Skip to main content

Brief Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan

 

19 augustus 1999
inzake: Landmark Education / SIMPOS
Geachte heer Westerink,

Namens cliënte Landmark Education Corporation te San Francisco (Verenigde Staten) vraag ik uw aandacht voor het volgende. Op 22 juni jl. heeft de heer Schreiber van Landmark Education u een brief gestuurd betreffende uw website (www.stelling.nl/simpos) waarop stellingen en hyperlinks zijn opgenomen, waarvan de terbeschikkingstelling aan derden onrechtmatig is jegens Landmark Education. Voor de volledigheid sluit ik een kopie van deze brief bij.
Als korte aanvulling hierop wijs ik er op dat het onder meer onrechtmatig is Landmark Education aan te duiden als 'vroeger: EST', te stellen dat Landmark Education en EST en The Forum (NB: dit is iets anders dan het landmark Forum) synoniem of verbonden zouden zijn, of dat Landmark Education uit EST ontstaan zou zijn. Gezien de omstreden reputatie van EST zijn dergelijke onjuiste stellingen schadelijk voor een onderneming als Landmark Education. De heer Erhard heeft slechts een gedeelte van de leermethoden ontwikkeld waarvan Landmark Education gebruikmaakt, en dit zijn geheel andere leermethoden dan EST. Verder is de heer Erhard niet verbonden aan Landmark Education; hij is ook nooit werknemer of aandeelhouder van Landmark Education geweest. Aangezien de heer Erhard de omstreden EST heeft ontwikkeld, zijn de op uw website gepubliceerde stellingen over de relatie tussen de heer Erhard en Landmark Education eveneens schadelijk en onrechtmatig. ook is de heer Erhard nooit lid geweest van Scientology. U legt nu evenwel, middels de heer Erhard, ten onrechte de link tussen Landmark Education en de omstreden Scientology Kerk, hetgeen schadelijk is voor Landmark Education. Evenzeer onrechtmatig is het aanbieden van hyperlinks naar webpagina's waar talloze schadelijke onjuistheden over Landmark Education zijn opgenomen (onder meer pagina's waarop gesteld wordt dat Landmark Education een sekte zou zijn, e.d.). Overigens verwijs is ooknaar hetgeen de heer Schreiber stelt in zijn brief. Tot op heden heeft Landmark Education geen reactie van u mogen ontvangen op haar brief. Landmark Education heeft mij daarom gevraagd haar te assisteren in deze zaak.
Graag hoor ik of u vrijwillig zult voldoen aan hetgeen Landmark Education aan u heeft gevraagd. Het gedane verzoek om de onjuiste en onrechtmatige informatie over Landmark Education te verwijderen en niet opnieuw ter beschikking te stellen, dient zo opgevat te worden dat dit niet alleen ziet op de gewraakte hyperlinks maar ook op uw eigen stellingen ten aanzien van de relatie met EST, The Forum en de heer Erhard.
Omdat ik aanneem dat u deze reactie nu op korte termijn moet kunnen geven, ontvang ik uw antwoord graag uiterlijk aanstaande vrijdag 27 augustus, voor 12.00 uur. Bij mijn aanwezigheid kunt u contact opnemen met mijn kantoorgenoot Mr. Dellebeke, die van deze zaak op de hoogte is.
Als ik op genoemde datum en tijd geen reactie van u heb ontvangen, ga ik er van uit dat u niet vrijwillig aan het gevraagde zal voldoen, en zal cliënte zich gedwongen zien verdergaande stappen te nemen. Daarbij wijs is er op dat zij daarbij onder meer de optie heeft uw stichting zonder nadere aankondiging in rechte te betrekken. Ook kan zij us internet service provider sommeren (en dit zonodig in rechte af te dwingen) dat hij de onrechtmatige gedeelten van uw webpagina's voor het publiek ontoegankelijk maakt. Het is in het belang van uw organisatie om in deze niet (langer) de kop in het zand te steken, omdat de kosten van dergelijke acties op u verhaald zullen worden.

Ik ga er evenwel vooralsnog van uit dat deze zaak in der minne geregeld kan worden.

Om er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt stuur ik u deze per aangetekende post en stuur u tevens een kopie per gewone post. Met vriendelijke groet,

T.M. Kolle

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kennedy Van der Laan,
Keizersgracht 555, Postbus 15744, 1001 NE, Amsterdam
020.5506666, fax: 020.5506777
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en website