Skip to main content

Ingezonden brief Art Schreiber

"Het artikel "Wie is wie in de feelgood industrie" in het maartnummer bevatte diverse onjuiste of misleidende opmerkingen met betrekking tot Landmark Education en haar programma het Landmark Forum.

SANTE augustus 1999
Art Schreiber

De feiten zijn dat Landmark Education geen sekte of sekte-achtige beweging is, zoals het artikel suggereert. Landmark Education is een onderneming die volwassenenonderwijs aanbiedt dat mensen in staat stelt effectief te zijn in alle aspecten van het leven. Veel sekte-deskundigen hebben geconcludeerd dat Landmark Education geen sekte en niet sekte-achtig is. Bovendien hebben diverse psychiaters en andere deskundigen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg deelgenomen aan het Landmark Forum, waarna zij van mening waren dat het Landmark Forum niet schadelijk is voor deelnemers. Meer dan 400.000 mensen hebben deelgenomen aan het Landmark Forum en velen hebben aangegeven dat het Landmark Forum een van de meest waardevolle ervaringen uit hun leven was. Werner Erhard is niet de oprichter van Landmark Education. De heer Erhard heeft een gedeelte van het materiaal ontwikkeld dat gebruikt wordt in het Landmark Forum. Hij is evenwel nooit een aandeelhouder geweest of op enige andere wijze betrokken geweest bij de exploitatie van Landmark Education. Overigens is de heer Erhard niet afkomstig uit Scientology-kringen. Meer dan 30 jaar geleden heeft hij twee Scientology-cursussen gevolgd, naast meer dan 50 andere cursussen die werden verzorgd door diverse organisaties, als onderdeel van een zelfeducatieprogramma in verscheidene disciplines. Deze betroffen onder meer Gestalttherapie en oosterse filosofie."