Skip to main content

Actueel 18 - 31 december 2001

22 mei 2017

31 december 2001
In 1999 bracht de Amerikaanse National Security Agency (NSA) een Top Secret-rapport uit waarin zij aangaf dat gegevens van telefoongesprekken in verkeerde handen konden raken. In casu via de Israëlische onderneming Amdocs (zie "Hallo" van 14 december jl.). De NSA ging er bij die gelegenheid niet van uit dat de Amdocs zelf of de Israëlische staat (Mossad) misbruik zou maken van die data. Ofwel ging het hier om een staaltje naïviteit waar een tweejarige dreumes zich nog voor zou schamen, ofwel om een staaltje schaamteloos doorzichtige misleiding. De NSA gaf in het rapport wel blijk van haar angstige vermoeden dat criminelen de hand op de gegevens zouden kunnen leggen. Een van de gevallen die aanleiding vormden voor de ongerustheid bij de betrokken Agency was het stuklopen van een gecoördineerd FBI/politieonderzoek naar de activiteiten van een uit de kluiten gewassen drugsbende. Deze bende bleek de beschikking te hebben over informatie die voorzichtig gesteld identiek was aan die van Amdocs en zelfs betrekking had op geheime FBI-nummers. Een respectabel aantal boeken en artikelen over de Iran/Contra-affaire heeft onomstotelijk aangetoond dat naast de CIA ook de Mossad binnen dat kader uiterst actief is geweest in wapens-voor-drugsdeals en zich daarvoor verbond met de internationale criminaliteit. Er is geen enkele reden te bedenken waarom die beide diensten met die illegale praktijken gestopt zouden zijn. Het genereert kapitalen die weer kunnen worden gebruikt voor operaties die zij buiten het zicht van de democratische controle willen houden. En dat zijn er nogal wat. Vandaar dat bijvoorbeeld de naam van de Mossad bij tijd en wijle opduikt bij processen over de handel in drugs als coke en xtc. Ook in Nederland. En waar liepen en lopen justitiële onderzoeken naar grootscheepse drugshandel ook regelmatig op niks uit door voorkennis in de onderwereld? Juist. In Nederland.
Accoord, Amdocs is hier niet actief. Maar Comverse, de partner in het kwaad in de VS, wel degelijk. Al tijdens de activiteiten van het IRT. In Van Traa's opus magnum wordt heel voorzichtigjes iets gedebiteerd over de rol van buitenlandse diensten in de IRT-affaire. Van Traa wist waarschijnlijk meer, maar kreeg een dodelijk "ongeluk". Toen een parlementaire enquetecommissie later binnen het kader van dezelfde affaire op de door allerlei internationaal samenwerkende diensten begeleide doorvoer van tonnen Colombiaanse coke stootte werd zij belachelijk gemaakt. Fox News haalde recentelijk de tekst van haar vier teevee-uitzendingen over de spionageactiviteiten van Comverse in de VS zonder enig commentaar van haar internet-site. Kijk, zo gaat dat. En dat zal zeker niet veranderen door een "hardere aanpak van de zware criminaliteit" of de pathetische "war on drugs". Gelukkig nieuwjaar.

Comverse (5)

28 december 2001
Zoals wij in onze continuing story over het van spionage in de VS verdachte Comverse al schreven werd het gezamenlijke investeringsfonds van deze onderneming en superspeculant George Soros (ComSor Investment Fund BV) in 1997 in Amsterdam gevestigd. Om precies te zijn op 3 januari 1997 in Amsterdam. Op het adres Strawinskylaan 1725, waar nog een reeks andere van origine buitenlandse bedrijven vanwege het gunstige Nederlandse belastingklimaat hun administratieve zetel hebben laten registreren. Na een jaar werd de boel al weer opgeheven. De vereffenaar van ComSor was de in 1953 in Israël geboren maar inmiddels al weer jaren in New York wonende en werkende Ron Hiram. Naast allerlei andere warme plekjes hield Ron in 1997 ook die van Managing Director van Soros Fund Management bezet en maakte in 1998 zijn entree in de top van Soros Private Equity Partners. Een man van de hoed en de rand dus. Vanwege het feit dat ComSor in de jaren daarna vrolijk verderging met zijn deelname- en overname-activiteiten rees bij ons het donkerbruine vermoeden dat de onderneming gewoon verhuisd moest zijn. Nieuwsgierig als wij zijn zonden wij Ronnie gisteren de volgende argeloze e-mail:
"According to the files of the Amsterdam Chamber of Commerce you are the keeper of the books after the liquidation of ComSor in this country in 1999. Since the company has been involved in quite some investments and takeovers afterwards, I presume ComSor is still alive and kicking. On behalf of a series of articles on Comverse I write for the Dutch internetmagazine Kleintje Muurkrant, I'd like to know if the company is now seated in Israel or in the US. I hope you can answer that question".
Nou, kunnen misschien wel. Maar willen is een andere kwestie.

gekke-koeien-ziekte

28 december 2001
Het is moeilijk te begrijpen waarom de laatste tijd de BSE-kwestie slechts in hele kleine krantenstukjes te volgen is. Vorige week een BSE-besmette koe in het dorp Veghel en gisteren twee nieuwe gevallen van BSE bij koeien in Hellendoorn en Aalburg (volkskrantstukje van amper vijf centimeter op pagina drie van vandaag). Het totaal aantal BSE-gevallen in Nederland komt hiermee op 28, waarvan alleen al in 2001 twintig.
We hebben trouwens niets meer vernomen van de Japanse ambtenaren die half december naar ons land zijn afgereisd om na te gaan of een recente BSE-uitbraak in Japan (vier gevallen) te herleiden is naar Hollands veevoer. Creutzfeldt-Jacob spreekt blijkbaar nauwelijks meer tot de verbeelding, gezien de lange rijen vleeseters in slagerijen en supermarkten. Het is vreemd dat de recente nieuwe BSE-besmettingen niet leiden tot maatregelen, toch? Of komt het nu eventjes niet uit?

het witte plein plan

27 december 2001
Critici van de monarchie, die op 02022002 het Amsterdamse Spui om willen dopen in Het Witte Plein, hebben van burgemeester Cohen vernomen dat men uit moet zien naar een andere locatie. De formele reden die hiervoor wordt aangegeven is het gebrek aan ruimte die dag op het Spui. Het comité geeft geen gehoor aan het verzoek.
Vier trailers van de NOS, twee brandweerwagens, een ambulance, een tent van de EHBO en twee vuilniswagens zullen op 2 februari het Spui volledig in beslag nemen. Hierdoor dient comité Het Witte Plein uit te zien naar een andere locatie, zo heeft men vernomen van de Projectgroep Koninklijk Huwelijk. Het comité gaat niet akkoord met de aanbeveling, mede omdat de demonstratie op het Spui werd aangemeld ruim voordat de gemeente rond de tafel ging zitten met partijen als de NOS. "Wij zijn in het geheel niet betrokken geweest bij de gesprekken over de invulling van het Spui'', aldus Eelke Heemskerk, woordvoerder van Het Witte Plein. "Het lijkt erop dat men critici en tegenstanders van de monarchie uit het feestgebied wil hebben, ver weg van de gouden koets".
Volgens het comité zijn er voor de stalling van de NOS-trailers genoeg alternatieven voorhanden. Zoals de postzegelmarkt aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal, of de parkeerplaats aan het Rokin. "We gaan er dan ook vanuit dat we op 2 februari op het Spui ons programma kunnen presenteren" aldus Heemskerk. Het comité wil op 2-2-2 op het Spui ruimte creëren voor een ander geluid. Op Het Witte Plein verrijzen tenten en een open podium. Critici belichten de donkere zijde van de monarchie. Tevens zullen muzikanten, schrijvers, dichters en cabaretiers een bijdrage leveren. Ga kijken op de wittepleinwebsite

Comverse (4)

26 december 2001
In het artikeltje "Tzeggu?" van 19 december jongstleden maakten wij al gewag van het feit, dat de ontwikkeling van nieuwe producten bij Comverse voor de helft door de staat Israël wordt gefinancierd. Zonder twijfel niet uit filantropische overwegingen. De nieuwe technologische hoogstandjes van het bedrijf zijn gewoon uiterst interessant voor bijvoorbeeld Israëlische opsporingsorganisaties en de Mossad.
In januari 1997 stichtten de internationale financier en speculant George Soros en Comverse samen een nieuw investeringsvehikel: Comsor Investment Fund BV, gevestigd in Nederland.
Comsor legt zich met name toe in overnames van en/of participaties in relatief kleine ondernemingen die actief zijn in de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden op het terrein van computer- en internettechnologie, die nauw aansluiten bij de interessesfeer van Comverse. Vooral in Israël, maar ook in de VS (Component Control, een online-handel in vliegtuigonderdelen met als één van de klanten American Airlines) en zelfs België (Lernout & Hauspie, zie Comverse-aflevering 3). Zonder twijfel zal ook Soros deze liaison met Comverse niet uit filantropische overwegingen zijn aangegaan. De nieuwe technologische hoogstandjes zijn gewoon uiterst interessant voor bijvoorbeeld zijn beleggingsactiviteiten. Comverse wordt zoals eerder vermeld verdacht van spionage in de VS en voorkennis van de aanslagen op 11 september. Tot nu toe werd alleen maar aarzelend gewezen naar de Mossad. Maar wat te denken van Soros?
Hans Dulfer wees kortgeleden in één van zijn NRC-columns in navolging van Mike Ruppert's "From the Wilderness"-site op een mogelijke rol van de CIA bij de massale putopties-activiteiten in aandelen van internationale vliegtuigmaatschappijen door de tandem Deutsche Bank - A.B.Brown, kort voordat Al Qaida toesloeg. Ze zouden in die optiek zijn getipt door Buzzy Krongard. Een oud-topman van genoemde beleggingstandem die sinds maart van dit jaar de op twee na hoogste positie bij de CIA inneemt. De hele put-geschiedenis werd begin oktober aangezwengeld door het Israëlische (!) Herzliyya Institute en verder gevoed door de Britse ex-bankier en tegenwoordig als publicist door het leven gaande David Guyatt. Maar tot nu toe is de naam van Soros nog niet genoemd in deze context. Bij deze dan.

Demonstratie-oproep DenBosch 5 januari 2002

26 december 2001
Op zaterdag 5 Januari aanstaande zal de vice-premier van Turkije Devlet Bahçeli het jaarcongres van de Turkse Federatie Nederland, de mantelorganisatie van de extreem-rechtse Grijze Wolven, toespreken. De komst van Bahçeli naar DenBosch heeft het karakter van een staatsbezoek. Wij grijpen dit aan om een zo breed mogelijk protest te organiseren. De politiek van Turkije op het gebied van mensenrechten, het gevangenisbeleid, de discriminatie en vervolging van Koerden, de vervolging van Turkse en Koerdische dienstweigeraars, de rol van Turkije in de 'Oorlog tegen terrorisme', de corruptie in het staatsapparaat, de connecties tussen de maffia en de extreem-rechtse Grijze Wolven en de ongewenste politieke invloed van de Grijze Wolven op de Turkse gemeenschap in Nederland, maakt ons protest meer dan noodzakelijk.
De MHP, Partij van de Nationalistische Actie, waar Bahçeli voorzitter van is, zit sinds april 1999 in de Turkse regering en profileert zich vooral anti-Koerdisch, anti-Europees en tegen iedere vorm van protest tegen het gevangenisbeleid. Anti-Koerdisch omdat de MHP Koerden minderwaardig vindt en rechten voor Koerden ziet als een ondermijning van de eenheid van de Turkse staat. Anti-Europees omdat de (papieren) bemoeienis van Europa met mensenrechtenschendingen en de Koerdische kwestie, veroordelingen wegens moord en verdwijningen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de MHP een doorn in het oog is.
De MHP kijkt liever naar het Oosten, waar zij haar Groot-Turkse aspiraties wil verwezenlijken door haar invloed in landen als onder andere Azerbeidzjan, Turkmenistan en Oezbekistan uit te breiden. De 'Oorlog tegen terrorisme' biedt Turkije een uitgelezen kans om zich te profileren als NAVO-bondgenoot door troepen naar Afghanistan te sturen en militaire basis beschikbaar te stellen voor de eventuele uitbreiding van bombardementen op Irak. Europa en de Verenigde Staten knijpen vervolgens hun gebruikelijke oogje dicht, als Turkije onder het mom van 'terrorisme-bestrijding' haar vuile oorlog in het Koerdische gedeelte van Turkije en Irak voortzet.
De uitspraken van Bahçeli over de hongerstakers in de Turkse gevangenissen liegen er niet om. Eerder pleitte hij al stevig voor de doodstraf voor Abdullah Öcalan, de gevangenzittende voorzitter van de Koerdische PKK, voor de hongerstakende politieke gevangenen, die uit angst voor isolatie en nog meer marteling een hongerstaking tot de dood houden, was er maar één oplossing, simpelweg uitroeiing. Dit werd in praktijk gebracht in december vorig jaar, toen meer dan 30 gevangenen werden geëxecuteerd bij een inval door de Turkse militaire politie in een gevangenis in Istanboel. Inmiddels zijn er meer dan 50 doden gevallen onder de hongerstakers en geeft de Turkse regering geen krimp; ze wil zelfs niet onderhandelen. Een voorbeeld van de invloed van de MHP op Turken in Nederland is de moord op Cafer Dereli door Grijze Wolven in Rotterdam op 9 december vorig jaar en de protesten vorig jaar van Grijze Wolven tegen de plaatsing van een gedenksteen in Assen ter nagedachtenis aan de genocide op Armeniërs.
Dat de MHP invloed uitoefent op het beleid van de Turkse Federatie Nederland en zelfs de samenstelling van het bestuur stuurt, erkent ook de Binnenlandse Veiligheids Dienst in Nederland. In 1998 kenschetste de BVD de TFN als extreem-rechtse organisatie, die onder andere via onder haar invloed staande moskeeën haar extreem-nationalistische boodschap uitdraagt. Zo'n 55 lidorganisaties van de TFN, verdeelt over heel Nederland (ook bijvoorbeeld in Den Bosch), binden mensen aan zich met eigen ruimtes, jongerenactiviteiten en culturele en politieke festivals. En de MHP roept haar achterban op om te infiltreren in Nederlandse politieke partijen. Zo zagen we in het verleden in Amsterdam een Grijze Wolf in de deelraad Bos & Lommer, tegenwoordig zitten er in Helmond en deelgemeente Feijenoord in Rotterdam Grijze Wolven in de raad. Ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen in diverse steden Grijze Wolven proberen op de kandidatenlijsten te komen. De Grijze Wolven willen hiermee hun politieke invloed uitbreiden, meer respect oogsten binnen de Turkse gemeenschap en controleren, eventueel verhinderen welke andere, niet extreem-rechtse Turken op belangrijke posities in de samenleving actief zijn. Het doelbewust accepteren door politieke partijen van Grijze Wolven in hun gelederen is een rem op integratie van Turken in Nederland. Het is opportunistisch en getuigt van het politieke onbenul van deze partijen.
Ook hun invloed in Moskee-besturen proberen Grijze Wolven uit te breiden. Verder staan veel Nederlandse gemeentes nog steeds niet afwijzend tegenover de subsidie-aanvragen van lidorganisaties van de TFN. Hiermee verlenen die gemeentes steun aan het verankeren en verspreiden van extreem-rechts gedachtengoed in de Nederlandse samenleving.
Wij vinden het onbegrijpelijk en afkeurenswaardig dat de Nederlandse regering een dusdanige manifestatie als van de Turkse Federatie Nederland doorgang laat vinden. Tekenend voor de ambivalente houding van de Turkse regering vinden wij dat zij Devlet Bahçeli niet, voor zover wij weten, officieel ontvangt. De Nederlandse regering weet donders goed wat voor vlees zij in de kuip heeft. Dat de directie van de Brabanthallen en het College van B & W in Den Bosch de manifestatie doorgang laten vinden is eveneens onbegrijpelijk. Voor de Brabanthallen spelen ongetwijfeld commerciële motieven mee, het Bossche College huldt zich tot op heden in stilzwijgen. Het is geen goede reclame voor de stad en de Brabanthallen.
Wij roepen alle mensenrechtenactivisten, vredesactivisten en antifascisten op voor een demonstratie en manifestatie op 5 januari in Den Bosch. Er is nog geen tijd en plaats bekend voor de demonstratie, dus kijk op de web-site van het Comité 5 Januari.
of stuur een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meer informatie over connecties tussen maffia en Grijze Wolven op web-site Comité Stop de Grijze Wolven; voor informatie over de corruptie van de Turkse regering kun je hier terecht en voor inzicht in de situatie van Turkse en Koerdische dienstweigeraars zie De Fabel

Jan des Copies (5)

25 december 2001
Wij besloten de vorige aflevering van Jan des Copies met de zin : "Het lange wachten begon". Dat had betrekking op de e-mails die wij op 30 november hadden verzonden naar Jan des Bouvrie en mr. Robert van den Broek. Het lange wachten duurde tot 11 december. Zoals haast te verwachten was kregen wij echter noch van Des Bouvrie noch van Van den Broek rechtstreeks antwoord. Dat klusje was gedelegeerd aan Edger Hamer, Manager Communicatie van SBS Broadcasting. Wij vroegen waarom Des Bouvrie niet zo flink was om zelf met ons in contact te treden. Dat zou Edger nog wel uitleggen. Hij had alles keurig op papier gezet. Het duurde nog tot 23 december voor we de missive die ons helderheid zou verschaffen onder ogen kregen. Maar ja we hebben het hier natuurlijk wel over flitsende luitjes, die het druk, druk, druk hebben. Het na een zware bevalling uitgekomen ei kende de volgende inhoud:
"...Ik heb voor u geïnformeerd bij de productie. De productie was niet op de hoogte van het feit dat de heer Pieters door de Franse justitie wordt verdacht malafide zaken te doen. De opnames bij de heer Pieters hebben plaatsgevonden in een weekend op 3 en 4 november. Eind september is de heer Pieters door de Franse politie verhoord. De korte termijn tussen de aanhouding en de opnames is de reden dat de productie hiervan niet op de hoogte was. Daarbij geldt in Nederland overigens nog steeds dat niemand schuldig is voordat zijn/haar schuld is bewezen".
Daar heb je toch een paar stevige bretels voor nodig. In tegenstelling tot wat hij beloofde legt Edger namelijk niet uit waarom Des Bouvrie niet zelf een antwoord formuleert op onze vragen. Maar de reden daarvan lijkt ons duidelijk. Want precies in de schaarse ogenblikken die Pieters van de Franse politie kreeg om te proberen in België zijn straatje schoon te vegen, besluit Des Bouvrie hem een bezoekje te brengen met een cameraploeg. Wij schreven het al eerder: Het heeft er alle schijn van dat Pieters keurig van de gelegenheid gebruik maakte (of erger nog: de gelegenheid creëerde) om zijn geschonden imago op te poetsen en dat Des Bouvrie daar joyeus aan meewerkte. Volgens Edger wist de productieploeg niets van de kwalijke affaire waarin Pieters verwikkeld was. Maar wist Des Bouvrie het? Kijk, dat hadden we graag van de Manager Communicatie willen horen. En niet een dooddoener over hoe de Nederlandse rechtspraak in elkaar zit. Per slot spreken we hier over een Belg die door de Franse justitie als crimineel wordt gebrandmerkt. Of de Franse justitie op de hoogte is van dit kunstje dat Pieters haar heeft geflikt is overigens de vraag. Maar dit terzijde.
Edger liet ons verder ook nog het volgende weten:
"...U zult begrijpen dat ik de vragen in uw nieuwe brief gericht aan Jan des Bouvrie niet kan beantwoorden aangezien ze van privé aard zijn. Ik ga ervan uit dat als hij hierop wil reageren rechtstreeks contact met u zal opnemen".
Die ontboezeming van Edger slaat op een epistel dat dateert van 18 december jl. en dat wij hem pro memorie hadden toegezonden. Het luidde als volgt:
"Ter wille van de objectiviteit in de nog komende artikelen m.b.t. de heer Guy Pieters en u zelf zouden wij graag van u willen weten in hoeverre er zakelijke en/of vriendschappelijke banden bestonden met de eind jaren tachtig om het leven gebrachte Gerard Fagel van de Hoefslag. Daarnaast zouden wij graag willen vernemen wat de reden was voor de onderlinge twisten tussen u en mr. Jos Fruytier m.b.t. het gezamenlijk bouwproject in Naarden".
Raad eens. Juist. Niks gehoord.

Comverse (3)

24 december 2001
In de berichtgeving rond het van het in de VS van spionage verdachte Israëlische hightech-bedrijf Comverse is tot nu toe nog geen aandacht besteed aan de connectie met een inmiddels ter ziele gegaan bedrijf in België. Op 13 juli 1999 sloot Comverse namelijk na maandenlang touwtrekken een lease-contract met Lernout & Hauspie (L & H). Een bedrijf dat zich aanvankelijk had toegelegd op de ontwikkeling van software voor stemherkenning en real-time vertaling, maar later ook andere interessante producten op dat specifieke terrein aan de man probeerde te brengen. Bij de deal met Comverse ging het om een zogenaamd Text-to-speech pakket (TTS), waarbij alle informatie van e-mail, fax, voice-mail en database in één mailbox terechtkomt en vervolgens in verschillende talen kan worden afgeluisterd. Zelfs per telefoon. Comverse ging ermee de boer op, maar de markt bleek nog niet erg rijp voor deze futuristische technologie. Voor eigen gebruik lag het misschien wat anders. Vrij kort daarna kwam L & H in zwaar weer terecht door persberichten over frauduleus gescharrel bij de overname van een Koreaanse onderneming. Het bleek het begin van het einde. Op 3 januari 2001 kwam naar buiten dat een paar door L & H overgenomen bedrijfjes in de VS zich hadden gespecialiseerd in het ontwikkelen van een stemherkenningspakket voor Hindi, Farsi en Turks. Daarbij werd voor het eerst ook duidelijk dat de producten van L & H buitengewoon interessant waren voor inlichtingendiensten. De zwartepiet ging in de zaak rond die drie middenoostelijke talen wonderlijk genoeg niet naar de Mossad, maar naar de Duitse BND. Die zou het bewuste project hebben gefinancierd. Op 24 oktober van dit jaar streek L & H definitief de vlag. Al geruime tijd daarvoor had de FBI een onderzoek op de rails gezet naar een massieve spionageoperatie door een buitenlandse mogendheid via het ontraceerbaar afluisteren van telefoons tot op regeringsniveau. De televisiemaatschappij Fox bracht dat een paar weken geleden naar buiten, aangevuld met nieuwe gegevens. Die zette Fox ook op het internet. Afgelopen donderdag verdween de informatie zonder boe of bah van het scherm. Zo ernstig is de zaak. How about us?

Osama is niet dood, hij leeft

23 december 2001
De niet zo lullige krant Times of India refereert vandaag aan een nieuwsuitzending van het Italiaanse televisiestation RaiTre van afgelopen vrijdag. Daarin kwam een informant aan het woord die beweerde tot de Pakistaanse geheime dienst te behoren. Met zijn rug naar de camera gekeerd vertelde hij dat collega's van hem op 12 december jongstleden Bin Laden en een paar duizend van zijn volgelingen in veiligheid hadden gebracht. Een deel van hen zou vanuit de tunnels in Tora Bora de benen hebben genomen naar Tsetsjenië. De anderen, onder wie Bin Laden zelf, zouden naar Kashmir zijn gesluisd. Dat sluit naadloos aan op wat wij op 16 december in het artikel "Een kwalijke deal in Pakistan" al als eerste meldden: "...Omdat in Washington inmiddels het vermoeden leeft dat Osama bin Laden de wijk heeft genomen naar Kashmir en Afridi daar over uitstekende contacten beschikt, heeft de regering Bush aangedrongen op de vrijlating van de drugsbaron...". Waarvan akte.

Yemenitische voorbode

22 december 2001
Ja, wat was er nou afgesproken?! De Britten zouden zorgen voor een bomtapijt in het noorden van Yemen (zie het artikel "IJ,IJ" aflevering 9 dd. 17 december jongstleden in deze rubriek). En wat gebeurt er? Toch de Yankees. Bij de gevechten van de afgelopen week tussen de reguliere Yemenitische hoofdmacht en het elftal van de lokale mujahedin aangevuld met wat spelers van Al Qaida kregen eerstgenoemde dinsdagavond luchtsteun van Amerikaanse bommenwerpers. Hier en daar werd in het dorp Husoun met precisiebommen een verdwaalde jeep geraakt en verder zoals gebruikelijk vaders, moeders, kinderen en een verzameling schapen. De mujahedin waren al vertrokken. Maar misschien waren dit nog maar de eerste speldenprikken en komen Tony Blair's vliegende doodseskaders ergens in de komende weken pas in aktie. Als de terroristische groepen in het noorden tot de wereldorde zijn geroepen of totaal zijn uitgeroeid stuurt Frankie, onze brullende muis uit Den Haag, Nederlandse baretten naar de bewuste streek om de vrede te handhaven. Net als in Kosovo en Afghanistan. Je houd je hart vast.

Comverse (2)

21 december 2001
De internetproviders hebben jarenlang verbeten de degens gekruist met de Nederlandse regering over de voorwaarden waaronder zij toestemming cq. medewerking wensten te verlenen aan het aftappen van e-mails en andere kunstjes op de pc van verdachte of niet helemaal in het politieke putje vallende individuen. Maar rubberzolenverenigingen als de BVd en de CID wezen met verve op de toenemende zware criminaliteit en terroristische dreigingen en dwongen daarmee de providers uiteindelijk op de knieen. Big Brother maakte officieel zijn opwachting op het internet met voor dat doel speciaal ontworpen apparatuur. U mag raden wie die apparatuur levert: Comverse. De in de VS van spionage verdachte Israëlische onderneming, die bij de voorafgaande besprekingen tussen Den Haag en de providers een buitengewoon actieve rol heeft gespeeld. Het vertrouwen bij Comverse in het slagen van het initiatief was zo groot, dat aan het eind van de vorige eeuw in Nederland zelfs een paar administratieve filialen werden ingericht. Een op Schiphol, waar ook de Mossad een bureel bezet houdt. Alles wijst erop dat Nederland daarmee net als de VS een paard van Troje heeft binnengehaald. Of misschien liever: een paard van Tel Aviv.

De tape en de tekst

21 december 2001
Het wordt steeds gekker met die zogenaamde Osama-tape. ABC News en de Washington Post hebben de gesproken tekst opnieuw laten vertalen. Daarbij is gebleken dat in de officiële regeringsversie die op 13 december naar buiten is getild nogal heftig is geschrapt. Met name in de uitspraken van de dissidente Saoedische sjeik Khalid al Harbi (Danny de Vito?). Volgens de nieuwe vertaling zou deze professor en vooraanstaand lid van de geloofsraad ondermeer vertellen hoe hij naar Afghanistan werd gesmokkeld door een lid van de Saoedische religieuze politie en dat verschillende religieuze leiders in zijn land lof hadden uitgesproken over de aanslagen in de VS. Daarnaast zou Osama (Will Smith?) niet alleen de naam hebben genoemd van Mohammed Atta, de veronderstelde leider van de totale operatie op 11 september, maar ook van een stel andere leden van de terreurgroep. Waarom de Witte Huis-bewaarders deze quotes hebben weggelaten is een raadsel. Een foutje in het scenario, dat achteraf misschien iets te heavy was en de nog redelijke connectie met de Saoedische regering in gevaar kon brengen? We wachten met spanning op de volgende persconferentie van vice-premiere mevrouw Borst.

Comverse

20 december 2001
Nader onderzoek heeft inmiddels aan het licht gebracht dat het van spionage verdachte Israëlische bedrijf Comverse, dat in de VS momenteel voor veel commotie zorgt, inderdaad ook in 1994 een groot deel van ons rechercheapparaat heeft voorzien van afluisterapparatuur. Het is uiteraard mogelijk dat die leverantie voortsproot uit een officiële samenwerking tussen Nederlandse en Israëlische opsporingsdiensten. Maar dat wil niet zeggen dat de bewuste Israëlische diensten er geen eigen agenda opnahielden. Per saldo wordt de in Nederland bloeiende xtc-handel, maar ook die in cocaïne, al jarenlang beheerst door luitjes van Israëlische komaf. En net als de CIA en andere spionagediensten zal bijvoorbeeld de Mossad er niet voor terugdeinzen om wat winsten uit die handel af te romen voor de financiering van geheime of zelfs militaire operaties. Deze muis krijgt zeker een staart.

Peultjes

20 december 2001
Een ANP-bericht van gisteren: "Minister Korthals moet voor 11 januari aan de Orde van Advocaten en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten uitleggen hoe de afgetapte gesprekken van raadslieden vernietigd worden. Dat bepaalde rechtbankpresident R.Paris woensdag in Den Haag. De advocatenorganisaties eisen van het OM dat alle afgeluisterde telefoongesprekken van advocaten die nog worden bewaard onmiddellijk worden vernietigd, zoals de wet dat voor schrijft. Dat dit niet altijd gebeurt kwam afgelopen zomer aan het licht tijdens een proces bij de rechtbank in Almelo. Volgens de OvJ komt dat omdat in veertien van de dertig tapkamers in het land Israëlische apparatuur wordt gebruikt die het wissen van opgenomen gesprekken niet mogelijk maakt. De apparatuur is sinds 1994 in gebruik"

Een citaat uit een ander bericht van gisteren onder het kopje "Tzeggu?" uit deze rubriek:
"...Het gaat om Comverse Infosys, dat afluisterapparatuur levert aan Amerikaanse politie- en veiligheidsdiensten... Dat automatische systeem is sedert 1994 (!!!) in werking, maar is na de aanslag van 11/9 op de tocht komen te staan. Comverse wordt er namelijk van verdacht ook anderen i.c. de Mossad te laten meegenieten".

Lust u nog peultjes? Wij herinneren ons overigens in dit verband nog een bericht uit De Telegraaf uit de beginperiode van de IRT-affaire waarin werd gemeld dat een kamer op Koudenhorn, het hoofdkantoor van politie in Haarlem, ooit door een paar lieden uit Israël was volgestouwd met afluisterapparatuur ten behoeve van het speciale rechercheteam. Daarna nooit meer iets over gehoord. Raar he?

C-film

19 december 2001
Er zijn grapkeutels die beweren dat de tape-Osama wordt gespeeld door Will Smith. Dat is inmiddels door mevrouw Borst ontkend. Ernstiger is het volgende: Volgens officiële Amerikaanse bronnen heeft voorleesvader Bush de befaamde tape voor het eerst op 30 november gezien. De beelden van het gezellig samenzijn van de Tora Bora-mol en een paar sjeiks met baard en tulband à la Kok zouden zijn geschoten in Kandahar. De tape zou later door Very Special Forces zijn gevonden in een particuliere stulp in Jalalabad en draagt de datum van 9 november. Lullig is nou weer dat één van de sjeiks (Keitel, De Niro?) vertelt, dat hij voor de betrokken ontmoeting 'snachts had gereisd "bij volle maan". Verder had hij het nog over "deze heilige maand van de ramadan". Die gegevens bij elkaar betekenen dat de video dan ergens in het midden van de ramadan moet zijn gemaakt. Ofwel, eind november of zelfs begin december. Kijk dat je een fake-tape maakt is tot daar aan toe. Mevrouw Borst gelooft het toch wel. Maar zorg dan in ieder geval dat je scenario een beetje fatsoenlijk is.

Kassa in Manhattan

19 december 2001
De firma Convar uit het Duitse Pirmasens heeft na de aanslag op het WTC van 11 september de opdracht gekregen een diepgaand onderzoek te doen naar bizar aandoende geldstromen rond die dag. De aandacht gaat met name uit naar een golf aan transacties met creditcards via de computers van een stel paar bedrijven binnen het WTC kort voor en zelfs nadat de twee gekaapte passagierstoestellen naar binnen waren gevlogen. In een mum van tijd verhuisde naar voorlopige schatting ruim 100 miljoen dollar en dat is vergeleken met het normale betalingsverkeer een ongekend bedrag. Dankzij een uiterst modern lasersysteem is Convar er al in geslaagd de informatie te bemachtigen van 32 door brand, water en stof zwaar beschadigde harde schijven. Die informatie doet opnieuw (eerder was al sprake van koortsachtige handel in aandelen van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen) het vermoeden rijzen dat niet alleen in Afghanistan de nodige voorkennis bestond van de aanslagen, maar ook in de VS en naar alle waarschijnlijkheid Israël (zie: de artikeltjes "Hallo?" en "Tzeggu?", respectievelijk van 14 decemeber jl. en van vandaag). En dat daar heftig de kassa heeft gerinkeld.

Tzeggu?

19 december 2001
In het artikel "Hallo?" van 14 december jl. meldden wij al dat volgens berichten in de Amerikaanse pers de Israëlische onderneming Amdocs waarschijnlijk betrokken is geweest bij een massieve spionageoperatie in de Verenigde Staten. Maar er is meer. Volgens nieuwe persrevelaties zou ook een andere Israëlische firma zich daaraan schuldig hebben gemaakt. Het gaat om Comverse Infosys, dat afluisterapparatuur levert aan Amerikaanse politie- en veiligheidsdiensten. Elk belletje dat een voor één van die diensten verdacht of interessant individu pleegt wordt door Comverse opgeslagen en verdergeleid naar de betrokken rubberzolenvereniging. Dat automatische systeem is sedert 1994 in werking, maar is na de aanslag van 11/9 op de tocht komen te staan. Comverse wordt er nu namelijk van verdacht ook anderen i.c. de Mossad te laten meegenieten. Ook al omdat Comverse in Israël zelf nauw samenwerkt met regeringsinstanties die zelfs voor de helft opdraaien voor onderzoeks- en ontwikkelingskosten met betrekking tot modernere apparatuur. Vriendschap is een illusie.

Demonstratie in DenBosch tegen congres extreem-rechtse Grijze Wolven

18 december 2001
Diverse Turkse, Koerdische en Nederlandse antifascisten organiseren op 5 januari een demonstratie in het centrum van Den Bosch en bij de Brabanthallen. Daar komen op dat moment enkele duizenden extreem-rechtse Grijze Wolven bijeen voor het 4e jaarcongres van de Turkse Federatie Nederland, een mantelorganisatie van de extreem-rechtse partij MHP uit Turkije. Devlet Bahceli, de algemeen voorzitter van de MHP, zal het congres toespreken. Volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft de MHP invloed op de aanstelling van bestuursleden van de Turkse Federatie Nederland.
De demonstranten hopen dat het College van B & W in DenBosch aanstaande donderdag in de raadsvergadering de bijeenkomst van de Turkse Federatie Nederland zullen verbieden. Volgens het Europees Verdrag ter Uitbanning van Rassendiscriminatie is het Nederlandse overheidsinstellingen verboden om groepen die aanzetten tot discriminatie en rassenhaat, onderdak te bieden. Dat de Brabanthallen geen overheidsgebouw zijn is niet relevant, ieder instelling in Nederland heeft de morele plicht om het verspreiden van rassenhaat tegen te gaan. Zaalverhuur aan extreem-rechts kan zelfs een strafbaar feit opleveren in de vorm van medeplichtigheid aan het misdrijf in artikel 137c, Wetboek van Strafrecht. Immers, ingevolge artikel 48 Sr worden als medeplichtigen aan een misdrijf beschouwd onder andere zij die opzettelijk gelegenheid verschaffen tot het plegen van een misdrijf. De Brabanthallen, inmiddels op de hoogte van de achtergronden van de bijeenkomst op 5 januari, zouden het contract dan ook eenzijdig kunnen opzeggen op grond van dit artikel.
Het comité Stop de Grijze Wolven heeft de directie van de Brabanthallen en het College van B & W een brief gestuurd met verwijzingen naar wets-artikelen die relevant zijn in een verbodsprocedure. Deze brieven zijn terug te vinden op de website van het comité. Meer informatie via het "Comité Stop de Grijze Wolven", Postbus 10748, 1001 ES Amsterdam. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en zie eerdere berichtgeving in deze rubriek (11 december)

 

Klik hier om uw reactie toe te voegen
22 mei 2017