Skip to main content

Actueel 1 - 14 januari 2001

31 december 2001

Weer een snuifje oorlog

14 januari 2001
Het was de VS al jaren een doren in het oog dat Haïti een steeds belangrijker rol begon te spelen als tussenstation voor de cokesmokkel van Colombia naar Florida. President Aristide van Haïti heeft nu een wet bekrachtigd waardoor de 'war on drugs' die Washington al jaren zonder succes voert nu ook in zijn land vaste voet heeft gekregen. De nieuwe wet stelt de Amerikaanse drugsbestrijders namelijk in de gelegenheid om op eigen houtje achtervolgingen van veronderstelde Colombiaanse drugsschepen en -vliegtuigen in Haïtiaanse wateren uit te voeren en aanhoudingen te plegen. Daarnaast worden met Amerikaanse hulp de regels voor het bankwezen aangescherpt omdat Aristide's straatarme land eveneens als doorvoerhaven fungeerde voor drugswinsten. Zo breiden de VS onder het mom van een door militairen geleide krankzinnige anti-drugscampagne hun invloed in Latijns-Amerika steeds verder uit. Ultiem doel: een Amerikaans equivalent van de EG met de dollar als betaalmiddel voor het hele continent en Washington als spelbepaler. Het zal je lot maar wezen.

De gordel van Suharto

14 januari 2001
De Indonesische procureur generaal Darusman, die is opgezadeld met het achterhalen en confiskeren van de naar het buitenland verdwenen miljarden van ex-president Suharto en zijn kliek, worstelt met een elementair probleem waar het Zwitserland betreft. Zoals wij al eerder meldden waren de Zwitserse autoriteiten meer dan bereid om een aantal rekeningen en kluizen open te breken. Maar Darusman blijkt de bijbehorende nummers niet te kennen. Dat leidt tot de voorzichtige conclusie dat hij nog niet in de gelegenheid is geweest om in de administratieve gegevens van Suharto's schatbewaarders in Nederland te grasduinen. En die zullen niet staan te trappelen (zie ondermeer de artikelen "Holland Overzee" en "Neerland's stille kracht" in De Morgenster.
Inmiddels heeft Darusman zijn ogen gericht op Nieuw Zeeland, waar ook al een deel van de buit is neergeslagen. Antwoord op de vraag of zijn onderzoeksteams de tijd zullen krijgen om hun taak tot een goed einde te brengen ligt in de nabije toekomst verborgen. Er nadert namelijk met grote snelheid een tyfoon van politieke onrust die in de komende weken mogelijk president Wahid uit zijn regeringszetel zal tillen. Mocht dat gebeuren dan zal de brede top van het Indonesische leger, waar nog veel oude aanhang van Suharto zich heeft gehandhaafd, naar verwachting weer terugkeren in het centrum van de politieke macht in Djakarta. En de speurtocht van de procureur generaal verder het moeras worden ingeduwd.

"Castrokillers" waarschijnlijk vrijuit

14 januari 2001
Luis Posada Carilles, één van de vier mannen die ervan werden verdacht een bomaanslag te hebben willen plegen op Fidel Castro tijdens een bijeenkomst van Latijns-Amerikaanse leiders in Panama november vorig jaar, heeft bekend. Zij het off the record en met de aantekening dat hij de actie één minuut voor twaalf zou hebben afgeblazen. Voor dat laatste pleit het feit dat de vier doorgewinterde terroristen (zie "Had Castro toch gelijk?" in deze Kleintje Actueel rubriek dd. 27 november 2000) niet op de vlucht sloegen toen Castro op de Panamese televisie het complot uit de doeken deed, terwijl de politie nog onderweg was om ze op te pakken. Reden voor het afbreken van de geplande actie zou zijn geweest dat veel onschuldige mensen ook het slachtoffer ervan zouden zijn geworden. Bijna een gotspe uit de mond van Posada Cariles, omdat hij in 1976 verantwoordelijk was voor het ontploffen van een Cubaans vliegtuig waarbij 73 onschuldige mensen om het leven kwamen. Zoals de zaak er nu voor staat verwacht het O.M. niets van een eventueel proces. Het zou over te weinig harde bewijzen beschikken om de Panama-vier achter de tralies te krijgen. In wezen wordt het dus wachten op een volgende poging.

Tomlinson vertelt

14 januari 2001
Volgens de Britse inlichtingendienst MI 6 is onlangs in Moskou een kleine uitgeverij opgericht speciaal met het doel de memoires te publiceren van Richard Tomlinson, één van haar voormalige agejten. De leiding is al in de gelegenheid geweest om kennis te nemen van een gedeeltelijke inhoud van het boek en werd daar niet vrolijk van. Het bevat naar haar smaak teveel bijzonderheden over haar interne organisatie, werkmethodes en training van nieuwe agenten. Daarnaast beschrijft Tomlinson zijn undercover-tijd in Bosnië in de vroege jaren negentig, zijn geheime trip naar Rusland, zijn bijdrage aan een operatie die de bouw van een fabriek voor chemische wapens in Iran moest verhinderen (zie het artikel "De verborgen listen van de biochemo-boys" in De Morgenster) en de jacht die MI 6 op hem ontketende na zijn ontslag. De eerste 10.000 exemplaren zijn inmiddels gedrukt. Bij MI 6 wordt slecht geslapen.

ontruiming ivm Betuwelijn onderzocht

13 januari 2001
Vlak voor oud en nieuw bracht in opdracht van de politie Gelderland Midden en Gelderland Zuid de Universiteit van Twente een evaluatierapport uit over de ontruiming van 8 door GroenFront! gekraakte panden op de Betuwelijn. Veel informatie in het rapport is alleen interessant is voor GroenFront!-activisten en politie. Er staan echter ook een aantal opmerkelijke zaken in die interessant zijn voor iedereen die met (of vooral tegen) de Betuwelijn bezig is.
Zo blijken de burgemeesters op de Betuwe een nog al dubbele rol te hebben gespeeld. Aan de ene kant waren zij vanwege hun slechte verhouding met de NS en hun anti-Betuweroute standpunt niet erg happig op het mee werken aan de ontruiming van 8 door GroenFront! gekraakte panden. Zeker niet toen bleek dat de politie na informatie van de zijde van de NS al voor het kortgeding waren begonnen met de voorbereidingen op een ontruiming. De burgemeesters wisten dit pas enige tijd na het kortgeding en voelden zich 'overrompeld' door de vergevorderde plannen van de politie.
De plannen hielden ondermeer in dat er een centraal beleidscentrum kwam tijdens de ontruiming en dat de ontruiming centraal geleid, op één en dezelfde dag zou beginnen en er overal hetzelfde beleid zou worden gevoerd ten opzichte van arrestanten en buurtbewoners. De politie, zo bleek uit gesprekken met politiemensen, bleek de burgemeesters niet te vertrouwen en wilden de zaken in eigen hand houden. De burgemeesters waren echter vooral gepikeerd over de rol van de NS die zij in interviews met de wetenschappers van de TU Twente 'ondemocratisch gedrag' verwijten, betichten van het breken van 'gentlemans agreements' en in het algemeen neerzetten als onbetrouwbaar en arrogant. Vlak voor de ontruimingsdatum bracht een delegatie van het Projectorganisatie Betuweroute een serie bezoeken af aan de 4 betrokken burgemeesters. Na afloop van één van de gesprekken wist een gemeenteambtenaar opeens weer waar hij één van de NS delegatieleden eerder had gezien. Het bleek hier te gaan om het hoofd van de Nijmeegse RID (Regionale Inlichtingen Dienst) de politieman Herman Oolbekkink. Deze had zich niet als politieman bekend gemaakt en was bovendien degene die GroenFronters omschreef als 'Gevaarlijke Typen' en 'een bedreiging' waar 'korte metten mee moet worden gemaakt. De burgemeester vond deze omschrijving ongeloofwaardig. Bovendien verbaasde hij zich er over dat dit uit de mond van een politieman kwam, terwijl de politie zich in de pers als 'neutrale partij' presenteerde.
Oolbekkink is ook de bedenker en hoofd van het CICI (Centraal Informatie- en Co-ordinatiepunt Infrastructurele projecten), een samenwerkingsproject tussen 8 politieregio's en de Binnenlandse Veiligheid Dienst. Dit CICI dient informatie in te winnen over 'groepen of organisaties die tot doel hebben de aanleg van infrastructurele projecten te verhinderen danwel te bemoeilijken'. Het gaat hierbij onder andere om de Betuwelijn, de HSL en de vijfde landingsbaan van Schiphol. Via het CICI moet alle informatie waar verschillende inlichtingendiensten over beschikken worden gebundeld en geanalyseerd. Het CICI heeft daarnaast ook de taak om namens de 8 betrokken korpsen contacten aan te gaan en te onderhouden met 'private en publieke actoren die betrokken zijn bij de aanleg van grote infrastructurele werken'.
Wat doet dit CICI? Zij spenderen 6 ton belastinggeld per jaar aan het in de gaten houden van GroenFront!, Milieudefensie en buurtgroepen die zich verzetten tegen onderandere de Betuwelijn. Zij doen dit niet alleen maar door het keurig bijhouden van kranten, TV en websites, maar ook door middel van informanten en andere spionage activiteiten. Daarnaast heeft het CICI regelmatig overleg met bijvoorbeeld de Projectorganisatie Betuweroute, waarbij de projectorganisatie verteld wat het preciese bouwschema gaat zijn en het CICI doorgeeft welke activiteiten de tegenstanders van de Betuwelijn gaan ondernemen.
De onderzoekers van de Twentse Universiteit vragen zich overigens af welke legitimatie de CICI speurneuzen denken te hebben. Bovendien waarschuwen zij voor de te nauwe banden tussen deze private partijen en de politie.
Vanwege het brede verzet tegen de Betuweroute was de politie niet zo zeker van zijn zaak. Zowel de onderzoekers als het CICI trekken de conclusie dat alhoewel veel buurtbewoners zich neergelegd hebben bij de bouw van de Betuweroute, dat niet betekend dat zij het er mee eens zijn. De politie was er dan ook bang voor dat buurtbewoners zich aan de kant van de activisten zouden scharen. Ook de gemeentebesturen in de Betuwe vertrouwden ze niet. Om die reden heeft de politie een media-offensief opgezet waarin vooral benadrukt werd dat de politie rustig en professioneel optrad. Dit om te voorkomen dat de politie de zwarte piet zou krijgen mocht het ergens misgaan tijdens de ontruiming.
Het rapport is te bestellen bij de TU Twente, Facultiteit Bestuurskunde, Postbus 217, 7500 AE Enschede. Telefoon 053.4893917 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

'geheim' kerntransport

13 januari 2001
Greenpeace stuurt een expeditie naar een van de meest gevaarlijke oceanen ter wereld om de grootste hoogradioactieve scheepsvracht ooit op te sporen. Door dit scheepstransport worden het milieu en de gezondheid van miljoenen mensen in gevaar gebracht. De zee rond Kaap Hoorn is berucht; er zijn al vele schepen vergaan. De locatie van het nucleaire transportschip "Pacific Swan" wordt geheim gehouden. Het is echter waarschijnlijk dat het schip door de exclusieve economische tweehonderdmijls zone van Argentinië en Chili zal varen.
De nucleaire scheepslading is een drijvend Tsjernobyl - een lading van hoogradioactief kernafval met een geschatte 96.000.000 curie radioactiviteit aan boord. Het scheepstransport verliet de Franse opwerkingsfabriek COGEMA in december jongstleden en heeft als bestemming Japan, om daar te worden opgeslagen. Lees verder op de website van Greenpeace.

One-liners

11 januari 2001
* Voor heel wat mensen wordt sparen een AH-erlebnis.
* Wat is leuker: Kamerlid kraakt slooppand of Kamerlid sloopt kraakpand?
* NAVO: Pas als u licht geeft in donker moet u naar de dokter.
* Pinochet: Een rondvlucht boven zee wil nog wel eens helpen.
* V.d. Ende heeft Clinton gevraagd als presentator voor die nieuwe spermashow.
* Wie kan bewijzen dat de Paus het afgelopen jaar één keer heeft gejubeld wint een voetreis naar Rome.
* Warchild is het kind van de rekening.
* Brinkhorst: Nederland is rijp voor het koldermodel.

Freiheitliche dissonanten

11 januari 2001
Het wordt kennelijk steeds moeilijker om aan te geven wat nou wel kan en wat niet bij onderwerpen die met fascisme te maken hebben. Dezer dagen kreeg een discjockey van de KRO ontslag omdat hij Hitler's Mein Kampf als meesterwerk bestempelde; werd de directrice van het Amsterdamse theater De Balie geconfronteerd met een minder vlijende terminologie omdat er een reclame-poster met de afbeelding van een bekende huisschilder hing en moest de Duitse uitgeversmoloch Bertelsmann zich distantiëren van een hoeveelheid ellendige muziek op internet. Dat laatste had betrekking op aanbiedingen die werden gedaan op de site van muziekbeurs Napster, waarin Bertelsmann sedert oktober vorig jaar participeert. Volgens het online-magazine Computer Channel worden naast een wijd scala van deunen en serieuze muziek ook nazistische, tot moord opwekkende werkjes te koop aangeboden. Daarnaast stelt deze freiheitliche club liefhebbers van een fris tuiltje andere sex in de gelegenheid op eenvoudige wijze kinderporno te downloaden. Want waar een markt voor is, wordt iets aangeboden. De politie in de Duitse deelstaat Beieren is een officieel onderzoek begonnen. Dat belooft dus wat.

Stasio-actief

10 januari 2001
Nu de codes van de Stasi sinds eind 1998 zijn gebroken (zie ook actueel dd. 28/11/00 ) worden niet alleen de geheime activiteiten van Kohl of het Stasinetwerk in het buitenland blootgelegd, maar eveneens de rigoureuze methodes die de Stasi hanteerde om het politieke systeem te handhaven. Zo heeft een dezer dagen een stralingsexpert van het Duitse ministerie van Defensie onthuld dat agenten van de vroegere Oostduitse veiligheidsdienst soms de kleren van dissidenten stiekem van een radio-actieve substantie voorzagen om ze in het donker met een geigerteller te kunnen opsporen. Een speciaal ontworpen geigerteller, die bij het naderen van de dissident in kwestie in plaats van steeds meer geluid steeds meer trillingen produceerde en onder de dienstjas gedragen kon worden. Ook geld en documenten kregen als dat nuttig werd geacht een radio-actief verfje. En als in een acuut geval een Trabant de nieuwsgierigheid van een Stasi-agent opwekte, dan beschikte hij over een speciaal luchtdrukpistool om een op dezelfde wijze bewerkte zilverdraad in een band te schieten. Dat daarbij de grens waarbinnen het risico voor de gezondheid nog aanvaardbaar is, gewoonlijk ver werd overschreden, mocht blijkbaar de pet niet drukken. Door de teleurstelling over sommige aspecten van de westerse samenleving slaat bij menig voormalig Oostduitser de Ostalgie toe. Maar berichten als deze moeten bij hen toch ook twijfels zaaien over Honecker's heilstaat.

nog wat 1liners

10 januari 2001
* Sado: Frits Korthals Altes moet gewoon weer minister van Justitie worden. Die wil tenminste dat de politie er ouderwets op los knuppelt.
* Beatrix viert op 30 april haar verjaardag in Hoogeveen en Meppel. Het koninklijk gezelschap reist niet par trein.
* Clinton: Ik luisterde wel naar de Paus, maar ik verstond hem niet.
* Kijker: Miljonairs deugen gewoon niet. En zeker niet als ze bij Endemol trouwen.
* Kan iemand secretaris-generaal Oosterwijk eens even op een wachtlijst zetten?
* Die nieuwe knokfilm in de Reguliersbreestraat is gekraakt.
* Wiegel vindt dat in Nederland te weinig geld naar de zorg gaat. Is ie ziek?
* Zwaargewicht: Ik heb in een vliegtuig altijd al het gevoel dat ik in een dwangbuis zit.
* Professor: Het afbijten van een testikel is het summum van ovalisme.
* In Moerdijk heet naar de hoeren gaan tegenwoordig carpoolen.
* Hoerdijk...
* Wat roept een bisschop als hij van Rome geen feestje mag organiseren in de kerk? Godver, Jezus of Fuck?

Politieke chaos in het dorp DenBosch

9 januari 2001
Voor de zoveelste keer laat bestuurlijk DenBosch haar ware gezicht zien. Reeds jaren rollen hier de dorpspolitici over straat. Nu wordt wethouder Guus Paanakker (voormalig VVD'er) van de lokale gemeenteraadspartij Bosch Belang door de rest van de collegepartijen uit de Bossche coalitie gegooid. De formele reden is dat fractievoorzitter van Bosch Belang, ex-CDA'er Paul van der Krabben tegen de coalitie-afspraken in ten tijde van de "Bossche Rellen" zijn mond heeft open gedaan tegenover de toegestroomde pers en vragen heeft gesteld met betrekking tot het overheidsoptreden tot dan toe. Wat een ongelooflijke onzin! Veel meer politici hadden hun mond juist dienen open te doen rondom die volkswoede op straat en het onduidelijke optreden van burgemeester Rombouts, de Mobiele Eenheid, 't waterkanon, de arrestatieteams etcetera. Politici zijn er juist voor om vragen te stellen, dat de Bossche regenten ervoor gekozen hebben de mond dicht te houden is een schande, en de in B&W deelnemende GroenLinks-fractie heeft heel wat uit te leggen want ook zij hebben zich geconformeerd aan dit stilzwijgen. Vragen dienen er gesteld te worden, en snel! Waar blijft dat Rijksrecherche-rapport? Was die deur waardoor geschoten is nu open of dicht? Wisten de agenten van te voren wie zij voor zich hadden? Alles zal van de raad op de straat dienen te komen!

Het geheime vaarwater van de FPÖ

9 januari 2001
Israël was verre van gelukkig met de komst van de zogenaamde blauwe regering in Wenen. En dat is eufemistisch uitgedrukt. De ambassadeur werd in februari van het vorig jaar teruggeroepen en de verdere diplomatieke betrekkingen met Oostenrijk werden teruggebracht tot het absolute minimum. In die situatie is officieel geen verandering gekomen. Maar dat schijn bedriegt blijkt met name uit de geheime ontmoetingen die in de laatste maanden van 2000 hebben plaatsgevonden tussen de Israëlische minister van Defensie Ephraim Sneh en zijn Oostenrijkse collega Herbert Scheibner, een politicus die lid is van de door Israël zo verguisde FPÖ. Scheibner bracht in oktober van het vorig jaar een bezoek aan Syrië. Bij die gelegenheid maakte hij kennis met de zich hoog in de Syrische pikorde bevindende generaal Mustafa Tlass. Deze verzocht hem te bemiddelen tussen de Hisbollah en Israël bij een mogelijke uitruil van vier Israëlische soldaten tegen 19 Hisbollah-strijders. Al op 3 november kwam het in deze context tot een gesprek tussen Sneh en Scheibner op het vliegveld Ben Goerion bij Tel Aviv. In december gevolgd door een tweede onderhoud op vliegveld Schechat bij Wenen. Vooralsnog zonder zichtbaar resultaat, maar het bezorgde Oostenrijk een goede pers in Israël toen de beide ontmoetingen uitlekten. Politiek is heel vaak een ander woord voor pragmatisme en daar liggen weinig mensen wakker van.

Uranium-vergiftiging opgelopen?

6 januari 2001
Mocht je na alle publiciteit de laatste dagen over mogelijke uranium-vergiftiging vanwege NATO-bommen meer willen weten over die rotzooi dan zou je natuurlijk naar het Kleintje-archief kunnen zappen. Daar het woord "uranium" in typen en dan kom je redelijk relevante informatie over dit onderwerp tegen uit Kleintje Muurkrant nummer 321 (mei 1998) en nummer 338 (november 1999) en heb je gelijk eens een keertje met ons electronische archief gewerkt. Best handig hoor.

Een beetje belubberd

6 januari 2001
In Engeland gaan stemmen op om het benoemen van hoge functionarissen bij de VN een wat democratischer vorm te geven. Nu staat het de secretaris generaal min of meer vrij om te kiezen wie hij wil en dat levert af en toe pijnlijke verrassingen op. Zoals onlangs de benoeming van Ruud Lubbers als topbezoeker van vluchtelingenkampen, waarmee de Nederlandse regering in een iets tekort hemd werd gezet. Overigens is het verhaal dat onze ex-premier op een dag door Kofi Anan verrast werd op zijn gsemmetje met het aanbod van die leuke baan (gedoteerd met een slordige 4 1/2 ton per jaar) gewoon lubkoek. De blijde boodschap bereikte Lubbers tijdens een diner met Anan in een exclusief Parijs restaurant, waar geen vluchteling ooit een voet zal zetten. Inmiddels is Ruud vlijtig aan de slag gegaan in Genève. Afgelopen donderdag heeft hij daar een ontmoeting gehad met de Indonesische vice-president Megawati. Waarschijnlijk samen het hoofd geschud over de zo betreurenswaardige gebeurtenissen op de Molukken en daarna aangeschoven aan een overheerlijke rijsttafel.

Nogmaals Esther

5 januari 2001
In Actueel dd. 29 november 2000 besteedden wij al eens aandacht aan de moord op vier bezoekers van sexclub Esther in Haarlem rond 20 februari 2000. Twee van hen behoorden tot de Hell's Angels. De moorden zouden zijn gepleegd door de portier en een vriend van hem. De aanleiding zou het vrijpostige gedrag van één van de vier bezoekers zijn geweest tegenover de bardame, de levensgezellin van de portier. Op 22 november jl. zou de rechtszaak tegen de twee mannen beginnen maar door nieuwe feiten die de CRI-Kennemerland een week tevoren boven water had getrokken, kreeg die zitting een pro forma-karakter. De nieuwe feiten wezen op een afrekening en niet op een plotselinge emotionele uitbarsting. De zaak werd aangehouden. Onlangs meldde De Telegraaf dat de vier mannen in kwestie verhaal kwamen halen voor het ontslag van een medewerkster van de club die banden onderhield met de Hell's Angels. Mogelijk, maar geen verklaring voor het woord afrekening dat justitie plotseling hanteerde. Het feit, dat de vier bezoekers volgens een recente getuigenis tegenover KM allen met een nekschot om het leven werden gebracht en vervolgens keurig op een hoop werden gegooid, wijst inderdaad meer op een koele executie dan een uit de hand gelopen schietpartij. Zoals wij al vermeldden werd in ieder geval één van hen tevoren zwaar gemarteld. Zijn gezicht werd zodanig bewerkt dat de kaak erdoor brak en ook met zijn beide armen was dat het geval. Het slachtoffer, Cobus v.d. Vorstenbosch, woonde in hetzelfde woonwagenkamp als Chris Jagernath. Destijds de grootste groei-informant van de IRT-Kennemerland, die op 2 februari 2000 werd gearresteerd in verband met vermeende betrokkenheid bij de invoer in Italië van een containertje wit roesmiddel uit Colombia. Waarom de CRI-Kennemerland niet eerder tot de conclusie is gekomen dat het naar alle waarschijnlijkheid om een afrekening ging in sexclub Esther mag Vrouwe Justitia weten.

Soeharto's spaarpot

4 januari 2001
Deze week is de Indonesische minister van Buza Alwi Shihab in Zwitserland neergestreken voor gesprekken met zijn Zwitserse collega Deiss. Onderwerp van gesprek: de spaarcenten van ex-president Soeharto. Volgens berichten uit de internationale pers zat er in diens Zwitserse varken het sommetje van 15 miljard dollar. Een paar dagen na zijn gedwongen aftreden in mei 1998 zou 9 miljard daarvan zijn verhuisd naar Oostenrijkse krulstaarten.
Deiss heeft Shihab duidelijk gemaakt dat Zwitserland bereid is alle hulp te verlenen die nodig is om de buit te achterhalen, maar dan moet er een officieel verzoek uit Djakarta komen. In feite een herhaling van zetten want dat had Deiss ook al in mei 1999 te berde gebracht tegen een Indonesische onderzoekscommissie die toen op pad was gestuurd door Soeharto-kloon Habibie. Het probleem voor de huidige president Wahid is uiteraard dat de Soeharto-clan in het politieke dagelijks leven in Indonesië nog een dikke vinger in de rijstepap heeft. En een serieuze speurtocht naar het geld van de baas nog meer onrust tussen de alang alang zal veroorzaken dan gezond is voor het voortbestaan van de huidige regering. Merkwaardig is overigens wel dat Shihab nog geen officieel verzoek tot bijstand aan de Nederlandse regering heeft gedaan. Per saldo rust hier nogal wat administratie die zeer verhelderend zou kunnen werken bij het navlooien van Soeharto's duistere zaken (zie bijvoorbeeld het artikel "Neerland's stille kracht" op de site van de Morgenster).

Patijn bedankt!

2 januari 2001
Bedankt Patijn!
Voor het illegaal arresteren van 700 mensen tijdens de Eurotop in 1997 onder andere op grond van artikel 140. Ook voor de geweldige opvang die voor hen geregeld was. Later is dit door elke mogelijke klachteninstantie en rechter veroordeeld. Maar onze Patijn bleef fier overeind staan.
Bedankt Patijn!
Voor het invoeren van bestuurlijke ophouding tijdens het Europees Kampioenschap voetbal. Als ophoudingsruimte werd een veehal in het Westelijk Havengebied ingericht met ecotoiletten en grote televisieschermen. Hulde!
Bedankt Patijn!
Voor het ophangen van camera's om ons in de gaten te houden op publieke plaatsen zoals de Wallen en de Nieuwendijk.
Bedankt Patijn!
Voor het meewerken aan de ontruimingen van broedplaatsen als de Silo en de Kalenderpanden. Daar staan nu tenminste fatsoenlijke luxe appartementen voor in de plaats. Bedankt voor de weigering alternatieve locaties te zoeken en voor het afvuren van 220 traangasgranaten bij de ontruiming van de Kalenderpanden. Leuke poets trouwens die onaangekondigde ontruiming van de Cineak (Planet Hollywood) op de valreep van je burgemeesterschap. Tevens willen we u bedanken voor uw laatste oproep aan de politie de kraakbeweging te infiltreren en af te luisteren.
Bedankt Patijn!
Voor je (mislukte) oproepje aan buurtbewoners in Zeedijk/Warmoestraat geen levensmiddelen aan junks te geven.
Bedankt Patijn!
Tenslotte willen we de burgemeester bedanken voor het afschaffen van de Koninginnenacht, voor de grootschalige wapencontroles in de Bijlmer waarbij de agenten de opdracht hadden alleen zwarten (Surinamers en Antillianen) te fouilleren, voor de invoering van de zero- tolerance in Amsterdam en de vliegende brigade die nooit te beroerd is om een klein incident met de knuppel om te toveren in een grote matpartij als het schoonvegen van het Mercatorplein omdat de rapkreet "Fuck the police" niet gewaardeerd werd.

Oprichtingscomite Patijn Bedankt!

De geldkerk

2 januari 2001
In California is onlangs door overlevenden van de Holocaust uit het voormalige Joegoslavië en de Oekraïne een proces aangespannen tegen de Vaticaanbank. De naar de westkust van Amerika uitgeweken vluchtelingen willen op grond van een nog niet zo lang in werking zijnde wet schadevergoeding voor het verlies van goederen en voor niet betaalde arbeid in da kampen. Zij pakken juist de bank van de Paus aan omdat de Joegoslavische fascistische Ustashi's daar tijdens WO II onvoorstelbare roofschatten hebben gedeponeerd, die na de oorlog ondermeer zijn gebruikt om hen via de zogenoemde "ratlines" naar veiliger oorden te sluizen. In tegenstelling tot de gebruikelijke zalvende boodschappen van het door Jörg Haider's kerstboom toch al zwaar vervuilde St. Pietersplein heeft de Vaticaanbank weinig menslievends te melden. De leidinggevende prelaten wensen niet over de brug te komen op grond van verjaring en het ondemocratisch karakter van de door de eisers gehanteerde wetsartikelen. Maar wat wil je? De tollenaars hebben altijd al voorin gezeten in het Romeinse bolwerk.

2001

1 januari 2001
Allereerst aan iedereen die dit leest een uiterst bewogen en geïnspireerd nieuw millennium toegewenst van ons allemaal. Moge nog veel kritische breinen ons vinden en zich overal tegenaan bemoeien. We beginnen dit nieuwe jaar met wederom een paar fraaie one-liners.
* Die taallerares in New York had Maxima meteen moeten bijbrengen hoe zij het werkwoord opsodemieteren moest vervoegen. Had Frequin haar misschien beter begrepen.
* Commissaris van de Koningin Staal: Arrivederci Roma.
* Straffe rokers hebben meer kans op huidkanker. Vooral als ze vaak tegen wind in lopen.
* Amnesty: Die Hongaarse politieagenten waren free-lancers bij een tandartsenpraktijk.
* Kok: Wij weten best dat het Argentijnse vlees hier en daar besmet is. Maar we moeten denken aan de export.
* Verkeerd verdeeld: Engeland heeft te weinig Bobby's en Indonesië teveel Tommy's.
* Dokter: Het Balkansyndroom is gemakkelijk te herkennen. Je lust geen goulash en je vernielt je teevee als het Rosenberg-trio speelt.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
31 december 2001