Skip to main content

rectificatie Panorama

In Panorama nummer 3 (13-20 januari, bijlage 'Sekten in Nederland') hebben wij Landmark Education als sekte gecategoriseerd en gesteld dat zij een (internationaal) leider, te weten Jack Rosenberg ofwel Werner Erhard, zou hebben. In zijn vonnis van 4 mei jl. heeft de President van de rechtbank te Haarlem geoordeeld dat de publicatie op die twee punten onrechtmatig was.

gepubliceerd in Panorama mei 1999
Hoofdredactie Panorama