Skip to main content

Een Specht maakt nog geen zomer (021)

27 februari 2017

vrijdag 25 februari-2005
U kent onze gewoontes zo langzamerhand hè? Als we ons gebit eenmaal in de pantalon van een onverlaat hebben gezet laten we niet snel los. In het geval van Bob Specht dus ook niet.

Vooral nu we weten dat hij een Cypriotische bron had aangeboord die wel bereid was hem van 75 miljoen dollar te voorzien om hem van de justitiële ketenen te bevrijden en leuke dingen te doen in de Oostzwitserse duinen of zo.

Niks voor niks uiteraard. Bob moest als tegenprestatie op de proppen komen met verhandelbare obligaties en/of bankgaranties. Nou had zijn maatje Frischknecht wel een stel valserikken in zijn boxes maar waren die goed genoeg om de leiding van een Cypriotisch financieringsvehikel om de gevangenistuin te leiden? Of had Bob toch nog ergens een voorraadje echte waardepapieren begraven? Weten we niet. Het zijn ook wel erg grote stappen meteen. Eerst maar eens meneer Rammelt van Keizer Advocaten aan de bef voelen.

Met een vertrouwde mail.

“Wij houden ons al geruime tijd journalistiek bezig met de wederwaardigheden van uw cliënt Friedrich Adolf Specht. Begin deze week konden wij de hand leggen op een paar documenten die alles te maken hadden met het oplossen van een probleem waarmee de heer Specht vorig jaar worstelde: een justitiële gijzeling in verband met een voorafgaand vonnis.

Dat vonnis hield ondermeer een betaling in van zo’n twintig miljoen euro aan een voormalige handelspartner op straffe van genoemde gijzeling.

Geassisteerd door zijn Zwitserse aide-de-camp mr. Frischknecht en uw kantoor ontstond in augustus 2004 een contact tussen uw cliënt en de Grieks-Cypriotische onderneming GK Finance Ltd. In Larnaca.

In september daaraanvolgend toonde GK zich bereid de heer Specht een bedrag van 75 miljoen dollar te lenen met als onderpand verhandelbare obligaties cq. bankgaranties.

Volgens een van onze oorspronkelijke tipgevers zou uw cliënt toen van het OM toestemming hebben gekregen naar Zwitserland te vliegen om hem in staat te stellen zijn schuld te delgen.

Wij zouden graag van u willen vernemen of bovengenoemde transactie inderdaad tot volle tevredenheid van uw cliënt over de Bühne is gegaan en welke OvJ bij deze affaire betrokken was. Dit in verband met verdere publicaties op onze website
”.

Nou hebben wij het donkerbruine vermoeden dat meneer Rammelt zich zal opstellen achter de muren van zijn beroepsgeheim, maar met een dergelijke mail weten onze lezers in ieder geval hoe laat het is. Zonder op hun Zwitsers horloge te hoeven kijken. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
27 februari 2017
een specht maakt nog geen zomer