• Laatst gewijzigd: zondag 26 februari 2017, 22:48.

271

Geen viering internationale vrouwendag Den Bosch

Nadat het 8 Maart-comité al enkele jaren de organisatie van de internationale vrouwendag op zich had genomen is het ons dit jaar niet gelukt om voldoende vrouwen te vinden die de organisatie van 8 maart op zich konden nemen.
Tot voor vorig jaar zaten er in het 8 Maart-comité altijd vrouwen die vanuit allerlei organisaties zich lieten vertegenwoordigen in dit comité. Het Bossche vrouwenhuis was hier altijd mede een van de initiatiefneemsters van. Maar sinds een paar jaar is er in Den Bosch geen vrouwenhuis meer. Hierdoor was er voor vrouwen minder de mogelijkheid om bij elkaar te komen, en dus ook om met elkaar de organisatie van 8 Maart op zich te nemen.
Toch mocht dit vorig jaar niet de reden zijn om dan maar geen 8 Maart te organiseren. Een groepje vrouwen zijn toen op individuele titel in het 8 Maart-comité gaan zitten, om er voor te zorgen dat een van de weinige vrouwenzaken waar de gemeente Den Bosch nog subsidie voor geeft door te laten gaan.
Een van de problemen waar we vorig jaar tegen aan liepen was de samenwerking met allerlei organisaties in en rond Den Bosch. De culturele en maatschappelijke instanties die er in Den Bosch nog zijn hebben door allerlei bezuinigingen van de overheid het al druk genoeg waardoor ze geen tijd hadden om actief aan het 8 Maart-comité deel te nemen. Wij moesten genoegen nemen met solidariteitsverklaringen, meer zat er gewoon niet in.
Uiteindelijk is het vorig jaar met veel pijn en moeite gelukt om met medewerking van vrouwen en organisaties die uit het hele land gehaald moesten worden een 8 Maart viering plaats te laten vinden.
Aangezien 8 Maart vorig jaar een groot succes was, wat bleek uit het groot aantal bezoeksters hiervan, zijn twee vrouwen die vorig jaar ook in de organisatie zaten dit jaar opnieuw begonnen. Helaas zijn zij blijven steken bij het vinden van actieve vrouwen.
Vorig jaar werd 8 Maart bezocht door ongeveer 200 vrouwen, de belangstelling is dus groot. Maar de belangstelling voor de organisatie is nihil. Vandaar geen internationale vrouwendag in Den Bosch. Toch willen wij een oproep doen aan vrouwen om er voor te zorgen dat 8 Maart een jaarlijks terugkerend gebeuren is.

BAAL JIJ OOK DAT JE VOOR 8 MAART DIT JAAR NIET IN DEN BOSCH TERECHT KUNT, EN VIND JE DAT HET VOLGEND JAAR WEER MOGELIJK MOET ZIJN, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

8 maart comité
papenhulst 26
5211 LC Den Bosch
tel: 073-131233

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 271, 17 maart 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 271
 • Hits: 3

Het concert

Acht jaar geleden, na de gemeenteraadsverkiezingen maart 1986, maakte de VVD zich sterk om opgenomen te worden in B&W van Den Bosch. PvdA en CDA regeerden al vele jaren samen over deze stad onder het mom van 'afspiegelingscollege', zonder te weten dus blijkbaar wat deze term betekent. Ook vier jaar later lukte het de VVD niet om in het college te komen, hoewel de partij groeide. CDA en PvdA kozen voor D'66-opperhoofd Claessen die ze veel gemakkelijker konden controleren. Nu dat de collegepartijen de absolute meerderheid verloren hebben wordt de VVD binnen het college gehaald. Maar er waren 5 wethouderszetels te verdelen en dat zou betekenen, gezien de grootte van de collegepartijen dat de PvdA één wethouder zou moeten inleveren. En hoewel de PvdA in Den Bosch gehalveerd is, van 10 zetels naar 5, was dat teveel voor de PvdA. Dus is besloten dat er een extra wethouder bij moet komen in de stad. Niet omdat de afgelopen jaren gebleken is dat het huidig aantal wethouders te weinig zou zijn maar simpelweg omdat de PvdA met 2 wethouders in het college wil blijven zitten. Kosten van dit arrogante besluit: 130.000 gulden. Althans dat stond te lezen in het Brabants Dagblad maar dat zal natuurlijk veel meer geld worden. Denk maar eens aan een extra secretaris of secretaresse, briefpapier, visite-kaartjes, representatiekosten, vervoer en ga zo nog maar even door. Op jaarbasis is dat al gauw een ton of twee. Schandalig dus! En het is absoluut niet wat de bossche kiezersters hebben gewild aangezien het CDA van 11 naar 7 zetels is gegaan, de PvdA van 10 naar 5, D'66 van 3 naar 4 en de VVD is op 4 gebleven. Niks geen afspiegeling van de bossche politieke realiteit natuurlijk, want dan zouden het CDA en de PvdA gewoon op moeten stappen omdat ze samen 9 zetels verloren hebben. Nu blijft Bosch Belang eruit, die notabene meer stemmen heeft gehaald dan de PvdA en haar zetelaantal van 2 naar 5 heeft uitgebreid. Bosch Belang haalde 6262 stemmen waarvan 4665 op Louis Neefs, de PvdA behaalde 6003 stemmen waarvan 4034 op Hans Dona dus de PvdA en zeker Dona heeft feitelijk niets meer in het college te zoeken. Maarja, logica is niet iets dat binnen 'de politiek' een doorslaggevende rol speelt, macht daarentegen wel en dat heeft weer eens overwonnen. Dona's opmerkingen over stopzetten van de ontwikkelingen met betrekking tot de Concertzaal moeten dan ook met de nodige argwaan bekeken worden. Ze waren bedoeld om niet meteen in hele grote problemen te komen bij de college-onderhandelingen. Neefs was een fel tegenstander van de concertzaalplannen en de VVD heeft zich altijd wat op de vlakte gehouden en was zeker geen actief voorstander. Maar nu de kaarten weer geschud zijn is het niet ondenkbaar dat over een half jaartje opnieuw rekensommen en plannen op tafel komen over een concertzaal, let maar op...

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 271, 17 maart 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 271
 • Hits: 2

Eén(?) mol in de achtertuin van het witte huis

Sommige journaals openden ermee: "CIA agent blijkt russisch spion". Het hoofd van de afdeling Rusland van de CIA, de 52 jarige Aldrich Hazen Ames is tezamen met zijn vrouw gearresteerd onder verdenking van spionage voor de voormalige Sovjet Unie en Rusland. Bijna 10 jaar lang heeft hij informatie doorgegeven aan de KGB en incasseerde hiervoor een aanzienlijk bedrag van meer dan 1,5 miljoen dollar hoewel na enkele weken al bedragen genoemd werden van 2,7 miljoen $.
Uiteraard besteedden de media veel aandacht aan deze affaire, en al snel werden vergelijkingen getrokken met de (toen nog Sovjet-) infiltratie van de engelse MI5 en MI6 waar jarenlang "mollen" spioneerden. Deze mollen waren afkomstig uit het engelse establishment en hadden in de jaren '30 gestudeerd aan de elite universiteiten van Cambridge (de eerste man, de tweede man, de derde man, de vierde man, de vijfde man... het leek maar niet op te houden). Dat ook op de andere elite universiteit, Oxford, sprake was van een spionage (recruterings-) netwerk is minder bekend. Deze afffaires leidden ertoe dat de engelse inlichtingen- en veiligheidsdiensten jarenlang bezig waren met het herstellen van de schade die was aangericht.

CIA baas Woolsey rapporteerde enkele dagen na de arrestatie van zijn voormalige ondergeschikte in een vertrouwelijk bericht aan het Amerikaanse Congres dat er aanwijzingen zijn voor een tweede nog onontdekte "mol" in de rangen van de CIA. In hoeverre alle publiek gemaakte gegevens kloppen moet je je natuurlijk altijd afvragen in dit soort kringen.
Aardig was natuurlijk ook het gehuil dat opsteeg in de VS, dat die Russen nog steeds spioneerden, de koude oorlog is toch voorbij en nog meer van dat fraais. Politici en pers buitelden over elkaar heen om schande te spreken van deze affaire en om represaillemaatregelen te eisen. De toon was gezet: de Russen blijven maar een onbetrouwbaar volk.
Tja, spioneren doen alleen de Russen toch? Of niet?
Nou, niet helemaal, in sommige kranten werden enkele regels gewijd aan de executie van enkele Russische officieren die voor de Amerikanen gespioneerd hadden. Een direct gevolg van de inlichtingen die Ames aan de KGB verstrekt zou hebben.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 271, 17 maart 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 271
 • Hits: 4

DAKLOOSHEID, EEN ZORG VOOR IEDEREEN!

Op 19 februari organiseerde het Steunpunt Kansarmen/Minima in Wijkgebouw De Slinger de Dag van de Arme Kant van Den Bosch. De bedoeling ervan was de armoede die er in onze stad heerst onder de aandacht te brengen van een breed publiek en de politici, een en ander in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een van de Workshops op die dag had als onderwerp: DAKLOOSHEID. Dak- en thuislozen, vrijwilligers van het Inloopschip en belangstellenden namen eraan deel.
Onmiddellijk na deze dag staken wij, zes dak- en thuislozen, de koppen bij elkaar. We besloten een platform op te richten dat niet afhankelijk is van hulpverleners. En waarom? Omdat WIJ ZELF contact willen hebben met de gemeentelijke instanties. Omdat WIJ ZELF het best duidelijk kunnen maken hoe onze situatie is. Omdat WIJ die ZELF duidelijk willen maken aan iedereen!
HOE IS ONZE SITUATIE?
*Niemand neemt ons serieus. Wij worden op een hoop gegooid met drugsverslaafden, alcoholisten, ex-gedetineerden en ex-psychiatrische patiënten. Wij zijn gewoon MENSEN ZOALS JULLIE !!
*Wij lopen met onze kop tegen de muur bij vele instanties. Bij woningbouwverenigingen zeggen ze: Heb je geen werk en volg je geen scholing? Dan hebben wij helaas GEEN WONING voor jou. De vraag is: Hoe kan je in godsnaam gaan werken als je geen dak boven je hoofd hebt? Hoe kan je in godsnaam scholing volgen als je vaak op straat moet slapen?
*De meeste mensen denken dat ook wij allemaal een uitkering hebben. Nou, vergeet dat maar! Om een uitkering te krijgen moet je een adres hebben. Daklozen hebben geen huis, dus geen adres. Wat doe je dan? Je vraagt aan een familielid of vriend of ze je op hun adres willen inschrijven. De meesten doen dat niet, want dan verliezen ze hun huursubsidie.
*O ja, in Den Bosch is er een Inloopschip en is er een Watertoren waar je terecht kunt. Dat wil zeggen: niet alle dagen, niet op alle uren, niet alle nachten! Ze willen nu een dienstencentrum oprichten, speciaal voor ons. Wat fijn!! Dat is een goed plan! Weten jullie wat ook een goed plan is? Ons een WONING geven!!!
Wat wij willen:
Dat de gemeentelijke en landelijke overheid dakloosheid als een apart probleem erkent waar als de donder aan gewerkt moet worden!!!

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 271, 17 maart 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 271
 • Hits: 1

AUTONOME AXIE

Vannacht hebben wij uit woede over het smerige spekulantenbeleid van de ABN-Amro bank, 2 filialen van ABN-Amro van een nieuw verfje voorzien. Wij zijn het namelijk zat dat deze in heel Nederland de sociale woningbouw belemmert door overal maar enorme spiegelglaskantoorcomplexen, parkeergarages en yuppenappartementen te bouwen, of nog meer ABN-Amro vestigingen uit de grond te stampen (soms wel 10-15 in een stad). Wij zijn het spuugzat dat de overheid dit corrupte spelletje meespeelt en steeds maar weer de kant van de smerige gore multinationals kiest i.p.v. de kant van de minima's. Deze laatstgenoemden hebben hier echt niet om gevraagd en zullen van deze zogenaamde "schitterende" voorzieningen geen gebruik kunnen of willen maken omdat zij daar simpelweg geen geld voor hebben.
Daarom hebben wij, Autonome Axie den Bosch, deze wanorde aan de kaak gesteld, wij blijven dit ook zeker doen. Dus multinationals, u bent gewaarschuwd!! Wij zullen deze strijd niet opgeven en steeds weer de kant van de minima en vluchtelingen kiezen. Tot deze regering eindelijk het sociale woningbouw-probleem en het vluchtelingenbeleid van Moordenaar Aad Kosto en trawanten eens goed aanpakt. Stop met het korten, jagen en criminaliseren van complete bevolkingsgroepen!
De smerige ontruiming van het kolk-complex (door de ABN-Amro) zullen wij daarom ook zeker niet vergeten. De laatste steen is hierover nog niet gegooid! Wij zijn solidair met de kolk-peopletjes. Onze strijd zal niet voor niks zijn.
Met anti-autoritaire, antispekulanten en antiracistische groet, Autonome Axie den Bosch.

En tot de volgende keer!!

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 271, 17 maart 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 271
 • Hits: 3

je bent in je eigen huis niet veilig

Volgens welingelichte kringen in den Haag zijn er nieuwe beleidsvoornemens om ook kampementen in te gaan richten voor een bijzondere categorie verslaafden. Gebleken is dat de gebruikelijke methoden om af te kicken nauwelijks succesvol zijn. In toenemende mate neemt het Openbaar Ministerie de signalen van de burgerij over toenemende terreur en psychologies geweld, serieus. "De overlast die deze junks veroorzaken is ernstig onderschat, aldus voorlichter de Soete van het Ministerie van Justitie, ook helaas door ons. Maar er is een groot tekort aan opvangplaatsen; gelukkig dat bij deze junks er geen problemen zijn om met meerdere een celruimte te delen. Nee, die kampementen komen er wel. Samen met het Ministerie van Sociale Zaken onderzoeken wij of het mogelijk is om bij de 12 geplande kampementen ook arbeidspoolers aangesteld kunnen worden."
De directe aanleiding voor de stroom versnelling waarin een en ander gebeurt is gelegen in een bijzonder initiatief dat genomen is in de gemeente Alstermere. Hier hebben agenten van het regionale korps, de Gereformeerde kerk en de enige welzijnswerker die de gemeente nog telt een avond voor de bevolking georganiseerd, vooral om uiting te geven aan de woede en frustraties, die onder de bevolking leven. "Elke bestaanszekerheid wordt door die gasten ontnomen", "slopers en zakkenvullers zijn het", "jatten van de armen en geven aan de rijken". Dit zijn slechts enkele van de opmerkingen die in Alstermere de microfoon ingeslingerd werden.
De bevolking heeft genoeg van gedraai, zelfingenomenheid en arrogante praat waarmee die junks je te lijf gaan", "je bent in je eigen huis niet veilig, die gasten komen avonden achter elkaar op de tv, op de radio. Om gek van te worden. En maar dreigen en beloftes doen. Minder uitkeringen, minder subsidies, meer banen, mevrouw dat vreet aan je".
Forumlid dominee K.Rocen't Riet (spelt U mijn naam vooral goed) stelde ferm: We moeten in de richting van gedwongen afkicken om deze junks te helpen. Zij moeten weer orde en regelmaat leren, dat kan het beste binnen de muren van een afgesloten ruimte, van een kampement. Dwang mag hierbij zeer zeker niet uitgesloten worden. Er moet snel een einde komen aan deze terugkerende spiraal van terreur.", aldus de dominee, die veel en langdurig applaus voor deze uitspraken kreeg.
Agent W. (noemt U mijn naam vooral niet) toonde zich - ondanks zijn 22jarige politieervaring - nog steeds stomverbaasd over het openlijke optreden van deze junks. U hoort het, zij dringen zichzelf op aan radio en tv."
Volgens psychiater Freudenthal, van medisch centrum Grazige Weiden, gaat het hier om een heel bijzonder soort verslaving; gevoelsdeficiëntie gekoppeld aan ernstige gedragsstoornissen. Een combinatie van exhibitionisme, uiterste geldingsdrang en een ontbreken aan inzicht in het eigen sociaal en maatschappelijk functioneren. Opvallend is volgens dr. Freudenthal, dat de stoornis een cyclies karakter heeft; korte perioden van uiterst extrovert gedrag waarin de junk op grove agressieve wijze sociale contacten aan wil knopen, worden afgewisseld met langdurige introverte perioden waarin de junks alleen met elkaar communiceren en zeer arrogant optreden tegen overgrote delen van de bevolking. "Het primaat ligt bij ons", "Bemoei je met je eigen zaken" krijgt de argoloze burger dan al snel te horen.
Dr. Freudenthal was erg somber over het thans ter beschikking staande therapeutisch arsenaal, dat niet of nauwelijks toegesneden is op deze probleemgevallen. "Tja, vooralsnog is het zo goed als onbehandelbaar, een chronische aandoening, vandaar dat ik mij van harte aansluit bij de visie van dominee 't Riet".
Wij zullen er nog van horen.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 271, 17 maart 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 271
 • Hits: 2

Boeken

NOODPLAN: GEEN BOMMEN OP EX-Joegoslavië!

Bij luchtaanvallen door NAVO-, WEU- en/of VN-troepen op doelen in ex-Joegoslavië roepen we op voor een protestmeeting op de Dam in Amsterdam. Vinden de bombardementen plaats tussen 00.00 uur en 12.00 uur plaats dan is de protestmeeting DEZELFDE dag, om 19.30 uur. Als de bombardementen tussen 12.00 en 24.00 uur plaatsvinden, dan is de protestmeeting de volgende dag, zelfde tijd en plaats. Meer informatie bij het Anti-Interventie Komite, Postbus 85355, 3508 AJ, Utrecht, of (030)610782 (Wessel) of (070)3658533 (Gerard).

A SEED campagne "50 jaar IMF en Wereldbank": In 1944 bestaan het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank precies 50 jaar. De gezamenlijke jaarvergadering zal in oktober 1994 plaatsvinden in Madrid, Spanje. Voor A SEED is dit een reden om een grote campagne te organiseren over het milieu- en ontwikkelingsbeleid van IMF en Wereldbank, en om opnieuw aandacht te vragen voor de schuldencrisis van ontwikkelingslanden. Als onderdeel hiervan organiseert A SEED vanaf maart tot mei een serie informatie- en diskussieavonden voor jongerenorganisaties die meer over IMF en Wereldbank willen weten. Er kan gekozen worden uit vier thema's: "50 jaar IMF/Wereldbank; een inleiding", "De schuldencrisis, een voortdurend drama", "Het IMF, de Wereldbank en het milieu" en "Het IMF, de Wereldbank en vrouwen". Interesse? Vraag een folder over de campagne aan of maak met ons een afspraak voor een informatieavond. bel of schrijf naar A SEED (Action for Solidarity, Equality, Environment and Development), daalseweg 30, 6521 GM, Nijmegen. Of bel met (080)228029 of (080)602939.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 271, 17 maart 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 271
 • Hits: 1

Het EKP & Den Bosch

Weten jullie nog? Het EKP in het Veemarktkwartier in Den Bosch. Het Expeditie Knooppunt van de PTT-post dat jaren geleden met een hoop gedram, tegen de wens van de buurtbewonersters in, naast het spoor gebouwd is. Ondertussen is zowel de PTT als de NS geprivatiseerd en de gevolgen zijn direct merkbaar in hogere tarieven. Rondom het bossche EKP staat een hoop te gebeuren. De PTT gaat namelijk een nieuw EKP bouwen, als het aan hen ligt in DenBosch, richting Hedel. Maar ze hebben al gezegd dat als er te veel tegenwicht van stadsbestuurders of buurtbewonersters is dat ze dan naar een andere stad verhuizen. Het mes op de keel dus, nieuwbouw of een hoop arbeidsplaatsen weg in Den Bosch. Zo kennen we ze weer, de geldwolven! Het huidige EKP blijft wel bestaan en daar zoekt de PTT momenteel een grote huurder of koper voor, waarbij ondertussen de naam van postordergigant Wehkamp genoemd is. Waarom gaat het EKP daar weg? De PTT heeft besloten in haar constante poging meer geld te verdienen het vervoer van pakjes, brieven en zakken niet meer per spoor maar via de weg te vervoeren. Daartoe heeft zij het contract met de Nederlandse Spoorwegen opgezegd en is zij bezig contracten te sluiten met transportondernemingen die het vervoer over de weg zullen gaan doen. Er komt ook een eigen wagenpark, maar dat zal niet zo heel omvangrijk worden. De moderne wijze van zakendoen is namelijk dat je mensen en materiaal simpelweg inhuurt wanneer je ze nodig hebt en wegstuurt als je geen werk hebt. Zo ook bij de PTT: de hele reorganisatie gaat honderden, zo niet duizenden arbeidsplaatsen kosten. De postafwikkeling wordt meer en meer geautomatiseerd. Het is duidelijk dat de keus om het papier voortaan over de weg te gaan vervoeren alleen een besparing voor de PTT oplevert. Het milieu en onze longen zijn het slachtoffer. Denk je eens in hoeveel meer stinkende diesels er over de snelwegen zullen gaan ronken wanneer dit allemaal doorgaat, en het gaat allemaal gewoon door natuurlijk. Wanneer de milieuschade & de ongetwijfeld stijgende gezondheidsrisico's en -kosten meegerekend zouden worden in de transportkosten dan zou de PTT het wel laten om die hele handel over de toch al verstopte snelwegen te sturen. Maar ja, wie zijn wij?

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 271, 17 maart 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 271
 • Hits: 2

BOEKBERICHTEN

Sjakassata Boekberichten voorjaar 1994 is uit. Deze boekberichten wordt samengesteld door medewerkerssters van Assata in Nijmegen en Fort van Sjakoo in Amsterdam. Dit boekbericht geeft een overzicht van recent verschenen boeken en andere publicaties. en abonnement kost 6 gulden per jaar; hiervoor krijg je 4 nummers. Abo's bij Assata, 2e Walstraat 21 Nijmegen, giro 2624257 of Fort van Sjakoo, Jodenbreestraat 24, Amsterdam giro 3932616.

Alerta, tijdschrift over Latijns Amerika en de Cariben, is op 3 maart 1994 door de politierechter van het arrondissementsrechtbank van Amsterdam schuldig bevonden aan het opzettelijk verspreiden van droge cocablaadjes. Daarmee werd de Opiumwet overtreden. Coca staat immers op lijst 1, behorend bij die wet. In het septembernummer van 1992, een special over de misverstanden over coca, stal Alerta bij elk nummer één cocablaadje om de lezer zelf te laten oordelen over de onschuld daarvan.
Maar het zelf proeven van deze categorie verdovende middelen behoort niet tot de voorkeuren van de Nederlandse justitie. De lezers hebben het cocablad op last van de Officier van Justitie nooit ontvangen. Ook de rechter onthield zich van een consumptief oordeel. Het kopje cocathee dat haar tijdens de zitting werd aangeboden werd beleefd geweigerd. Hoewel Alerta geen straf werd opgelegd overweegt de redactie in hoger beroep te gaan tegen de schuldverklaring. Volgens de Stichting gaat het om een principiële zaak. Coca is een onschuldig genotsmiddel, dat in de vorm van thee zelfs een groot aantal positieve therapeutische eigenschappen heeft. Alerta is van mening dat coca in aanmerking komt voor een gedoogbeleid, evenals marihuana of hasj, dan wel gelegaliseerd moet worden zoals koffie en tabak. Uiteraard is de rechter niet verantwoordelijk voor de Opiumwet. gedurende de tijd die rest tot de volgende rechtszitting, waarschijnlijk een jaar, zal Alerta de leden van de Tweede Kamer attent maken op de misverstanden rond coca. Om de discussie over het probleem gaande te houden heeft Alerta inmiddels een nieuwe actie gestart. Iedere nieuwe abonnee zal worden verrast met een gratis zakje cocathee. Voor meer informatie: (020)6224527 of Alerta, Nieuwe Herengracht 29, 1011 RL, Amsterdam.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 271, 17 maart 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 271
 • Hits: 2

Computers en stemmen

Computerstemmen jaja. Wat gebeurde er tussen half 8 en tien over tien met de elektronisch verkregen stemmen in Den Bosch?
Met enige moeite hebben wij iemand gevonden die een stem heeft uitgebracht. Je moest je stemkaart afgeven en kreeg een volgnummertje met allerlei informatie erop en dat moest je afgeven aan iemand van het stembureau en dan kon je gaan stemmen. Diegene die je bakkersnummertje in ontvangst genomen had kon vervolgens zien of je gestemd had: "nu moet u nog even op de rode knop drukken om uw stem te bevestigen". Een van de redenen om een computer in te schakelen zal ongetwijfeld bezuinigingen zijn en een snellere optelsom der uitgebrachte stemmen. Den Bosch speelde weer eens haantje de voorste. Met een hoop bombarie en misplaatste trots werd ons uitgelegd dat we nu echt meetellen, we mochten elektronisch stemmen! Het tellen der stemmen zou binnen een half uur na sluiting van de stemmachine geregeld zijn. Een volgepakte stadhuishal stond woensdagavond 2 maart in afwachtende spanning te wachten op de cijfers, maar helaas, er was iets mis. Om het kwartier kwam iemand in de microfoon roepen dat er iets mis was met de vier-en-een-halve-ton-kostende elektronica. Ambtenaren van de burgelijke stand zaten zwetend achter hun toetsenborden te pogen nog iets aan de chaos te doen. Dit alles duurde tot een uur of tien, de drank was inmiddels op. Den Bosch op z'n smalst...

Van 2 naar 5 zetels voor Louis Neefs met z'n Bosch Belang. De boodschap is duidelijk! De huidige coalitie in denbosch kan dit in zijn zak steken. PvdA gehalveerd (van 10 naar 5), CDA van 11 naar 7 en dank zij de inzet van wethouder Claessen gaat D'66 van 2 (3?) naar 4. Gezamenlijk te weinig om door te besturen en ze moeten er dus een nieuwe partner bijzoeken. Knillis of Neefs of VVD of GroenLinks? Voorspellingen wat betreft een nieuw college, (Eric wil wel) (Of een andere samenstelling: VVD/CDA/Behang)

Wat te doen?
DenBosch heeft te maken met een bovengemiddelde CD-stemmenwinst: is er sprake van een verrechtsing onder de bevolking? Is er sprake van een groeiend verzet tegen de arrogante wijze van regeren over de mensen, het arrogante heersen? Is het kortom slim aktie te voeren om de CD-stemmersters gelijk te stellen met de NSB en/of fascisten. Of blijft het erom gaan iedereen zoveel mogelijk duidelijk te maken dat de enorme toename van de CD-aanhang te wijten is aan dezelfde politici die nu zo verbaasd reageren? Natuurlijk waren wij ook geschokt door de drie CD-stoelen maar helemaal onverwacht kwam het niet. En natuurlijk moeten wij ons ook afvragen in hoeverre onze anti-CD campagne gewerkt heeft. Dat hoeven de bossche politici in ieder geval niet te doen, daar waren ze namelijk de afgelopen jaren simpelweg niet mee bezig.

OMWENTELING
Iedereen die het goed voor heeft met deze wereld zal zichzelf een hoop afvragen de afgelopen weken. De behoorlijk radicale politieke omwenteling op lokaal niveau van woensdag 2 maart jongstleden stemt tot kritisch nadenken. Allereerst de geweldige klap in het gezicht van het heersende regentendom. Vrijwel overal in Nederland heeft de zittende macht forse schade opgelopen. En dat is niet geheel onlogisch aangezien er in vrijwel alle steden en dorpen in Nederland dezelfde mechanismen aan het werk zijn. Schaalvergroting, meedoen in de concurrentiestrijd naar werkgelegenheid (japanse, taiwanese en amerikaanse ondernemingen binnen de gemeentegrenzen halen), spiegelende kantoorkolossen, industrieterreinen en herinrichting van straten, pleinen en stationsomgevingen. Niet alleen in Den Bosch maar in alle middelgrote en grote steden zie je dezelfde ontwikkelingen en vrijwel overal dezelfde politiek verantwoordelijken; de sociaal- en de christendemokraten, hier en daar bijgestaan door D'66, VVD en/of Groen-Links, hebben het besturen van een stad tot brood-winning gemaakt en regeren de gemeenschap als ware het een wasmiddel. De stad als produkt; marketing en reclametechnieken worden op mensen toegepast, "het beleid" moet verkocht worden. Het spreekt voor zich dat een actieve rol voor de burger niet in dit concept past; tenzij die burger toevallig datgene wil wat de stadsbestuurders (m/v) voor ogen staat. "Ik moet het ze nog maar eens uitleggen", is de hartekreet van het soort regent dat zijn/ haar plannen binnenskamers bekokstooft en gewoon uit wil voeren. Niks demokratie, de raad moet doen waar ze voor gekozen is - dit betekent gewoon dat de raad moet doen wat de wethouder vindt dat ze moet doen, namelijk jaknikken. De zeer beperkte middelen die de bevolking heeft om een miniem beetje greep te krijgen op de woon- en leefomgeving wordt door deze types al als teveel aan regels beschouwd. Maar al te vaak huilt de pers mee; het willen meepraten over zaken die je direct aangaan wordt door hen als een gevaarlijke besmettelijke ziekte beschouwd. Er is zelfs al een wetenschappelijke term voor: Het NIMBY-syndroom; not in my back yard. Die mensen willen de vooruitgang tegen houden, dus maak ze maar belachelijk.
Van referenda - beslissende dan - moet zo ongeveer de hele politieke kaste in dit land al helemaal niks hebben. "Wij zijn voor deze klus gekozen". Oftewel, nou weer vier jaar je hok in en bek dicht. Wat dat betreft heeft de politieke cultuur in dit land veel overeenkomst met die van de Opperste Sovjet in de voormalige Sovjet Unie. Een door de afgevaardigden "gekozen" college met de raad (of andere democratiese colleges) als applausmachine. Gezien het grote aantal voormalige ambtenaren of andere semi-burocraten onder de beroepspolitici en raadsleden wordt er heftig gekickt op discussie- of beleidsnota's en procedures. De werkelijkheid is voor die gasten een nota, een notitie, een gemiddelde of wat voor andere constructie je je maar kan bedenken, als het maar op papier staat. Voorzichtig de eigen oortjes, oogjes en hersens gebruiken is er niet bij, dan val je namelijk uit de gunst van hen die de baantjes kunnen verdelen en hoor je er niet meer bij. Zonde toch van je politieke carrière, dus stil zijn en je niet verroeren.

De gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar geleden zorgden heel eventjes voor een herbezinning op de dramatische afstand tussen de kiezers en de gekozenen. Het kan niet genoeg herhaald worden: in Den Bosch kwam toen een magere 47 procent van de kiesgerechtigden opdraven, maar dat zenuwachtige nadenken van de politieke elite verstomde snel aangezien er immers weer vier jaar veilig geregeerd kon worden. Er is dan ook in heel Nederland niet veel meer gebeurd dan hier en daar een nota of rapportje, een nieuw en vooral eigentijds logo'tje, een loketje meer, minder of langer open, wat meer zogenaamde inspraakavonden waar achteraf van bleek dat mensen die de moeite hadden genomen om daar naar toe te gaan alsnog met een forse kater zichzelf voornamen daar niet meer in te stinken. Want om steeds maar te horen te krijgen wat het gemeentebestuur wil gaan realiseren, daar kom je niet voor.

Na Woensdag 2 maart jongstleden kun je zelfs concluderen dat de afstand tussen 'de macht' en 'het volk' de afgelopen jaren alleen maar verder gegroeid is. Het is nogal cynisch dat de iets hogere opkomstcijfers hier en daar gebruikt worden om te wijzen op een hersteld vertrouwen in 'de politiek'. In Den Bosch kwam nu zowaar 58 procent... Wanneer je daar de verkiezingsuitslag naastlegt, de enorme opkomst van extreem-rechtse groeperingen en groeperingen die voornamelijk deelbelangen nastreven (het dorp, de stad, de ouderen, de studenten, de winkels, parkeergarages, kroegen en/of fonteintjes), dan kun je voor hetzelfde geld stellen dat de veelbesproken kloof zich alleen maar verdiept heeft tot een niet te nemen ravijn.

Natuurlijk zijn de bovenstaande groeperingen niet op één lijn te zetten. De zetelwinst van Louis Neefs hier in Den Bosch bijvoorbeeld laat zien dat vele mensen in Den Bosch schoon genoeg hebben van de arrogante wijze waarop de PvdA-farao Hans Dona nu al jarenlang zijn eigen machtsgeilheid verzilverd wil zien in zoiets als een concertzaal, maar die pyramide gaat mooi niet op! Hoewel je uit moet kijken met die gasten. Bosch Belang-aanvoerder Louis Neefs speelde als een ervaren politicus in op het groeiende verzet tegen deze zaal. Iets waaraan het Kleintje ook haar steentje heeft bijgedragen, toch? Een zaal, die steeds meer tot symbool werd van de arrogantie van de macht. Neefs zag die houding beloond met drie nieuwe raadszetels. Het is dom en onnadenkend - en gelukkig had Groen Links lijsttrekster Evelien van Onck dit na enige bedenktijd ook in de gaten - om de verkiezingswinst van Bosch Belang en de Centrumdemocraten op één lijn te zetten. En om het nu te gaan hebben over 3500 CD-racisten in de stad is waarschijnlijk ook overdreven. Het is een belangrijk signaal aan iedereen, dat wel natuurlijk. De CD-stemmers hebben zich in ieder geval niet laten leiden door de CD-propaganda in Den Bosch, aangezien die er vrijwel niet was. Er zijn wel hier en daar CD-folders verspreid maar er was geen sprake van werkelijk daadkrachtige CD-propaganda. Op hun foldertjes hadden ze notabene het programmapunt opgenomen dat ze voor de doodstraf zijn! Ze hadden dan ook geen organisatie hier in Den Bosch en dat is nu precies het grote gevaar van nu! Na de verkiezingen kunnen ze putten uit een enorm groot reservoir aan CD-stemmers, waarbij natuurlijk wel mensen zitten die een politieke carrière nastreven en waarom dan niet binnen de CD. Bovendien beuren ze nu behoorlijk wat gemeenschapsgeld waardoor zij hun partij kunnen uitbouwen (drie zetels is hoeveel geld?). Een ander gevaar is dat deze partij een hoop politieke gelukszoekersters zal aantrekken. Een voorbeeld hiervan is een schandalig antisemitische brief die op 10 maart jongstleden bij B&W van Den Bosch is binnengekomen en die ondertekend was met "Het CD electoraat". Duidelijk niet afkomstig uit de koker van der Steen of Sakbal, de plaatselijke CD-boegbeelden.
Een geluk bij een ongeluk is dat we hier in Den Bosch binnen anderhalf tot twee jaar opnieuw gemeenteraadsverkiezingen hebben vanwege een gemeentelijke herindeling (Heusden bij Den Bosch). De komende periode zal door ons onderandere besteed moeten worden aan het uit elkaar trekken van de CD-aanhang in werkelijke racisten en diegenen die geen enkel ander politiek onderdak zagen dan de CD. Het gegeven dat zeer veel mensen de CD als een protestpartij zijn gaan zien is natuurlijk zeer belangrijk. Na het jarenlang stilzwijgen van de Nederlandse racisten en hun banden met fascisten en criminelen door de massamedia en de plotselinge dijkdoorbraak aan media-aandacht die Janmaat & Co kregen na zijn opmerkingen over een aantal parlementariërs ontstond waarschijnlijk bij zeer veel ontevreden mensen het idee dat waar de politiek zich ineens zo druk over maakte, wel een aardig alternatief zou zijn. Want wanneer je een hekel aan Kok of Lubbers, of Dona of Claessen hebt en je ziet ze spastisch reageren op de dreigende aantasting van hun macht dan wil je er met alle plezier wel een schepje boven op doen.
Dit laatste bleek trouwens uit een aantal discussies tussen voor en tegenstanders van de CD die er na afloop van de demonstratieve bijeenkomst op het Kerkpleintje van zaterdag 5 maart jongstleden plaatsvonden. Er waren behoorlijk wat mensen die uitriepen dat ze geen racisten waren en dat ze eigenlijk ook helemaal niets van Janmaat moesten hebben maar dat ze CD hadden gestemd om "de politiek eens goed te laten voelen dat we het er niet mee eens waren". En daar zijn ze natuurlijk in geslaagd. Uit die discussies bleek trouwens ook dat argumenten vrij weinig zin hadden. Het zijn voornamelijk emotionele motieven die een rol gespeeld hebben bij een (groot?) aantal CD-stemmersters. 'De politiek' zou zich dit aan moeten trekken en af moeten dalen uit hun enorme isolement van urban villa's, recepties, vliegvakanties en koud buffet-gedrag. En de methode die jaren geleden bedacht werd, het houden van inspraakavondjes met dia-beelden en een kopje koffie, werkt averechts wanneer je vervolgens geen moer aantrekt wat die mensen allemaal te vertellen hebben. Al klinkt het populistisch, je zult inderdaad zelf de wijken en buurten in moeten, je zult jezelf moeten laten overtuigen door bewoners van een straat met achterstallig onderhoud of waar de kinderen niet op straat kunnen spelen vanwege rondcrossende automobielen en de afwezigheid van afleiding en avontuurlijke speelmogelijkheden. 'De politiek' kan deze recente verkiezingsuitslag in haar zak steken! Maar ook voor ons, buiten-parlementairen, ligt er een belangrijke taak. We kunnen niet achterover leunend alle verantwoordelijkheid slechts bij de regenten neerleggen, er is natuurlijk meer aan de hand. Ook wij hebben nagelaten een wenkend perspektief te bieden aan mensen in grote problemen. Ook wij zijn er niet in geslaagd het falen van de politiek te vertalen in konkrete tegenkrachten. Ook onze tegeninformatie over racistische partijen en het verspreiden van 30.000 huis-aan-huis-kranten tegen de CD heeft geen meetbaar effect gehad. Nu was de kop van de anti-CD-krant ronduit slecht (ik vouwde tijdens het verspreiden de voorkant naar binnen omdat ik constant het idee had met CD-propaganda rond te lopen) en het is natuurlijk wel een hele hoop leeswerk. Aan de andere kant reageren er een hele hoop mensen zeer positief en bellen met AFA-denbosch om te informeren of er werk te doen is, zeker na de recente verkiezingsuitslag. AFA-denbosch groeit gelukkig fors! Wil je meedoen, bel dan met 073 - 136927.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 271, 17 maart 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 271
 • Hits: 2

Wakker worden in een andere stad...

Wat overheerst is de woede, de wanhoop, de machteloosheid. Waar is het fout gegaan; hoe is het mogelijk dat er uit het schijnbare niets drie Centrumdemokraten in de Bossche gemeenteraad zijn gekomen? Waar waren de signalen over een voedingsbodem voor racisme en vreemdelingenhaat, van opkomend fascisme, rechtsextremisme? Er waren de signalen van onvrede, van tomeloze woede tegen de arrogantie van de macht, tegen het regentenzootje dat meende vanuit het bolwerk aan Markt 1 de dienst te moeten uitmaken. Het zootje dat de stad bombardeerde met een eindeloze reeks pretentieuze plannen ter meerdere glorie van zichzelf en hun naasten: de projektontwikkelaars, grootgrutters, kantoorbonzen en al die anderen die in hun overspannen drang naar winst, macht en aanzien alles platwalsten dat zij op hun weg als obstakel tegenkwamen.

EERSTE PALEN
Vier jaar geleden reeds protesteerden velen in deze stad door maar niet meer de gang naar de stembus te maken. Even was er sprake van een kloof tussen bevolking en politiek, maar er werd niet van geleerd, er werden geen konklusies uit getrokken, geen consequenties aan verbonden. Hans Dona ging gewoon door met z'n over alles en iedereen heen walsende onzaligheden. Een concertgebouw moest er komen, een nieuw station, een subtropies zwemparadijs, het Burg.Loeffplein moest opgekrikt worden, nog meer parkeergarages. Ja, heel Den Bosch moest worden opgevuld met beton, met staal, met glas, straten zouden worden geplaveid met natuursteen, waar artistiek ontworpen lantaarnpalen hun licht laten schijnen over deze stad tussen werelden. En overal zouden de koperen gegraveerde bordjes, de natuurstenen plakettes moeten verschijnen met de tekst 'Eerste paal geslagen door dr. J.C.Dona, wethouder van 's-Hertogenbosch'. De natte dromen van Hans zijn intussen omgevormd in schrikwekkende nachtmerries, in hun wanstaltige wellust de PvdA terugbrengend tot een gehalveerde partij in Den Bosch. De arrogantie van de macht afgestraft met het vlijmscherpe mes van de electorale guillotine. Ook de andere koalitiepartij, het CDA, verloor fors op 2 maart. Landelijke Brinkmaneffekten, klaagden overspannen kommentatoren en v.d.Krabben trok ten strijde tegen de AOW-plannen van zijn partij. De eerste de beste scheet van Brinkman deed v.d.Krabben ook weer inbinden, zoals het een goede katholiek betaamt. Gezag moet er zijn, het Ave Maria van het kapitalisme zal de toekomst van de AOW bepalen. Ouderen, weest gegroet!! Maar ook het CDA had zich laten meeslepen in het Donafetisjisme van Concertzaal en Loeffplein. En ook deze partij werd afgestraft. Verbazingwekkend dat de derde koalitiepartij, D'66, met Peter Claessen als vijfde wiel aan de wagen, er nog een zeteltje bijkreeg. De algemene verrechtsing in Nederland speelde het vaagheid-troef program van D'66 in de kaart. Een stem op D'66 is een stem op..., ja, op wat eigenlijk? Niemand weet waar deze partij voor staat, zelfs het kader tast in het duister en ook Van Mierlo is als het orakel van Delphi na een nacht flink blowen. Als die zetel winst aan het 'beleid' van Claessen in de afgelopen vier jaar te danken moet zijn geweest, kan er niet anders gebeurd zijn dan dat er een collectieve gekte onder het D'66-electoraat is uitgebroken en dat produkt dient dan ook onmiddellijk uit de handel te worden genomen. En nu we het daar toch over hebben: ook binnen de PvdA waart het arrogantievirus van een onbekend salmonellatype nog rond. Dat wordt weer eens extra duidelijk nu het 'nieuwe' college van B&W gevormd is: het oude zootje blijft gewoon zitten, er wordt een nieuw regent uit VVD-kring aan toegevoegd en that's it. Betonrot zal het gevolg zijn wanneer ook dit produkt van de sociaaldemokratie niet snel uit de handel wordt genomen. Isoleren van Dona en Kagie lijkt op korte termijn de beste oplossing. Binnenkort komen dwangbuizen tegen arrogantiemanie op de markt, getest door de Consumentenbond. En het CDA? Steeds meer kerken gesloten, steeds minder mogelijkheden voor katholieke jongetjes uit traditioneel grote gezinnen. Misdienaars zijn nog niet per definitie voorbestemd om fraktievoorzitter of wethouder te worden. En wie heeft er vertrouwen in als zo iemand voorzitter van een ondernemingsraad wordt? God behoede DAF! Wanneer zullen we verlost worden van het slaapverwekkende monotone stemgeluid van Bierens, deze uit een brandend braambos ontsnapte wethouder van de christendemokratie? En van Wijers, de met een brok wierook in de keel verstrikt geraakte persoonlijke afgezant van god in Den Bosch? Dona, v.d.Beek, Wijers, Bierens en Claessen hebben het de afgelopen vier jaar verprutst, hebben fout op fout gestapeld, wilden deze fouten eerst nog begraven onder de Parade, maar daar werd tegen geprotesteerd en nu zijn ze weggevaagd op 2 maart 1994. Een historische dag voor Den Bosch, een revolutionaire dag... Het volk heeft gesproken zegt men, dacht men, maar nee: de nachtmerrie begint gewoon van voren af aan. Over anderhalf jaar staat de konsertzaal weer bovenaan de politieke agenda.

MORNING AFTER
Maar dan breekt toch de volgende ochtend aan, de morning after. Geen pil te slikken tegen het zwakke eerste zonlicht dat de Bossche huiskamers binnensijpelt. De vroege-ochtend kater van 3 maart is levensgroot. Voldoende reden om de godganse dag tussen de lakens door te brengen, waarom zou je er nog uitkomen? Je bent wakker geworden in een volkomen andere stad, alsof je de nacht hebt moeten doorbrengen in een op hol geslagen tijdmachine en je wekkerradio meldt dat het maart 1933 is. Zijn daar in de verte de eerste inslagen van granaten al te horen, of worden er toch weer eerste palen geslagen? Dona heeft inmiddels z'n onzalige concertzaalplannen ongedaan gemaakt. Nu zal het concert voor krokodillentranen nog slechts aan de Hof van Zevenbergen ten gehore gebracht kunnen worden. Bij deze arrogante regent zijn naar te hopen nu alle snaren gebroken, de toetsen gesprongen en het register ontregeld. De stemvork van de sociaaldemokratie is niet langer het instrument dat de toon aangeeft. De dissonanten hebben gesproken in een misselijkmakende symfonie van mineurakkoorden. Wie wacht op een concertzaal als je de huur nauwelijks nog kan betalen van je sociale woninkje in een niet gerenoveerde wijk? Wat is het belang van zo'n zaal als je wijkgebouw op de nominatie staat om wegbezuinigd te worden, het aangevraagde speelterreintje er nog steeds niet is, ondanks dat je toch al die kommissievergaderingen hebt bezocht en gezagsgetrouw van tevoren je spreektijd hebt aangevraagd. Viel het je toen ook al op dat Dona zo lang in z'n koffie zat te roeren, dat Claessen trachtte een glimp van het buitengebeuren op te vangen en dat v.d.Beek meer geïnteresseerd was in de struktuur van het plafond in de raadzaal dan in jouw gebrekkige wijkstruktuur? Maar is het allemaal wel voldoende geweest, hebben de stemcomputers dan toch niet gesproken, hoeveel verder moet het nog gaan om te voorkomen dat het op 2 maart weggevaagde zootje terugkeert achter de bestuurstafel? Ze houden toch nog de touwtjes in handen...CDA, PvdA en D'66, aangevuld met de VVD in een nieuw college van B&W, een hernieuwd elan van arrogantie zal over de stad neerdalen, voldoende reden tot nog meer protest, nog meer schandpalen, nog meer polarisatie.

VLISSINGSE INVASIE
Maar dan de andere kant van het verhaal. Een Vlissingse invasie in Den Bosch. Niet van domkoppen, zoals sommigen beweerden, maar van sluwe doortrapte fascisten, van uitgesproken racisten, van mensenhaters, gesprongen in een gat dat eerder was gegraven door Dona en consorten. Het gat tussen het stadhuis en de Bossche wijken, waar problemen zich jarenlang konden opstapelen omdat er niet naar omgekeken werd, kulminerend in deze verkiezingsuitslag. Wijken waar mensen jarenlang in de steek gelaten werden, die geen behoefte hadden en hebben aan een concertzaal, dure winkels aan het Loeffplein, nog meer leegstaande kantoorpanden in de stad, geen granietblokken in de Kerkstraat of lantaarnpalen uit Barcelona. Wijken waar speelvoorzieningen ontbreken, waar daken lekken, waar jaren op bezuinigd werd. Waar mensen woonden die nog heel lang geloofden in de sprookjes dat de PvdA er vooral voor hen was, dat je als arbeider per definitie op die partij te stemmen had wanneer je niet (meer) in meneer pastoor geloofde, dat het christendemokratiese van het CDA naastenliefde betekende, rechtstreeks afgeleid van de bijbel, en dus van het woord van god. Die sprookjes zijn doorgeprikt, afgestraft. De Vlissingse invasie kwam, zag en overwon. Met valse sentimenten, valse voorwendsels, als wolven in schaapskleren, als dieven in de nacht.

HYPOKRISIE NAAST ARROGANTIE
De arrogantie van de macht in Den Bosch, Hans Dona teruggefloten, inpakken en wegwezen. Van der Krabben in de meest waanzinnige colberts de NOS-journaals en Nova's vervuilend door z'n aanwezigheid. Het oude spreekwoord van het kalf en de put opnieuw actueel gemaakt door dit zootje op het stadhuis. Geen racismebeleid in Den Bosch, Variant allang opgeheven en dan huilen met de wolven in het bos op 5 maart op het Kerkpleintje. Hypokrisie naast arrogantie. Want daar stonden ze dan, wat was er misgegaan..nee, aan ons heeft het niet gelegen, de mensen hebben niet gesnapt dat het ook om hen ging. Misschien is 't allemaal toch wat ongelukkig gepresenteerd, kwam de boodschap slechter over dan we eigenlijk bedoelden. Tja, wat jammer nou, we hadden zo het beste voor iedereen voor... Nou, ze krijgen de komende tijd volop de gelegenheid om tot een weloverwogen herpresentatie te komen.
Groen Links blij met de verdubbeling van het zetelaantal. Maar blijheid, waarom? Wat zijn nou vier zeteltjes in de raad voor zo'n klup die ook steeds meer wordt ingepakt? Natuurlijk wil Erik de Rooy op termijn wethouder worden: nog meer domheid binnen het college, nog meer loslaten van beginselen is altijd welkom. Laat je maar lekker inpakken, Erik, je partij staat ervoor. En hoe moet het dan met die anderen binnen die klup? Die naar buiten pretenderen nog wel een strijd te willen voeren? Hoe lang duurt het nog voor alles op de grondvesten staat te trillen? Hoe ver kan het inslikken van principes gaan, waar ontstaat de definitieve breuk tussen de actie op de straat en het pluchefetisjisme in de raad? Vragen, vragen, vragen, de inzet verzilveren... maar welke inzet? Het kan toch nooit de bedoeling zijn geweest dat Evelien van Onck zo lang bij de college-onderhandelingen is blijven zitten? Ze wilde het maximale eruithalen, was haar commentaar, maar op het moment dat zo'n vergadering besloten wordt verklaard zou dat toch in strijd moeten zijn met het vermeende demokratiese streven van Groen Links? Nee, Groen Links, het maximale voor de komende tijd is niet de 'strijd' in de raadzaal, maar de strijd op straat. En Louis Neefs, Bosch Belang van 2 naar 5 zetels, kan je mooi niet meer omheen. Neefs wilde ook wethouder worden, maar hoe moet het dan binnen het college met al die tegenstrijdige belangen. Louis heeft kampagne gevoerd op een aantal thema's die onverenigbaar zijn met de uitgangspunten van de ex-koalitiegenoten Pvda-CDA-D'66. Als hij inderdaad wethouder was geworden, dan zou ook hij water bij de wijn moeten doen, en zouden die anti-kollegeleuzen worden gereduceerd tot holle frasen. Prachtig hoe hij regelmatig afstand nam van het college in een aantal kwesties: de woonwagenbewoners, de nieuwe huisstijl van Den Bosch, de Concertzaal. Maar hoe verder, toch nog een fusie met het CDA, zal het schijnbaar godsonmogelijke dan toch nog realiteit worden in deze stad? Maar dan Knillis... even vaag als D'66, niets anders dan een 60er jaren protestpartij (zoals NRC schreef), die zichzelf schromelijk heeft overleefd en allang in een fontein zou moeten zijn weggespoeld. Zo'n Masselink wekt alleen maar vage reminiscenties op aan de arrogantie van het Donatype. En de SP? Tja, Ron van Zeeland moet nog veel leren. That's all. Waar staat dat 'socialistische' trouwens voor? En hoe zit het met al die standpunten waardoor deze partij keer op keer in opspraak is geraakt...over gastarbeiders, vrouwen, de vastberaden weigering om met anderen samen te werken, het alles exclusief onder eigen vlag willen organiseren. Vaagheid is ook hier troef, wat is de strategie, wat is de maatschappijvisie, voor welk karretje laten SP-stemmersters zich spannen?

HEERSCHAPPIJ
Den Bosch, 2 maart 1994. Wat overheerst is de woede, de wanhoop, de machteloosheid. Drie Centrumdemokraten in de Bossche gemeenteraad, drie fascisten, drie stemmen aan de onvrede die zich op de verkeerde doelen richt. Vluchten kan niet meer, er dient de komende tijd slechts gestreden te worden. En niet alleen op lokaal niveau, hoewel we hier met de meest tastbare uitdrukking van een op ongelijkheid gebaseerd politiek stelsel te maken hebben, de strijd zal zich ook op landelijk en internationaal niveau moeten verbreden. Het in een algemene en ekonomiese krisis verkerende kapitalistiese systeem tracht zijn heerschappij in de wereld te handhaven door een offensief tegen het levenspeil van de bevolkingen en tegen hun ekonomiese, politieke en sociale verworvenheden. Het tracht de bevolking te desorganiseren, te demotiveren en ze tegen elkaar op te zetten op nationale en internationale schaal. Racisme en fascisme zijn de produkten van een politiek systeem in krisis. Hoewel het kapitalisme nog niet in staat is tot het aan de macht helpen van openlijk militaire en fascistiese diktaturen, waarvoor een massale onderdrukking nodig is en een verdergaande versplintering van de politieke tegenbewegingen in de ontwikkelde landen, gaat het onverdroten voort de sociale, politieke en ekonomiese verworvenheden aan te tasten. De sociale staat moet plaatsmaken voor de staat zonder meer, de motor van de heerschappij van het grootkapitaal, waarvan het funktioneren verzekerd wordt door burokratiese en technokratiese instanties die geheel gesloten zijn, die niet informeren en met hun beslissingen geen rekening (hoeven te) houden met het algemeen belang en ze voortdurend voor voldongen feiten plaatsen.

SOLIDARITEIT
De teruggang van de parlementaire demokratie is in vrijwel alle landen aan de orde van de dag, de tendens naar centralisatie, naar vergroting van de burokratiese kontrole over het gehele maatschappelijke leven wordt sterker. Inflatie en werkloosheid verarmen en verpauperen zeer belangrijke maatschappelijke groepen. Het aantal dak- en thuislozen neemt voortdurend toe, in Bossche college- en raadskringen nog een volkomen onderschat probleem. Op 2 maart moesten dak- en thuislozen middels een picketline voor het stadhuis aandacht voor hun problematiek vragen. De politiek had en heeft er geen oren naar, er zijn nou eenmaal andere prioriteiten gesteld, andere doelen dienen nagestreefd, de opmars van koperen plakettes, eerste palen en monstrueuze betonkonstrukties lijkt onstuitbaar. Maar de bevolking lijkt niet in staat doelmatig het hoofd te bieden aan het offensief van de staat, van het college, van het kapitaal en in een laatste wanhopige poging tot een protestdaad worden de politieke aardbevingen door het hele land gevoeld. Akties zullen gecoördineerd moeten worden, een gezamenlijk offensief vanuit een gemeenschappelijk belang zal verbindingen moeten brengen tussen diverse groeperingen. Solidariteit is nog steeds de sleutel die leidt tot een krachtige tegenbeweging. De Maat Is Vol heeft per definitie veel gemeenschappelijk met de Anti-Fascistiese Actie, met de strijd van dak- en thuislozen, van woonwagenbewonersters, van wijkbewonersters. Huurakties, ondersteuning op allerlei vlak, prikakties, hit and run-akties naast demonstraties en manifestaties kunnen in een gecoördineerde strijd ertoe leiden dat er werkelijke veranderingen komen, dat de eerste scheuren in het beton ontstaan, dat de arrogantie ten val komt. Verzet tegen de ekonomiese en sociale politiek van staat en bourgeoisie moet het devies zijn. De maat is vol!!

Nummer 1 van de CD van Den Bosch is gehuwd met nummer 2 van de CD van Den Bosch. 1 en 2 van de CD van Den Bosch wonen in bij nummer 3 van de CD van Den Bosch. Het is te hopen dat nummer 3 van de CD van Den Bosch door het hokken met nummer 1 en 2 van de CD van Den Bosch geen problemen krijgt met de sociale dienst van Den Bosch. Vooropgesteld natuurlijk dat de nummer 3 van de CD van Den Bosch van een uitkering 'geniet'. Formeel wonen nummer 1 en 2 van de CD van Den Bosch in Vlissingen, maar volgens nummer 1 en 2 van de CD van Den Bosch hebben ze, nu ze zijn gekozen als nummer 1 en 2 van de CD in de gemeenteraad van Den Bosch, op korte termijn recht op een woning in Den Bosch, zodat de nummer 1 en 2 van de CD van Den Bosch niet meer hoeven te hokken bij de nummer 3 van de CD van Den Bosch, of anders gesteld: dat de nummer 3 van de CD van Den Bosch wordt verlost van het delen der voordeur met de nummer 1 en 2 van de CD van Den Bosch. Ondanks deze scheiding van voordeur tussen de nummer 1 en 2 van de CD van Den Bosch en de nummer 3 van de CD van Den Bosch, zullen de nummers 1, 2 en 3 van Den Bosch toch een gemeenschappelijke fractie moeten delen in de gemeenteraad van Den Bosch, zodat er wellicht toch kortingsmogelijkheden gaan bestaan. Komen wij tot de volgende formule: 1+2+3(CD)DB=3GR.DBx2.3.1994=(1996)tempgt;0. Net goed dus...

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 271, 17 maart 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 271
 • Hits: 1

Woonwagenbewoners uit Venlo vragen steun!

Woonwagenbewoners uit Venlo vragen steun!

Wij, woonwagenbewoners uit Venlo zijn het gesol van de gemeente zat. Verschillende onder ons staan al jaren ingeschreven voor een standplaats. Door de gemeente worden we al héél wat jaren van het kastje naar de muur gestuurd. Enig vooruitzicht wordt ons niet geboden! Sommige onder ons zijn in een huis terecht gekomen. Volgens de gemeente vrijwillig, maar als je van het kastje naar de muur gestuurd wordt met je gezin, en je hebt géén vooruitzichten, voel je op een gegeven moment machteloos staan. Dan is er ook géén sprake meer van vrije keus. Eerder van verplicht vrijwillig!
In Nederland zijn we over het algemeen erg tolerant tegenover etnische minderheidsgroepen, en terecht vinden wij. Toch vragen wij ons zo langzamerhand af waarom wij woonwagenbewoners, Nederlandse minderheidsgroepering, altijd over het hoofd gezien worden? Elke minderheidsgroepering in Nederland woonachtig heeft recht op beleving van de eigen (woon)cultuur. Wij mensen uit de wagen zijn ook gehecht aan onze cultuur, tevens aan onze exclusieve woonvorm. Waarom wordt ons woonwagenbewoners dit leven onmogelijk gemaakt? Eén van onze cultuureigenschappen is het leven in familieverband. Het zorgen voor elkaar: Oud voor jong, jong voor oud. Volgens de grondwet moet iedereen in Nederland op gelijke wijze behandeld worden. Waarom moeten wij als Nederlandse minderheidsgroepering verdwijnen als vergeten minderheidsgroepering? Waarom heeft iedereen in Nederland woonachtig gelijke rechten, en waarom wij niet? Waarom worden wij verplicht onze eigen cultuur prijs te geven? Is hier nog sprake van gelijke behandeling? Waarom worden er wél huizen, géén standplaatsen gebouwd? Al dit sollen en sleuren met ons gebeurt onder het toverwoord INTEGRATIE! Hierbij is echter één ding over het hoofd gezien, namelijk ACCEPTATIE!
Wij willen op een eerlijke geweldloze wijze strijden voor ons recht. Opkomen voor het behoud van onze cultuur. Daarom eisen wij tegenover de gemeente aanleg van voldoende standplaatsen, hierbij subcentra van gemiddeld 10 à 15 wagens. Dit is wettelijk toegestaan! Waarom is dit in Venlo niet bespreekbaar?
Bij dit alles vragen wij u ons te steunen. Heb a.u.b. begrip voor onze situatie. Steun ons in onze strijd om ondergang van onze cultuur te voorkomen. Vergeet hierbij namelijk niet dat deze culturele moord ook leidt tot geestelijke moord!
Voor verdere info en ontvangst van steunbetuigingen (tevens handtekeningeninzameling) staan tot uw beschikking:
Actiegroep stop sociale en culturele moord op woonwagenbewoners, p.a. Fam. Jacobs-Janssen, Bisschop Hoensbroekstraat 91, 5914 BR Venlo, tel. 077-547067.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 271, 17 maart 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 271
 • Hits: 2

De stem op het CDA

De kiezer wordt voorgehouden "dat stemmen op een partij die bezuiniging propageert, verstandig en verantwoordelijk handelen betekent". Niets is minder waar, omdat een stem uitbrengen op het CDA, de VVD, maar ook op D'66, en last but not least op de PvdA, betekent dat men dan kiest voor minder collectieve diensten en minder werkgelegenheid. Om bij het CDA te blijven, met een stem op Brinkman kiest u voor:

VERLAGING VAN:
1) de koopkracht van de minima en subsidies voor de armen.
2) het minimumloon en de daaraan gerelateerde uitkeringen (AOW, WAO).
3) de kwaliteit van het milieu door dwang tot grotere mobiliteit (voor werk).
4) de kwaliteit van de gezondheidszorg door privatisering van de kosten.
5) de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs door privé-financiering.
6) de toegankelijkheid van het openbaar vervoer door privatisering.
7) de toegankelijkheid van telecommunicatie door privatisering van de PTT.
8) de rechten van werknemers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden.
9) de vrijheid van zelfbeschikking, van beroep en van woonsituatie.
10) de belastingen voor de rijken (vermogens- en inkomstenbelasting).

EN VERHOGING VAN:
1) de leeftijd voor pensionering van werknemers.
2) het niveau van concurrentie tussen werknemers binnen en buiten Nederland.
3) de dwang tot aanvaarding van niet of minder passend werk.
4) het rendement op (niet-risicodragend) kapitaal.
5) de verschillen in inkomen (meer voor de rijken en minder voor de armen).
6) de export (ondanks overschotten op de handels- en kapitaalbalans).
7) de commerciële exploitatie van mens en milieu door produktievergroting.
8) het eigen risico bij ziekte en invaliditeit.
9) de huren (rendement op kapitaal en arbeidsloos inkomen voor beleggers).
10) de eigen bijdragen in de kosten van allerlei collectieve diensten.

Deze tekst wordt verspreid door Rob Brockhus. Hij is tevens bezig met zoveel mensen proberen te interesseren in de SOCIALE OMROEP NEDERLAND (Zie Kleintje 266). Vraag meer informatie aan bij hem via Westkade 227, 1273 RJ, Huizen, (02152)68153.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 271, 17 maart 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 271
 • Hits: 2