Skip to main content

Belangenverstrengeling (2)

maandag 5 november-2012
Dit jaar was vorstelijk te noemen voor iedere ondernemer die zijn korstje brood verdient aan de grafzerken ten noorden en zuiden van onze tong. Van dat VWS-meisje van Schippers mochten ze namelijk met hun tarieven doen wat ze wilden. En daarbij sprak ze de hoop uit, dat ze hun tarieven naar beneden zouden bijstellen. Zijn wij nou koekoek of is zij zo pienter? Een VVD-minister die hoopt dat haar achterban in de boor- en beugeltjesbusiness uit eigen beweging hun tarieven naar beneden zouden bijbuigen! Dat is effe lachen. De Tweede Kamer maakte dan ook schielijk een einde aan het experiment en vanaf 1 januari wordt alles weer mondjesmaat. En wie het te gek maakt wordt op de tengels getikt door de Nationale Zorg Autoriteit, die onder leiding staat van twee doorgestudeerde stropdassen. Dit duo wordt op zijn beurt weer terzijde gestaan door een busje vol andere doorgestudeerde stropdassen. Die daarvoor uiteraard deftig voor worden gehonoreerd, want stropdassen moeten ook dineren. Wel een van de redenen dat de zorg zo prijzig wordt, maar dit terzijde.
Nou zullen er gerust wel verschillen blijven tussen de ene en de andere reparateur van grafzerken. De een biedt bijvoorbeeld een vijfsterrenbeugeltje aan en de ander een exemplaar dat je bij wijze van spreken zelf nog een beetje moet bijbuigen. Allicht dat dat kwaliteitsverschil in euro’s mag worden uitgedrukt. En een van de lieden die in dat gat is gesprongen is de door ons al in aflevering 1 voor het voetlicht gesleurde Robin Linschoten, die net als zijn partijgenoten Zalm en Nijpels nooit voor de kadi is verschenen in verband met het afsnijden van smakelijke lapjes uit het spaarvarken van Dirk Scheringa. Volgens onze bronnen in deze sector zou hij een actieve rol hebben gespeeld bij de benadering van een aantal beugeltjesbuigers om over te stappen naar zorgverzekeraar Menzis, waar onze liberale vriend commissarisje speelt. Als ze daartoe overgingen dan mochten zij op een tariefsverhoging van tien procent rekenen met een garantie van vijf jaar. Op voorwaarde dat zij de kwaliteit van hun werkzaamheden hoog in het vaandel zouden prikken.
Dat lijkt op voor de muziek uitlopen, compleet met het kwaliteitsvaandel. Nou doen ze dat bij Menzis wel vaker. Zo liet de verzekeraar een paar dagen geleden weten dat zij na rijp beraad de zorg gaat vergoeden die de Levenseindekliniek biedt aan mensen die er een eind aan willen maken. Moet er wel sprake zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Bijvoorbeeld na het vierde kabinet Rutte. Je mag veronderstellen dat Robin zijn gesaneerde mondje flink geroerd zal hebben. En terecht. Want als er iemand op dit terrein van de Last Post over expertise beschikt dan is het Robin, als lid van de Raad van Advies bij de Uitvaart Specialist. Wat er allemaal niet op je pad komt als je polletieke loopbaan naar de kloten is geholpen. Niet te geloven. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen