Skip to main content

Octopussy (506)

05 januari 2017

woensdag 11 september-2013
Weerklinkt toch ineens kanongebulder uit onverwachte hoek! Naar aanleiding van het artikel “Antillen vice versa” aflevering 14 van vorige week vrijdag. Komt ie:

"Geachte heer Portein,
In een publicatie van 6 september jl. in Kleintje Muurkrant (www.stelling.nl), getiteld 'Antillen vice versa (14)', wordt in de laatste alinea gesteld dat ondergetekende, directeur van Andantino B.V., in vroeger jaren heeft samengewerkt met 'onderwereldbankier' Willem Endstra. Door deze mededeling, in combinatie met de toevoeging 'onderwereldbankier' en gelet op de toon en overige inhoud van de publicatie, wordt de suggestie gewekt dat Andantino en/of ikzelf betrokken zijn geweest bij criminele activiteiten waarvan de heer Endstra werd verdacht. Dat is echter niet het geval en wil ik met klem weerspreken. Weliswaar heeft Andantino in het verleden bij de aan/verkoop van onroerend goed zakelijk contact gehad met de heer Endstra, waarvan overigens nooit een geheim is gemaakt, maar dit contact kan niet worden gekarakteriseerd als 'samenwerken' en hield geen verband met en heeft nooit geleid tot onwettige activiteiten van welke aard dan ook. De suggestie dat Andantino deel zou hebben gehad aan de vermeende criminele praktijken van de heer Endstra is dan ook onjuist en onrechtmatig.

U zult begrijpen dat zelfs de enkele suggestie dat Andantino betrokken is geweest bij de vermeende criminele activiteiten van de heer Endstra tot aanzienlijke schade leidt, niet alleen voor Andantino, maar ook voor mijzelf. Hoewel ik uw journalistieke vrijheid ten volle respecteer, is deze vrijheid niet onbeperkt en vindt zij haar grens daar waar onjuiste en schadelijke mededelingen en/of suggesties worden gedaan. Ik verzoek u dan ook dergelijke mededelingen in de toekomst niet meer te doen. Waarschijnlijk ten overvloede maak ik u erop attent dat de redacteur, althans Kleintje Muurkrant, aansprakelijk is voor de schade die wordt veroorzaakt door een dergelijke onrechtmatige publicatie. Mochten Andantino en of ikzelf in de toekomst opnieuw worden geconfronteerd met onjuiste en schadelijke berichtgeving van Kleintje Muurkrant, dan zal ik mij beraden op verdere stappen. Ik behoud mij dan ook alle rechten voor en hoop dat het bij dit ene bericht zal blijven.
Hoogachtend, Dirk Jan Bakker
"

Nou heeft Vrij Nederland, sinds kort een van de prominente Teena's van Publeak, Dirk-Jan Bakker ooit gekwalificeerd als “zakenpartner” van Willem Endstra zaliger. En dat suggereert wat ons betreft een nauwe zakelijke band. Weliswaar is nooit gebleken, dat Dirk-Jan van de duistere kant van Willem afwist, maar dat beweerden we ook niet. Om meteen te dreigen met de inzet van een befkantoor lijkt dan ook op schieten met Kalashnikov op een vluchtende mier.

Btw.: het betrokken kantoor zou in het imaginaire geval zonder twijfel Houthoff Buruma zijn. Een kantoor dat begin dit jaar in het nieuws kwam, toen bleek dat het de toen nog in functie zijnde rechter Westenberg had ingehuurd voor het verzorgen van een paar beftraininkjes tegen de vakantiebonus van 69.000 euro. Te voldoen via de rekening van Westenberg's echtgenote. Maar geloof het of niet, daar suggereren wij ook niks mee. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
05 januari 2017