Skip to main content

Afrin en Erdogan (005)

30 januari 2018

Het begrip drôle de guerre werd gebruikt voor de periode van juni 1939 tot mei 1940 toen 'de Geallieerden', toen nog zonder de VS, weliswaar in oorlog waren met nazi-Duitsland, maar die oorlog niet effectueerden met gevechtshandelingen. Het Engelse expeditieleger in Duinkerken werd de kans gelaten te ontsnappen. Want er werd druk onderhandeld over een vredesregeling met de nazi's, denk ook aan de missie Hess. Industrieel Engeland zag wel wat in Hitler, net als dat in de VS het geval was. Nu lijkt dit begrip haast te gelden voor de met veel bombarie door Erdogan aangekondigde invasie in Afrin en Rojava. 'We zullen niet rusten tot alle terroristen zijn verslagen', brieste hij tot zijn aanhangers. Maar volgens een verslagger 'on the ground' in Afrin en niet de minste, Robert Fisk, is nauwelijks sprake van een serieuze invasie door het 2e Navo-leger. Het lijkt erop dat de campagne vooral voor de bühne in eigen land is. Fisk haalt YPG-bronnen aan die bevestigen dat de aanval beperkt is, met name in manschappen. Dat is toch heel merkwaardig als je een gebied wilt veroveren. Ook zijn waarnemingen over het Russische leger dat zich weliswaar heeft teruggetrokken maar iedere dag even langs komt om te checken is interessant. Om wat te checken? Of de Turken zich wel aan de afspraak van een 'beperkte aanval' houden?
De aanval op Manbij lijkt gestuit door de verklaring van het VS-opperbevel dat ze niet vertrekken.
Zo is er sprake van een merkwaardige samenwerking tussen 'de super-powers' in Noord-Syrie tegen de expansieplannen van Turkije dat sprak over 'blijvende aanwezigheid' en, waarmee het zei onmiddelijk begonnen te zijn, de terugkeer van 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen. Een samenwerking waarover Trump trouwens in een eerder stadium had gesproken.
Voor de zoveelste keer zijn de grote plannen van Erdogan tot mislukken gedoemd. Zijn populariteit lijkt onaantastbaar. Maar ook Erdogan heeft natuurlijk een uiterste houdbaarheidsdatum voor de machten achter hem.
De aankondiging van Trump dat er geen nieuwe sancties tegen Rusland zullen volgen bevestigt dat in de "burgeroorlog" die in het Witte Huis woedt de fractie die een vergelijk met Rusland wil, ook in Syrie, een belangrijke overwinning heeft geboekt.
Erdogan heeft de pech dat net terwijl hij oorlogvoert Trump een overwinning boekt op zijn belagers in Washington. (WK)

jacques
Casablanca (1942) https://www.youtube.com/watch?v=gGXEwI1S11A
Klik hier om uw reactie toe te voegen
30 januari 2018
Afrin en Erdogan