Skip to main content

Aad en het bierkaaisyndicaat (003)

04 januari 2019

Kon het Janneke Slöetjes aan haar reet roesten? Het bericht, dat Facebook privé informatie van 400 meloen mensen onder andere bij Netflix geheel gratis in de gleuf duwt en die club in staat stelt om de privéberichten van Facebookers te lezen en naar believen te deleten (1). Of zou ze zich als directeur van de Amerikaanse videostreamer op het terrein van “setting and executing strategies in Brussels, EU member states & MEA [Middle East and Africa, red.] to influence and monitor developments in media law, copyright, net neutrality, data privacy, ecommerce and consumer issues” te pletter zijn geschrokken? Je zou zeggen dat laatste. Anders zou de onderzoeksfunctie die zij ruim 2½ jaar heeft bekleed bij Bits of Freedom voor ze in 2014 overstapte naar Netflix wel in een merkwaardig daglicht komen te staan. En nou kan je als doorduwer van videootjes wel roepen dat je geen gebruik hebt gemaakt van het aangeboden buitenkansje, maar wie dat gelooft solliciteert naar de titel “sukkel van het jaar”. Janneke kreeg begin 2012 toen zij een ferm betaalde baan bij het Amsterdamse befkantoor Kennedy & Van der Laan opgaf voor de ideeële rol van Bitch of Freedom nog een flinke tuil veren in haar uitvaartcentrum. Edoch, in die rol maakte zij wel kennis met god en alleman die zich qq. bezighielden met alle mogelijkheden die het internet te bieden heeft om de eenvoudige kloothommels de gewenste richting in te duwen. Vaak onder het mom van het bestrijden van onverlaten. Dus zit je aan tafel met wijsneuzen van het ministerie van Veiligheid en Justitie, vertegenwoordigers van het OM, paladijnen van dat enge kale mannetje van de AIVD en meer van die Haagse hopjes. En u weet het, wie met pek omgaat wordt erdoor besmet. Vooral als er gepolderd moet worden over een uiterst heikele materie waarover bij de overheid nog maar weinig kennis in huis is. Dan ontstaat tegen wil en dank toch al vrij snel her en der een sfeer van ouwe jongens, meisjes, transgenders krentenbrood en “hé, hoe is het thuis?”. Mogelijk heeft die ongewilde collusie geleid tot de problemen die de hoofdpersoon van deze serie, Aad Boudewijn, nu al jaren ondervindt. We duiken dieper. Stay tuned (JP).

(1) Mocht u erg nieuwsgierig zijn hier de volle bak.

Aad Boudewijn
Naar aanleiding van die valse aangifte Johan Slöetjes word ik juli 2017 voorgeleid aan rechter commissaris Höppener waar deze rechter met JSl”_’_ als Officier van Justitie tekent voor mijn detentie, deze aangifte verwijst naar 2 eerdere aangiften gedaan in 2016.
Ik word hier vastgezet voor aangiften die nog nooit voor een rechter zijn geweest en doe vanuit de cel mijn beklag hierover bij RC Höppener met als resultaat dat ik later die maand in de cel een dagvaarding krijg voor de aangiften waar ik al voor vast zit !!! Geen grap maar echt waar…..

Aad Boudewijn
Geachte President Gerechtshof Mr. R.C.A.M. Philippart,
Een klacht over uw Gerechtshof heb ik uiteraard niet echter over het Gerechtshof in Den Haag wel waar uw collega President Mr. M. Koek met zeker 15 van haar rechters verstrikt is geraakt in het web der leugens van slechts 1 enkele vrouw !! Waar zij zonder bemiddeling van een “buitenstaander”niet uitkomen en gelaten afwachten wat Nieuwenhuizen en zijn OM er van maken. Zie bijlagen
In u zie ik de “neutrale” bemiddelaar daar mede hoofdverantwoordelijke Nieuwenhuizen ongeschonden uit het geschil moet komen zodat deze Gezond en Integer bij u aan de bak kan. Heb zelf, nu 40 jaar verder, de balans opgemaakt na een leven met een Pathologische Leugenaar en helaas te laat ingezien waartoe deze dame in staat is.
De ex is 4 jaar geleden begonnen met het doen van valse aangiften samen met Johan Slöetjes die in een vorig leven Directeur Reclassering Nederland was en deze man heeft een verleden en ervaring met stalking / belaging.

Aad Boudewijn
Politie, Justitie en met het Gerechtshof als eindverantwoordelijke ivm het “laatste woord” zijn inmiddels allen het slachtoffer geworden van bizarre samenloop van omstandigheden.
De man met de mooie praatjes en invloed als Directeur Reclassering Johan Slöetjes “regelt” dat de aangiften binnen het Openbaar Ministerie worden behandelt door Officier van Justitie Janneke Slöetjes en het moet haast wel dat hij de zaakjes voorbereid en zij deze “in goed vertrouwen” inbrengt bij de diverse Rechters. Zij tekent met alleen JSl”_’_ zonder haar naam te vermelden waar ik tot aan half Juli 2017 denk dat er BL_____ staat want zocht nog niets achter een corrupte OvJ.
Waar ivm het vreemde verloop van de 1e zitting maart 2016, aangaande 2 valse aangiften, de uitslag ongunstig uitpakt ga ik in hoger beroep en kom ik in die zaak december 2016 tegenover de voltallige Cyberkamer Gerechtshof te staan met Mr. C. Baardman aan het hoofd ivm nasleep echtscheiding ??

Klik hier om uw reactie toe te voegen
04 januari 2019
Aad en het Bierkaai-syndicaat