Beste Kleintje,

Bij het lezen van jullie serie Bush, de Nazi's en de BV Soestdijk dacht ik misschien een aardige aanvulling.

Bij toeval stuitte ik laatst op voor mij nog onbekende informatie welke de directe en nauwe banden tussen Adolf Friedrich Mecklenburg Schwerin (zwager Wilhelmina, peetvader Juliana en Beatrix, getuige huwelijk Wilhelmina en Juliana) en Max Ilgner aantonen. Zoals bekend waren Ilgner, Armgard en Adolf op de bruiloft van Juliana en Bernhard aanwezig maar blijkbaar speelde naast de familie van Bernhard ook Adolf een rol in het IG Farben netwerk van Ilgner.

De band van oom Adolf met de Nederlandse koninklijke familie was tot aan het uitbreken van de oorlog bijzonder warm te noemen. Adolf was letterlijk de godfather van de oranjeclan. Wilhelmina gaf zelfs de voorkeur aan de charmantere en meer getalenteerde broer Adolf dan aan Heintje maar Adolf bedankte voor een huwelijk met Wilhelmina. Adolf was een regelmatige gast aan den paleize, Wilhelmina kon in tegenstelling tot Hendrik goed met Adolf praten. Bernhard en Juliana brachten na hun huwelijk met veel genoegen een paar maal hun vakantie door bij oom Adolf welke zich sinds 1933 sterk maakte voor de nazi-zaak.

"In 1933 he put himself immediately at the disposal of the Third Reich to serve the interests of the Fatherland in Germany and abroad..."

Bij problemen met het huwelijk van Bernhard deed oom Adolf voorspraak bij Hitler. Zonder hulp van oom Adolf was de voor ons land zo belangrijke bruiloft in duigen gevallen en had het aan de zegen van de Führer ontbroken.

Uit Amerikaanse stukken blijkt dat Ilgner en Adolf samen in de raad van bestuur van de Banco Alleman Transatlantico (Deutsche Uberseeische Bank) zaten. Ilgner zorgde er voor dat Adolf pro-forma baantjes en een toelage kreeg wegens zijn inspanningen voor het Derde Rijk (good-will Propaganda). In dit kader maakte Adolf trips naar o.a Zuid-Amerika. Overeenkomstig zou broer Hendrik zijn diensten aan de Führer hebben aangeboden (tafelgesprekken Hitler).

Max Ilgner blijkt dus op de achtergrond de linking pin tussen de beide oranje facties: Mecklenburg - Lippe. Wellicht is via de lijn Armgard - Ilgner - Adolf het huwelijk tussen zoon Bernhard en petekind Juliana gearrangeerd. Na de oorlog zou Wilhelmina, zoals eerder tegenover keizer Wilhelm, zich vanwege politiek opportune motieven van haar geliefde zwager distantiëren. Interessant is het artikel over het bruiloftsfeest van Munemann - financier van Messerschmidt - na de oorlog in New York, waarbij zowel Adolf Mecklenburg als de kleindochter van Wilhelmina, prinses Irene, vertegenwoordigd zijn. Zie bijlage 1, 2, 3 & 4.

De gemeenschappelijke relatie via Ilgner maakt het aannemelijk dat het contact tussen Wilhelmina/Bernhard en Adolf Mecklenburg tijdens en na de oorlog al dan niet via Ilgner heimelijk is voortgezet.

Is Kleintje deze connectie bekend? Wat mij betreft is dit de verklaring voor het nauwe contact tussen Bernhard/Juliana en oom Adolf eind jaren dertig en dan de plotselinge breuk met het uitbreken van de oorlog. Deze Mecklenburg-connectie is kennelijk via Ilgner ondergronds gegaan en doelbewust gedoofpot. Het contact met Adolf M is namelijk dubbel explosief te noemen. Meer nog dan het besmette bruine verleden van Adolf zal het bekend worden van de gemeenschappelijke link met Ilgner de verradersrol van Bernhard naar voren brengen. Vandaar dat deze connectie in de geschiedschrijving zo onderbelicht moet blijven.

Zo zat Adolf met Fentener van Vlissingen in het bestuur van de Deutsch Niederländische Gesellschaft. Uit de informatie blijkt dat Adolf tevens bestuursvoorzitter was van de Export- Kreditbank. Tevens speelde hij een dubieuze rol met een connectie naar Goebbels als commissaris van Ostseebad Heiligendamm GmbH bron.
Het voorstel van Adolf aan Goebbels was om het Kurort voor nazi-propaganda in te zetten. Het moest daarvoor wel eerst van zijn joodse eigenaar worden ontdaan.
Adolf en De Dresdner Bank speelden daarbij een rol in de onteigening/Entjudung. Adolf kreeg zijn financiële support van het bankensyndicaat waar de Dresdner Bank onderdeel van was.
De bestuursfuncties bij de banken waren een constructie om Adolf op de loonlijst te kunnen zetten voor zijn propaganda (inlichtingen?) activiteiten. Mede via het IOC heeft Adolf een connectie met Karl Ritter von Halt, lid bestuur Deutsche Bank en behorend tot de inner circle van Himmler.

De nazaten van Adolf Mecklenburg protesteerden in 2008 tegen het feit dat de familie nog steeds door de oranjes in de ban was gedaan terwijl nota bene de Waldeck familie - rabiate vuile handen nazi's - voor Beatrix weer salonfähig waren bron.
Opmerkelijk is deze houding zeker als men bedenkt dat de volle neef van Wilhelmina - Jozias van Waldeck-Pyrmont - als oorlogsmisdadiger tot levenslang werd veroordeeld en daarentegen Adolf Friedrich Mecklenburg Schwerin na de oorlog in die Heimat gerespecteerd werd en eervol deel uit maakte van het Duits Olympisch Comité.

Dat Adolf en zijn familie voor altijd in het verdomhoekje moeten blijven ligt daarom minder aan zijn bruine verleden maar heeft meer van doen met mogelijke reputatierisico's voor onze SS prins en de collateral damage voor de rest van het koningshuis.
Adolf doet ons teveel herinneren aan zijn interventie voor Bernhard bij Hitler, het gearrangeerde nazi-huwelijk, zijn uitnodiging als IOC lid van Wilhelmina/Juliana/Bernhard op de nazi winterspelen van 1936 en de daarbij door Adolf gearrangeerde ontmoeting met Hitler. Deze ontmoeting, hoe voor de hand liggend voor een bevriend staatshoofd dat jaarlijks gelukstelegrammen aan de Führer stuurt, blijft in het ongewisse. De vermeende ontmoeting wordt door hofchroniqueur Fasseur noch ontkend noch bevestigd. Het bekend worden van het feit dat zowel Bernhard als Adolf in contact stonden met spin in het economische nazi-web Max Ilgner kan als desastreus worden gezien voor de reputatie van ons koningshuis.