Skip to main content

Verklaring Redactie Hervormd Nederland

Het artikel over Landmark Education in HN van 17 april heeft de Landmark Education Corporation in San Francisco doen besluiten gerechtelijke stappen tegen HN te overwegen.

Teneinde een conflictueuze situatie te vermijden, is de redactie akkoord gegaan met het afdrukken van de volgende, door Landmark Education geformuleerde, verklaring:

Hervormd Nederland 19 juni 1999
Redactie HN

'In de editie van HN van 17 april (nr. 15, pagina 8-13) is een artikel gepubliceerd over Landmark Education. Landmark Education heeft de redactie van Hervormd Nederlander erop gewezen dat in dit artikel van diverse onjuiste feiten is uitgegaan. Zo is het onjuist dat Werner Erhard Landmark Education zou hebben opgericht. Werner Erhard heeft slechts een gedeelte ontwikkeld van de technologie die deel uitmaakt van de Landmark-onderwijsprogramma's. Werner Erhard is nooit werknemer of aandeelhouder van Landmark Education geweest.
Overigens is Erhard ook nooit in staat van beschuldiging gesteld voor fraude en de beschuldiging van incest is ingetrokken. Doordat de gestelde connectie tussen Landmark Education en Werner Erhard en hun respectievelijke cursusprogramma's dus ontbreekt, ontvalt ook de grond aan een aantal andere suggesties. Zo kan de suggestie (gedaan in de inhoudsopgave) dat cursisten van Landmark Education 'tot de grond toe worden afgebroken' niet in stand blijven, nu deze stelling in het artikel betrekking had op Erhards 'est-seminars' uit de jaren zeventig. Ook ontbreekt aldus de gestelde link tussen Scientology en Landmark Education, die er middels Erhard zou zijn.

Ten aanzien van het gesuggereerde verband met de Scientology-kerk heeft Landmark Education er verder op gewezen dat er geen relatie met of geen gelijkenis tussen beide organisaties is. Landmark Education wijst erop dat zij onderwijsprogramma's aanbiedt en dat Scientology een religie is. Er is (mede daarom) geen sprake van de gestelde 'twist' tussen Landmark en Scientology; Landmark Education beschouwt zichzelf niet als concurrent van de Scientology-kerk.

Ook was mevrouw Rita Doets - anders dan zij tegenover HN aangaf - geen coach bij Landmark Education. Als gevolg hiervan is ten onrechte gesuggereerd dat zij haar uitspraken namens Landmark Education deed, en dat mede daarom daaraan gezag toekwam. Mevrouw Doets was, naar nu blijkt, slechts cursiste en deed haar uitspraken derhalve slechts op persoonlijke titel en in die hoedanigheid.

Voorts hecht Landmark Education eraan er op te wijzen dat - anders dan in het artikel werd gesteld - zij geen 'sekte-achtige trekjes' vertoont of een religieus karakter heeft; zij is een onderneming die cursussen aanbiedt. Ook vindt Landmark het onjuist en onterecht dat haar cursussen als 'psycho-babbel' zijn afgedaan. Voorts is het onjuist om als feit te stellen dat haar onderwijsprogramma (psycho)therapie zijn. Ook acht zij het onjuist en onterecht om te suggereren dat zij 'niet onschuldig zou zijn en dat zij gebruik maakt van 'naïviteit' van cursisten, zoals in de inhoudsopgave is gedaan.

Tevens heeft Landmark Education erop gewezen dat, anders dan werd gesteld, er geen groep mensen is die rijk is geworden door Landmark Education. In dit verband is relevant dat de aandelen in de onderneming worden gehouden door de werknemers.
Niemand van de 200 werknemers (dat zijn er dus veel meer dan de circa 90, zoals in het artikel werd gesteld) houdt meer dan drie procent van de aandelen. Van de inkomsten over 1998 bleef na betaling van kosten en belastingen minder dan vijf procent over, en die winst is geïnvesteerd in de onderneming.'