Bezwaar tegen oproeping Av nummer 001016-17

Rolnummer 22-001597-16 Parketnummer 09-002577-16

Om op 8 augustus 2017 om 09.30 te verschijnen ter terechtzitting Den Haag gedateerd 25 juli 2017

Deze zitting heeft alles te maken met de voorgeleiding op 23 juni 2017 wat ook specifiek vermeld word naar aanleiding van PL1500-2017169897-1 d.d. 19 juni ivm mailberichten aan GA de Bruin.
Op 21 juni staat er al een arrestatieteam voor mijn deur. Er word in dit PV gesproken over een ander PV die nooit behandeld is en er zit een uittreksel bij die op 23 juni gedateerd is waar deze op 19 juni bijgevoegd zou zijn door verbalisant.

Op 23 juni word ik door Rechter Commissaris ACM Höppener weer naar huis gezonden, alles in de oproeping en schrijven van de Advocaat Generaal verwijst naar de zitting van 23 juni en nergens verwijst men naar de voorgeleiding op 11 juli die de uiteindelijke hechtenis tot gevolg had.

De zaken die de rechter commissaris in beide zaken onder ogen kreeg zijn door Openbaar Ministerie vervalst, het Proces Verbaal is misleidend geweest voor de rechter commissaris en ik ben naar aanleiding van vervalste documenten vastgezet.

Dus heb onterecht in hechtenis gezeten, de gang van zaken gedurende de maand juni en juli hebben veel aan het licht gebracht en heb momenteel het bewijs dat ik door Openbaar Ministerie al 2 jaar benadeeld word middels vervalste documenten die ook tot uitspraak hoge raad hebben waar het arrest uit voortkomt.

Eis is een schadevergoeding van 13,9 miljoen ( jackpot staats op 7 augustus ) van het openbaar ministerie voor de gang van zaken om mij met een hele club officieren ten koste van alles vast te zetten en mij, om hun fouten te maskeren, voor alles te laten opdraaien.

De gehele zitting op 8 augustus was een aanfluiting en had niets te maken met 11 juli, op de vraag of het proces verbaal wel of niet vervalst was zei de rechter dat dat niet aan de orde was en dat ik vast zat voor het versturen van email.

Het feit dat alle inbreng van O.M. om mij vast te zetten vervalst is schijnt niet van belang te zijn..
Ik denk daar anders over. ivm de zitting van 11 juli heb ik een bezwaar ingediend bij de rechter commissaris die via de president van de rechtbank bij het OM is beland.

Bijgevoegd,
1. brief van de President
2. kopie oproeping
3.kopie vordering arrestatie 23 juni waar ik helemaal niet vastgezet ben op die datum.

Nogmaals, deze zitting en uitspraak is gebaseerd op vele leugens en vervalste inbreng openbaar ministerie.