Van: J. van Woudenberg
Verzonden: vrijdag 30 juni 2017 11:13
Aan: 'beklag.hof.arnhem@rechtspraak.nl'
Onderwerp: RE: Beslissing op verzoek OM staken vervolging van de heer Demmink

Geachte heer of mevrouw,

Helaas heb ik niet meer van u mogen vernemen. Het lijkt er sterk op dat de heer Demmink en ook de ander mensen tegen wie ik zeer belastende verklaringen heb afgelegd de hand boven het hoofd gehouden gaat worden. Hebt u, en zo nee waarom niet, conform Art. 162 Sv, uw kennis over het tegen mij gepleegde ambtsmisdrijf in bezit gebracht van een officier van justitie?

Hebt u, deze vraag is heel belangrijk, de informatie over het ambtsmidrijf dat HOvJ Westerbek tegen mij heeft gepleegd in bezit gebracht van een (hoofd) officier van justitie? En, hebt u de documenten die ik de bijlage's mee heb gestuurd in bezit gebracht van de raadsheren die vandaag over de zaak Demmink gaan oordelen?

Het achterhouden/vernietigen? van documenten die van belang kunnen zijn voor een strafzaak lijkt mij een ernstig vergrijp.

Ik vind het sowieso raar dat ik in een zaak die van groot belang is voor de rechtsstaat niet word gehoord en ook nog word afgepoeierd door griffiemedewerkers.

Daarom deelde ik mijn informatie vrijelijk met de buitenwereld, zodat het niet in achterkamertjes blijft.

Van Estoril naar Zandvoort (203)
Van Estoril naar Zandvoort (204)
Van Estoril naar Zandvoort (205)
Van Estoril naar Zandvoort (206)
Van Estoril naar Zandvoort (207)