween Eddy uit het zicht. Elzeline de Jong gaf haar zetel in de gemeenteraad op en kreeg een hoge functie bij de Amsterdamse gemeente o.l.v. ... Één keer raden. Juist. Dat is D'66. Ook handje klap.
Peter
De 'Pro-Duitse'Refo-Familie Witteveen is tevens bekend van de onlangs gefailleerde Kleding winkelketen Witteveen en een nogal éénzijdig en Koninklijk opererende Officier van Justitie 'Witteveen' uit de Octopus/IRT-affaire
Klik hier om uw reactie toe te voegen
07 augustus 2017