Skip to main content

Hufterige zonen van het verbond

maandag 21 december-2009
Er bestaat een wereldwijde zionistische club, B'nai B'rith genaamd. Heeft in de VS ooit aan de wieg gestaan van de Anti-Defamation League, waar we onlangs nog over berichtten (*), terwijl B'nai B'rith in Nederland veel te maken heeft met het CIDI van onze Ronny. Maar in het Canadese Toronto zit ook een afdeling van B'nai B'rith. En daar kwam men onlangs op het fijne idee om ter gelegenheid van de kristalnacht herdenking de islamieten eens goed op hun falie te geven. Een en ander kreeg vorm in een advertentie, waarin niet alleen een verband werd gelegd tussen de islam en de Kristalnacht, maar indirect ook nog eens met de holocaust een paar jaar later. Dat deed men door er weer eens op te wijzen dat de Groot Mufti van Jerusalem, Haj Amin Al-Husseini, ooit een ontmoeting had met Onkel Adolf. Niet dat dat rendezvoutje nooit heeft plaatsgevonden, want dat is een feit. Maar bij de manier waarop dat even snel als propaganda-item wordt gebruikt door B'nai B'rith, vallen heel wat kanttekeningen te plaatsen. Want zoals het er nu staat, wordt de indruk gewekt dat de Mufti de grote medeplichtige van Hitler was, terwijl daar toch wel wat andere figuren en instanties een rol bij hebben gespeeld. Zoals het Vaticaan dat destijds heel eenvoudig de andere kant uitkeek. Of wat te denken van al die anderen - ook in Nederland - die Adolf lekker zijn gang lieten gaan met de joden, zolang hij het bolsjewisme als grote boosdoener bleef aanwijzen. Komt bij dat er geen enkel historisch bewijs is waaruit blijkt dat de Mufti bij wat voor moordactie van de nazi's tegen joden dan ook, betrokken is geweest. Zoiets beweerde Israel al toen Adolf Eichmann begin jaren zestig in Jeruzalem terechtstond. Maar die poging om de islam aan de holocaust te verbinden werd toen al een grote mislukking.
Niemand kan ontkennen dat Palestijnen in de jaren dertig nazi-Duitsland hebben benaderd omdat ze een punthoofd kregen van de zionistische kolonisten in hun dorpen en steden. Van die combinatie Palestijnen en nazi's krijgt menig zionist tegenwoordig natuurlijk zowat een harde plasser, maar van het antwoord dat die Palestijnen van de naz's kregen, willen ze niets horen. In de eerste plaats was nazi-Duitsland helemaal niet zo gecharmeerd van Arabieren. Die waren net zo semitisch als de joden en daarmee in gelijke mate onvolwaardig voor de Duitse rasidioten. Als zij met de joden klaar waren, viel het dan ook zeker te verwachten dat de nazi's zich in het Midden-Oosten vervolgens aan de Arabische semieten zouden vergrijpen. Maar er was meer. Want in de jaren dertig werkten de nazi's net zo lekker samen met de Duitse afdeling van de World Zionist Organisation (WZO) bij het verplaatsen van Duitse joden (en hun geld) naar Palestina. Dat heette het Ha'avara Abkommen. Toen er vervolgens Palestijnen bij de nazi's aanklopten om te zien of er eventueel samen iets kon worden ondernomen tegen de joden in Palestina, kregen zij simpelweg te horen dat er al met de WZO werd samengewerkt. Logisch vanuit hun optiek dat de nazi's aan die samenwerking de voorkeur gaven, want het leverde minder joden in Duitsland op en daar streefden ze immers naar. Wat de autochtone bevolking van Palestina vervolgens voor problemen met die joden zou krijgen, was ze worst.
Maar wat deden de Noord-Amerikaanse loges van B'nai B'rith in de jaren dertig? Dat is natuurlijk interessant gezien de recente kristalnacht propaganda tegen de islam van die Canadese B'nai B'rith club. Op basis van het laatste zou je verwachten dat B'nai B'rith destijds en masse bereid was ten strijde te trekken tegen Hitler en trawanten. Maar niets van dat alles, want B'nai B'rith schitterde door afwezigheid bij demonstraties tegen nazi-Duitsland (waar overigens wel veel linkse joden aan deelnamen). Nazi-Duitsland werd door de meeste zionisten als een soort business partner beschouwd en die wilde men niets in de weg leggen. B'nai B'rith vormde daar geen uitzondering op. Zelfs kort na de kristalnacht weigerde B'nai B'rith nog iets te ondernemen tegen de nazi's. Men kwam daar pas in actie nadat de nazi's een streep hadden gezet door het Ha'avara Abkommen en vooral nadat B'nai B'rith loges in Duitsland en andere Europese landen door hen waren opgedoekt. Veel te laat dus. Tegenwoordig hebben zionisten er een handje van om dergelijke historische feiten af te doen als kwaadaardige samenzweringstheorieen. Ze vergeten dan echter voor het gemak dat zaken als het Ha'avara Abkommen haarfijn beschreven stonden in hun eigen blaadjes uit die tijd. En die staan stuk voor stuk in de bieb in Tel Aviv. Dus: B'nai B'rith Canada, kom nou gauw!

(1) Zie Leuke films van 26-11-09

Klik hier om uw reactie toe te voegen