Skip to main content

Tussen premies en piraten (030)

28 februari 2017

maandag 4 juli-2011
Op 13 april jl. hebben wij een mail gestuurd naar Jos Baeten, het opperhoofd van ASR. Nooit antwoord op gehad. Jos vindt ons blijkbaar te min. Wij zijn overigens niet de enigen die op Jos' gesloten kaken stuiten. Ook de slachtoffers van het PSL/Hestia-schandaal krijgen van hem geen letter. En inmiddels gaat het verwurgen van de laatste overblijfselen van dit bemiddelingskantoor gewoon door. Dat veroorzaakte witte woede bij voormalig PSL-eigenaar Jos Lindhout, die vandaag aangifte gaat doen bij Justitie en dat in de volgende mail aan ons Joske aankondigde. Komt ie:

"Geachte heer Baeten,

Zoals bekend werden/worden er door partijen grote inspanningen verricht om een faillissement van kantoor Capelle te voorkomen. Uw organisatie is door hen in het verleden hiervoor reeds aansprakelijk gesteld, daar met name de rol van het duo Eichner/Beumer in deze een uiterst dubieuze was.
Als aanspreekpunt voor PSL Capelle fungerend heeft Beumer bij herhaling beloofd de hen toekomende provisies van Hestia (minimaal 500.000,- voor gemaakte produktie) betaalbaar te stellen. Bij het faillissement van Hestia, en ondanks herhaalde toezeggingen, zijn deze provisies nooit betaald. Dit gold overigens tevens voor de pensioenpremies van het personeel.
In het zicht van het faillissement nam uw werknemer schielijk de “kuierlatten” en liet, ondanks zijn herhaalde toezeggingen e.e.a. te regelen, partijen achter met grote vorderingen.
Ook Van den Berg mocht deze namens Hestia niet betalen daar Beumer eiste dat ASAM in alle gevallen voorrang diende te krijgen bij betalingen. En zo geschiedde...
Gevolg hiervan is dat o.a. Capelle een claim ingediend heeft bij de u zo “welwillende” curator en derhalve, ondanks de gedane privé inspanningen, in zwaar weer is geraakt. De door hen gedane koopsom van de portefeuille als franchisenemer in 2003, is door uw organisatie via Hestia overigens wel geïncasseerd
Schokkend gisteren te vernemen dat een partij welke bereid was de schadeportefeuille van Capelle te kopen, gisteren afgehaakt is.
Nog schokkender is de reden: indien dit volmachtbedrijf zaken zou doen met ondergetekende of Capelle, da zou ASR de aan dit kantoor verstrekte volmacht intrekken.
Na jarenlang vergelijkbare (en aantoonbare) tactieken uitgehaald te hebben, deinst U er blijkbaar zelfs niet voor terug om, in deze door Uw organisatie zelf veroorzaakte precaire en specifieke situatie, uw (machts) invloeden te laten gelden. Te laf om openlijk de dialoog aan te gaan, wel bereid om keer op keer te chanteren, bedreigen, intimideren en desnoods om te kopen.
Uw machtsmisbruik gaat ver en levert meestal de gewenste respons op, daar partijen binnen de branche nu eenmaal ook door moeten gaan met hun werkzaamheden. Daarom blijven de ongekend criminele praktijken voor het grote publiek verborgen en heeft Uw “maatschappelijk door de staat gesubsidieerde beleid” kunnen plaatsvinden in het schemerduister.
Dat dit veel zakelijk alsmede privéleed bij nietsvermoedende en onschuldige slachtoffers teweeg brengt, interesseert onze witte boorden criminelen echter helemaal niets. Maar eens gaat het natuurlijk helemaal fout en gaat een dossier uw jarenlange zeer duistere aktiviteiten ondubbelzinnig onthullen. Het gehele Hestia dossier zal hiervoor als ultieme voorbeeld gelden.
Zoals bekend, zijn er veel inspanningen verricht om dit acute naderende onheil, als slachtoffer nummer zoveel, te voorkomen.
Inmiddels is vele malen getracht om tot een dialoog met U te komen n.a.v. de gehele Hestia problematiek. Geen enkele reaktie, anders dan een dreigbrief van uw advocatenkantoor, welk overigens in dit dossier ook bepaald geen onbesproken blad is ....
Zoals meermalen gesteld, verzoek ik U om uw dreigementen dan maar eens waar te maken. Gaan we eindelijk eens publiek en zullen we zien wie de waarheid spreekt. Zou nog een leuk klusje zijn voor uw afscheidnemende PR directeur Van der Schoot. Of durft men binnen ASR niet de openlijke confrontatie aan te gaan, wetende dat ons bewijsmateriaal overweldigend is en hier voor ASR alleen maar grote imagoschade te behalen is?
Bedrieglijke bankbreuk, chantage, intimidatie, faillissementsfraude, machtsmisbruik, kontakten met onderwereld, persoonlijke bedreiging, omkoping etc. Allemaal ingrediënten waar onze keurige (door de Nederlandse staat overeind gehouden) verzekeraar zich aantoonbaar mee bezig hield en houdt. Maatschappelijk een totaal onaanvaardbare wijze van bedrijfsvoering waarbij de slachtoffers tevens als belastingbetalers dit “beleid” mede subsidiëren ... !
U bent in het verleden bij herhaling, d.m.v. concreet bewijs alsmede verzoeken tot dialoog, uitgenodigd te reageren. Als eindverantwoordelijke (net als uw voorganger Van Ek overigens) heeft u nooit de moeite genomen uw verantwoordelijkheid te nemen.
Voor ons is het derhalve genoeg geweest en dienen wij derhalve op andere wijze de “dialoog” te zoeken. Dit zal geschieden d.m.v. aangifte bij Justitie alsmede de AFM m.b.t. de bovengenoemde feiten. Uiteraard zal tevens al het in ons bezit zijnde materiaal hieromtrent aan de betreffende instanties ter beschikking worden gesteld. Weet tevens heel belastingbetalend Nederland, wie en met name wat voor “aktiviteiten” men subsidieert ...

Met vriendelijke groet, Mede namens een aantal andere ernstig gedupeerden, Jos Lindhout

Ps: ik zie uw aansprakelijkheidstelling overigens met alle plezier (eindelijk) tegemoet!


Dat wordt knallen met de ballen. En u zit ereloge. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017
Tussen premies en piraten