Skip to main content

Bilderbilly (004)

26 maart 2017

donderdag 18 april-2013
Billy zat er gisteravond lekker relaxed bij. Kon ook moeilijk anders, want hij kende alle vragen al en had min of meer de antwoorden uit zijn hoofd geleerd. Daarom scoorde hij bij een of andere flutenquête prettig hoog, dus het feest kan beginnen. Met ons vlaggetje, ons hoedje en ons toeter.
Wat we dan hadden willen horen? Nou bijvoorbeeld of Billy ook automatisch in de voetsporen van zijn mamma treedt als die van de Bilderberg rolt. Zo niet, dan zou bijvoorbeeld die hele waterstudie voor John Dick zijn geweest en dat zou zonde wezen.
Verder hadden wij graag willen weten wat er van die 1,1 meloen per jaar belastingvrij na aftrek van personele kosten en andere ditjes en datjes overblijft en of dat residu al dan niet via een listige constructie wordt belegd in frisse aandelen (1) cq. verdwijnt in een spaarvarken op een tropisch eiland, omdat Schiermonnikoog op dat terrein geen soelaas biedt.
Nu deze vraagstukken jammer genoeg zijn blijven liggen zijn we aangewezen op de speurneuzen bij Trouw en hun internationale vriendenclub ICIJ. Alleen al gezien de richting die de aanvallen van die club hebben genomen is berichtgeving over een eventuele U-bocht van Oranje-kapitaal uiterst twijfelachtig. Maar we laten ons verrassen. Stay tuned.

(1) Zie voor wat beleggingen van de Oranje's onze serie “Royalty”. Bereikbaar via lijn 1 van ons zoekvervoer.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
26 maart 2017