Skip to main content

Ingezonden brief Landmark

'Landmark'

Onder het kopje 'Landmark' stond in de Volkskrant van 14 augustus 1999 de volgende 'ingezonden brief':

Volkskrant 14 augustus 1999
Art Schreiber

In het artikel 'Happy Clappy Family' (de Volkskrant, 17 juli) worden beweringen gedaan over Landmark Education en het programma The Landmark Forum die niet juist zijn.
Mr. Erhard was nooit lid van de Scientology Kerk. Meer dan dertig jaar geleden volgde hij twee Scientology-cursussen, samen met meer dan vijftig andere cursussen die werden aangeboden door tal van organisaties als onderdeel van een programma van zelfeducatie in verschillende disciplines.
Landmark Education heeft dus geen bindingen met de Scientology kerk.

San Francisco, USA

Art Schreiber, Chairman of the Board of Directors