Skip to main content

Een Specht maakt nog geen zomer (020)

27 februari 2017

donderdag 24 februari-2005
Soms vang je helemaal niks. Al zit je net zo lang te vissen tot je denkt dat een drijvende tak een paling van meter of zes is. Maar dan komt die ene keer dat die tak ècht een paling van zes meter is. Zoals nu. Beet. Want we hebben het Turkse vehikel waarmee het Nederlands-Zwitserse koningskoppel Specht/Frischknecht aan het knoeien was boven water getild. Fonetisch waren we er niet ver vanaf. Het was niet “Cheeky"” Finance, maar GK Finance van de Gr. Afxentlou Avenue 2 in Larnaca.
Die club schreef op 2 september 2004 aan een Nederlands advocatenkantoor de volgende “letterof reference”:

“In antwoord op uw brief van 25 augustus en onze telefoongesprekken over de financieringswensen van de heer F. Specht willen wij u graag het volgende mededelen. Wij bevestigen dat wij in de positie zijn om een kredietlijn van 75 miljoen dollar te openen ten behoeve van uw cliënt. Contractueel nog vast te leggen en overeenkomstig onze voorwaarden is deze letter of reference dertig dagen geldig. Daarna is ze vervallen. ...

Wij lenen onze cliënten/investeerders (die onder onze directe controle staan) alleen tegen verhandelbare obligaties of bankgaranties met een termijn van 1 jaar. De lener is eraan gehouden ons eerst een specimen of een beschrijving van zijn obligaties of bankgaranties ter goedkeuring te doen toekomen alvorens wij overgaan tot het overmaken van fondsen
”.

Daarna volgt nog een stoet voorwaarden waaraan de zich in gijzeling bevindende Specht moest voldoen voor hij de centen op zijn bankrekening kreeg. Begrijpelijk, want 75 miljoen is geen Cyperse kattendrek. Het advocatenkantoor in kwestie was dat van Keizer op het adres Weteringschans 90 in Amsterdam. En de bef die bij deze transactie full in charge was bleek mr. Jozef Rammelt te zijn. Dit wordt nog erg leuk. Stay tuned.

 

Klik hier om uw reactie toe te voegen
27 februari 2017
een specht maakt nog geen zomer