Kennedy Van der Laan

datum 30 augustus 1999,
inzake: Landmark Education / SIMPOS.

Geachte Heer Westerink, op 19 augustus jl. stuurde ik u een brief in bovengenoemde zaak met het verzoek uiterlijk 27 augustus te reageren. Tot op heden heeft u niets van u laten horen. Dat dwingt mij helaas tot het nemen van (juridische) stappen. Deze kunt u nog voorkomen door per ommegaande alsnog te reageren.

Met vriendelijke groet, T.M. Kolle

  • Hits: 1632

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch