Skip to main content

groei Nederlandse handel in oorlogstuig

woensdag 20 december-2006
De wapenexport vanuit Nederland maakt de afgelopen jaren een opmerkelijke groei door. In 2005 behoorde Nederland tot de vijf belangrijkste landen op dat gebied. De waarde van de verstrekte wapenexportvergunningen bedroeg in 2005 1,2 miljard euro. Nooit niet eerder was dat zo hoog. Al enkele jaren is een langzaam stijgende trend te zien. Nieuwe grote orders uit ondermeer Chili en Indonesië doen vermoeden dat die tendens in 2006 doorzet. Hoewel Nederland zegt terughoudend te zijn met wapenexporten wijst de oraktijk ondubbelzinnig het tegendeel uit. Conflictgebieden en uutoritaire regimes hebben onverminderd toegang tot militair materieel uit Nederland. Voorbeelden daarvan zijn India, Taiwan, Turkije en Egypte. Naast de directe uitvoer van wapens speelt Nederland ook een sleutelrol in de internationale doorvoer van wapens, vooral via Schiphol en de haven van Rotterdam. Na jaren van intensieve lobby publiceerde de regering onlangs voor het eerst een openbaar overzicht van wapendoorvoer waarvoor een meldplicht geldt. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat via Nederland grote hoeveelheden munitie naar Israël gaan. Het dictatoriale Kazachstan ontving in december 2005 5.528 Tsjechische traangasgranaten via Schiphol. Kenia, Pakistan en Peru ontvingen via Nederlands grondgebied eveneens vele tienduizenden stuks munitie.
In het rapport „Analyse Nederlandse wapenexportvergunningen 2005" geeft de Campagne tegen Wapenhandel een uitgebreid overzicht van allerhande feiten en details over de aard en omvang van de Nederlandse wapenhandel in 2005. Deze uitgebreide analyse is een uniek overzicht van de meest recent beschikbare wapenexportgegevens.

Klik hier om uw reactie toe te voegen