Skip to main content

Brief De Stelling aan Landmark-advocaten

Stichting De Stelling

's-Hertogenbosch, 9 september 1999

aan Advocatenkantoor Kennedy Van der Laan
t.a.v. M. Dellebeke en T.M. Kolle,
Postbus 15744, 1001 NE, Amsterdam

inzake LANDMARK Education / SIMPOS website

Geachte heren Dellebeke en Kolle,

u heeft mij verzocht en gesommeerd onmiddellijk op uw correspondentie te reageren. Hierbij een eerste reactie:

U schrijft mij aan als zijnde ISP 'De Stelling'. U bent abuis, ik ben (wij zijn) geen Internet Service Provider.

Onder (a) stelt u dat SIMPOS beweert dat Landmark Education 'vroeger: est' was. Dat schrijft SIMPOS inderdaad op haar internetpagina's en zij staat daar zeker niet alleen in. Vele journalisten die zelf Landmark Forum bijeenkomsten hebben gevolgd hebben dit vernomen van cursusleiders op vragen vanuit het publiek. Het begint bij Werner Erhard (Jack Rosenberg), hij ontwikkelde Est, vervolgens The Forum en dan krijg je Landmark Education met haar cursus Landmark Forum. Tientallen, zo niet honderden perspublicaties zijn hierover verschenen.
Natuurlijk ligt alles iets genuanceerder dan het meestal lijkt maar ik ben er van overtuigd dat dit rijtje trainingen en methodieken chronologisch correct in elkaar steekt. Zo nodig overleggen we bij de rechter stapels papier. Dat Werner Erhard 'ex-scientoloog' genoemd wordt is correct en zeker niet onrechtmatig en/of schadelijk voor Landmark. Wie een scientology-cursus volgt is scientoloog, wie daarmee stopt is ex-scientoloog. Ik begrijp uw cliënt's probleem niet en al helemaal niet indien zij niets met dit heerschap te maken willen hebben: nogal vreemd aangezien u toegeeft dat de cursussen op zijn materiaal gebaseerd zijn en het algemeen bekend is dat Werner's broer (Harry Rosenberg) en zus (Joan Rosenberg) tot op dit moment in de top van het management van Landmark Education zitten. Overigens staat in Metro News (San Francisco) van 9 juli 1998 te lezen dat Werner Erhard nog steeds de licentie/rechten bezit op de Landmark-cursussen. Bij mijn weten is dat artikel niet door u of uw cliënt door een rechtszaak teruggetrokken.

Puntje (b) dan: Inderdaad linkt SIMPOS naar tientallen andere websites door betreffende Landmark Education, Landmark Forum, Werner Erhart en EST. Dat is dan ook de bedoeling van de SIMPOS-website: het doorlinken naar zoveel mogelijk (liefst kritische, maar ook propagandistische) informatie over sekten, cults, geestelijke stromingen en NewAge-groeperingen. Er staan op de complete SIMPOS-website vele duizenden internet-site- verwijzingen. U zult nauwkeuriger dienen aan te geven waar uw bezwaren zich tegen richten. Welke sites bedoelt u (de precieze URL) en over welke informatie en/of mededelingen maakt u zich zo druk?
U wijst mij op het vonnis uitgesproken door de President van de Haarlemse rechtbank van 4 mei 1999. U verzuimt daarbij te vermelden dat Panorama een standje kreeg omdat zij in datzelfde artikel een definitie van het begrip 'sekte' gaf en dat Landmark daaraan niet voldeed. Ik verzeker u dat er meerdere definities te formuleren zijn van het begrip 'sekte' en dat wij erin zullen slagen (hoewel u dat niet van ons vraagt) dat met Landmark in verband te brengen. De rechter schreef namelijk ook: "het laat zich dan ook denken dat Panorama, onder verwijzing naar bronnen van deze strekking", en daarmee doelde de rechter op een tekst van Margaret Singer, "enig verband had mogen leggen tussen het verschijnsel Landmark en het verschijnsel sekte." Overigens weigerde de rechter al uw gevraagde voorzieningen en werd Landmark veroordeeld in de kosten van het geding. Uw vordering tot rectificatie is door de rechter afgewezen.

U schrijft in uw brief van 6 september jl. "dat Landmark Education de vrijheid van meningsuiting en debat respecteert, maar dat dit niet zo ver gaat dat zij onjuiste en schadelijke beschuldigingen wil en kan tolereren".
Intimiderende brieven en documentencampagnes na vrijwel ieder pers-artikel verschenen in de Nederlandse pers in de afgelopen jaren wijzen echter totaal niet op dat respect. Indien uw cliënt het debat respecteert zouden zij het debat aangaan, dat wil zeggen ingezonden brieven en/of artikelen schrijven in plaats van dreigen met (intimiderend dure) juridische stappen.

Ik neem aan dat u ondertussen in de gaten zult hebben dat ik geen enkele neiging heb in te gaan op uw verzoek en sommatie.
Mocht ik overigens die aandrang wel hebben gekregen dan had ik niet geweten welke actie u precies van mij verlangd. Uw verwijzing naar het vonnis van de Rechtbank van 's-Gravenhage van 9 juni 1999 begrijp ik niet helemaal. Dat gaat namelijk over schending van het auteursrecht en zover ik weet maak ik me daar niet schuldig aan. Verder verwijst het vonnis en u naar de Internet Service Provider. Zoals ik u hierboven al heb geschreven voel ik me daardoor niet aangesproken.

Ongetwijfeld tot ziens,
met vriendelijke groeten, mede namens SIMPOS en Stichting Documentatie- en Informatiecentrum De Stelling,
Gertjan van Beynum,