• Laatst gewijzigd: dinsdag 21 februari 2017, 16:59.

270

Tegen Centrumdemocraten in Den Bosch

Er is een extra editie verschenen van de KAFKA-Nieuwsbrief met daarin een zo kompleet mogelijk overzicht van racistische en fascistische incidenten in 1993. Hieruit blijkt dat er een gigantische stijging van dit soort intimidaties, bedreigingen, brandstichtingen en racistische en anti-semitische propaganda aan de gang is. Ter vergelijking: in 1991 waren er 34 gevallen, in 1992 waren dat er al 157 en in 1993 gaat het over 216 incidenten. Wanneer je alles eens rustig na wilt lezen, chronologisch op een rijtje, dan kun je vijf gulden overmaken op giro 71006 ten name van Kafka, Amsterdam onder vermelding van 'extra nieuwsbrief'.

Verspreiding AFA-krant TEGEN de Centrumdemocraten in Den Bosch.
Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch op 2 maart aanstaande zullen ook zogenoemde 'Centrumdemocraten' meedoen. Om te wijzen op het racistische, fascistische en anti-semitische gehalte van deze groepering is er door AFA (Anti-Fascistische Aktie) een informatiekrant gemaakt. Deze zal bestaan uit 8 pagina's in een oplage van 500.000 (!). Voor Den Bosch hebben we gezorgd voor twee aparte pagina's over de lokale situatie en die krant wordt in een oplage van 30.000 verspreid. In deze krant wordt uiteengezet wat fascistische partijen eigenlijk willen en worden mensen gewezen op het gevaar dat deze partijen voor de samenleving zijn. Ook wordt de gevaarlijke rol die de gevestigde politieke partijen spelen met betrekking tot de groei van fascisme en racisme belicht. Zie elders in dit Kleintje... Door deze informatie huis aan huis in Den Bosch te verspreiden hopen we kritische- maar ook proteststemmers de werkelijke stand van zaken te laten zien. Met behulp van deze informatie kan tegenkracht opgebouwd worden tegen de gevaarlijke ontwikkelingen die er aan de gang zijn. WANNEER JE WILT MEEWERKEN DEZE KRANT TE VERSPREIDEN kun je op Dinsdagavond 22 februari aanstaande naar Politiek Kafe de Bunker komen, Papenhulst 26 (aanbellen bij de Gele Poort) vanaf 20.30 uur. Indien je wel wilt meehelpen maar niet naar die bijeenkomst kunt komen kun je bellen met het telefoonummer van Kleintje Muurkrant, 073 - 136927. Bij geen gehoor kun je je naam en telefoonnummer inspreken op het bandje van de telefoonbeantwoorder, we zullen je dan zo snel mogelijk terugbellen om afspraken te maken over de eventuele routes.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 270, 17 februari 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 270
 • Hits: 1

MEXICO

Twee & zestig jaar na het einde van de Mexicaanse Revolutie zijn de levensomstandigheden van het Mexicaanse volk nauwelijks verbeterd. Bijna negentig procent van de plattelandsbevolking leeft in extreme armoede. Miljoenen boeren zijn van hun land verdreven. De opstand van de Zapatistas in Chiapas geeft aan dat het Mexicaanse volk niet van zins is zich zonder verzet bij de ellende neer te leggen. De mensenrechten worden dagelijks door de Mexicaanse regering geschonden. Politieke rechten zijn er niet; op dit moment zitten er meer dan tienduizend personen om politieke redenen vast. De meerderheid van hen zijn boeren en indianen omdat ze vochten voor hun stukje grond. Vijfennegentig procent van de politieke gevangenen zijn gemarteld om ze te dwingen schuld te bekennen voor misdrijven die ze nooit hebben begaan. Het Mexicaanse leger is een ware nachtmerrie voor de plattelandsgemeenschap, omdat ze in dienst staan van de grootgrondbezitters en op gewelddadige wijze ieder verzet onderdrukt. Jaarlijks worden honderden boeren vermoord. De situatie is de afgelopen twee jaar verslechterd, sinds de Mexicaanse regering besloot het vrijhandelsakkoord NAFTA te tekenen met de Verenigde Staten en Canada. Aan alle eisen van de Noordamerikanen is tegemoet gekomen, zonder belang te hechten aan de belangen van het Mexicaanse volk. Hiermee wijzigt de regering artikel 27 van de Grondwet en vernietigt de Landhervormingswet, die de belangrijkste basis vormde voor kollektief landbezit. Resultaat: een indrukwekkende hoeveelheid land komt in enkele handen terecht. Land, dat duizenden gemeenschappen van boeren en indianen ontnomen wordt. Kort gezegd: de Mexicaanse staat heeft het overgrote deel van de bevolking veroordeeld tot armoede, werkloosheid en honger.

NAFTA
Dit vrijhandelsverdrag werd in 1988 voor het eerst getekend door de VS en Canada, en was vanaf 1989 in werking tussen deze twee landen. In 1990 vroeg Carlos Salinas, de Mexicaanse president, tot het verdrag toegelaten te worden, zonder rekening te houden met de Mexicaanse situatie. In mei 1993 werd het verdrag door het Canadese parlement geratificeerd, in november dat jaar volgden de VS en Mexico. Het verdrag was echter al twee jaar voor de officiële goedkeuring in werking getreden, waardoor de gevolgen nu al voelbaar zijn. Een groot gedeelte van de inhoud van het verdrag is geheim maar er is onderandere in vastgelegd dat alle Mexicaanse staatsondernemingen geprivatiseerd moeten worden. De arbeidsomstandigheden zullen daardoor verslechteren; de konkurrentie met de lage loonkosten in Mexico geven de ondernemers de kans de uitbuiting in ieder deelnemend land op te voeren. Terwijl in de VS het minimumloon 4,25 dollar bedraagt is dat in Mexico meer dan acht keer lager, 0,51 dollar. Door dit NAFTA-verdrag zullen vele Mexicaanse boeren van hun land verdreven worden en in het groeiende leger van werklozen opgaan. De verplaatsing van tientallen ondernemingen naar Mexico zullen een gigantische vervuiling en nucleair afvalprobleem voor dit land gaan betekenen. De Noordamerikaanse bedrijven profiteren van de afwezigheid van deugdelijke milieu-wetgeving in Mexico. Mexico maakt een economische invasie mee van Noordamerikaans kapitaal. Tussen 1970 en 1987 zijn de VS-investeringen in Mexico verdubbeld van 7,7 naar 14,9 miljard dollar. Tweederde van het buitenlands kapitaal in Mexico is Noordamerikaans. De VS bezitten in Mexico 57% van de auto-industrie, 57% van de mijnen, 100% van de tabaksindustrie, 47% van de voedselindustrie, 51% van de hoog-technologische bedrijven, 50% van de chemische industrie en 86% van de petro-chemische industrie. NAFTA garandeert dat in drie fases (in totaal 15 jaar) amerikaanse goederen zonder enige importheffingen Mexico kunnen overspoelen. Kortom: NAFTA brengt niets anders dan misère voor het volk. De enige winnaars zijn de imperialisten en de Mexicaanse oligarchie. Het is daartegen waar de arme bevolking tegen in opstand komt. Ze hebben niets te verliezen, slechter kan het met hen vrijwel niet gaan. De armoede en honger laten hen geen andere keus...
(Wanneer je een briefje schrijft naar Het Mexico-bulletin, Postbus 63164, 1005 LD, Amsterdam, dan blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen aldaar.)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 270, 17 februari 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 270
 • Hits: 1

Centrumdemocraten, CP'86 & de Gemeenteraadsverkiezingen.

's-HERTOGENBOSCH

Vanaf het moment dat er in Vrij Nederland een artikel gepubliceerd werd over het uitsluiten van CD-leden door de FNV (18 december 1993) waren we in Den Bosch op de hoogte van het feit dat de Centrumdemocraten van racist Hans Janmaat mee zouden doen met de gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch. In het VN-artikel stond een gesprekje met de lijsttrekker van de Centrumdemocraten in Den Bosch John van der Steen (geboren 24 januari 1932). Hij woont in Vlissingen en om te voldoen aan de kieswet heeft ie in Den Bosch op papier een kamertje gehuurd bij nummer 3 van de CD-denbosch-kandidatenlijst, M.M. Sakbal (geboren 9 juli 1949) op de Westenburgerweg. Op nummer 2 van die lijst staat de echtgenote van John van der Steen M.J.A. Riemens (geboren 30 oktober 1949), zij woont in Vlissingen. Plaats 4 is voor ene E. Thomassen (geboren 12 september 1970, Hertog Godfriedstraat) en op 5 staat J.C. Thomassen (geboren 7 augustus 1946, Derde Haren). Voor de volledigheid geven we ook nog even de namen van diegenen die hun handtekening gezet hebben ter ondersteuning van de CD-denbosch-kandidatenlijst. Dit jaar is het, in tegenstelling tot voorgaande verkiezingen uitgesloten dat mensen misleid zijn: zij moesten op het Stadskantoor hun handtekening komen zetten in aanwezigheid van een gemeenteambtenaar van de Burgelijke Stand: A.M. Marechal (Westenburgerweg); M.J.F. Theunissen van Zon en P.C.B. van Zon (Bokkelaren); C. van Zon (Borneostraat); L.N.N. Jansen (J. v.d. Veldestraat); J.Th. Thomassen (Derde Haren); G.B.A. Bekkers (Eindstraat); J.H. Bertrums en Bertrums vd Weerdenburg (St.Landolinuslaan).
De samenstelling van de CD-lijst in denbosch geeft wel een beetje aan hoe amateuristisch het met dat Bossche CD-klupje gesteld is. Ze hebben absoluut geen kader, geen politieke ervaring en zijn aangewezen op een man uit Vlissingen om in DenBosch kandidaat te staan. John van der Steen mocht van Janmaat kiezen tussen Eindhoven en DenBosch en koos voor de laatste. Hij heeft absoluut geen idee wat er allemaal in Den Bosch aan de hand is. Bij een interview voor de BLOS-televisie gaf hij te kennen nog nooit van de RNH-gelden gehoord te hebben; jullie weten wel, het energiebedrijf van de gemeente Den Bosch dat voor zeer veel miljoenen aan de PNEM is verkocht, waarmee de gemeente elke invloed op de energietarieven heeft verloren. "Wablief, nooit van gehoord", murmelde hij. "Zet de kamera even stil" vervolgde hij nerveus.

De CD probeert de vruchten te plukken van een periode van jarenlange aanwezigheid van Janmaat in de landelijke politiek. Zijn racistische praatjes hebben er onderandere voor gezorgd dat allerlei politici, van links tot rechts, zich hebben laten verleiden tot verregaande uitspraken over uitkeringsgerechtigden, asielzoekers en buitenlanders. De groeiende onzekerheid over werkgelegenheid, milieuvervuiling en afbraak van de sociale zekerheid heeft een samenleving gecreëerd die "open staat" voor het beschimpen van minderheidsgroepen en 'sociaal-zwakkeren'. De maatschappelijke tweedeling neemt zeer vaste vormen aan. Janmaat heeft gelijk wanneer hij zegt dat zijn grootste sukses bestaat uit het feit dat politici om hem heen zijn uitspraken overnemen vanwege hun altijdaanwezige angst voor stemmenverlies. Toen bleek dat de simpelheid van Janmaat aansloeg bij een verontrustend gedeelte van de bevolking, dat gedeelte dat in toenemende mate slachtoffer geworden is van de economische herstrukturering in heel Europa, haastten politici zich om "de taal van het volk te gaan spreken". VVD'er Bolkestein heeft zijn best gedaan Janmaat de wind uit de zeilen te nemen door zelf het 'vreemdelingendebat' te beginnen. Kosto hielp een handje mee en door middel van onderandere die rotsmoes kwamen er meer cellen, meer politie, minder asielzoekers, lagere uitkeringen, een pasjeswet (eh, identificatieplicht) enzovoorts.

Vanaf het moment dat Janmaat in zijn tweedekamerbankje ging zitten werd er door politici, broodschrijvers en columnisten gediscussieerd over wat nu de beste strategie zou zijn om hem en de bijbehorende bruine ideeën te bestrijden. Eigenlijk kwam er niets uit deze schijndiskussie en het resultaat was dat Janmaat & Co nu al jarenlang zijn racistische praatjes kan houden zonder dat er enig tegenwicht wordt geboden. Maar toen waagde Janmaat het in zijn domme eigendunk en in een vlaag van overwinningsroes om een aantal rot-opmerkingen te maken over de zojuist overleden minister van Binnenlandse Zaken. En op het moment dat hij daarna nog een stukje dichterbij de politieke elite kwam door de minister van Justitie te beledigen was de maat vol. Ineens bewezen journalisten en kamerleden dat ze wel degelijk een mening hadden over Janmaat. Het was een racist, een antisemiet, een schoft en een schurk. Hij roept op tot discriminatie, pogroms en we moeten wat doen om te voorkomen dat zijn enge partijtje groter wordt. Volop verontwaardiging dus over Janmaat's uitspraken. En terecht! Maar waarom kon hij wel jarenlang hele grote groepen uit onze samenleving (zoals buitenlanders, asielzoekers, krakers, vrouwen) beledigen en kleineren zonder dat er een dergelijke anti-CD-kampagne op gang kwam? Maken de afgelopen paar weken niet haarscherp duidelijk dat racisme en vreemdelingenhaat overal aanwezig zijn? Nu ploseling duikt iedereen op de Centrumdemocraten en krijgen we tientallen pagina's nieuws over ons heen gestort. De wijzer slaat volkomen de andere kant uit, elke dag haalt Janmaat & Co de voorpagina! Dag- en Weekbladen concurreren met elkaar om de hoogst mogelijke oplagecijfers. Welk een hypocrisie! In DenBosch kwamen de Burgemeester, wethouders en fraktievoorzitters op 20 januari jongstleden bij elkaar om zich door "externe experts" voor te laten lichten en zich te beraden over de komende deelname van de Centrumdemocraten aan de bossche raadsverkiezingen. Alsof bij voorgaande verkiezingen al niet was gebleken dat er een gevaarlijk potentieel was aan CD-stemmers in Den Bosch. Maar nu worden de Bossche politici rechtstreeks zelf gekonfronteerd met die engerds en dan blijkt er ineens wel van alles te kunnen gebeuren. Vele burgers in deze stad worden al jarenlang lastiggevallen door racisten en extreem-rechtsen, maar dat is blijkbaar nooit tot de politici doorgedrongen.
AFA-denbosch begon eind vorig jaar plannen te maken om een eigen pagina in de landelijke AFA-krant te verzorgen die komende dagen op zeer grote schaal (500.000), ook in DenBosch (30.000), verspreid zal gaan worden, zie elders in dit Kleintje de oproep om mee te helpen verspreiden! Daar is geld voor nodig en dus schreef AFA-denbosch een veertigtal organisaties in DenBosch aan met het verzoek om een financiële bijdrage. Het resultaat was nogal magertjes maar met veel moeite is AFA-denbosch er in geslaagd de benodigde drieduizend gulden bijeen te brengen. Ook aan de gemeente DenBosch werd een officieel subsidieverzoek gedaan. Op 26 januari 1994 kreeg AFA-denbosch als reactie dat de gemeente DenBosch géén geld gaf, want, en wij citeren uit de gemeentebrief: "Hoewel ook wij grote bezwaren hebben tegen organisaties of groeperingen die extreem rechtse denkbeelden of opvattingen uitdragen, kan naar onze opvatting een gemeentelijke overheid geen medewerking verlenen aan publikaties die ondermeer tot doel hebben bijvoorbeeld de CD-partij te 'bestrijden'. Het betreft nu eenmaal een democratisch toegelaten politieke partij." Geen steun dus van de gemeente voor een anti-racistische krant. Nu is dit niet helemaal verbazingwekkend want vorig jaar nog werd het anti-discriminatieburo Variant wegbezuinigd door diezelfde Bossche politici. Ze vonden de activiteiten van Variant niet meer noodzakelijk en stopten de subsidie. De gemeente zou zelf anti-discriminatie-activiteiten gaan opzetten. Maar daar zitten we nu nog op te wachten! En wanneer je ze dan om een paar centen vraagt om deur aan deur informatie te gaan verspreiden over de deelname van racistische partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen dan geven ze niet thuis.
Nogal wrang dat diezelfde gemeente wel veertigduizend gulden beschikbaar bestelde voor een eigen huis-aan-huis krantje waarin de zegen over de prestaties van de huidige coalitie in Den Bosch werd afgegeven. Propaganda-prietpraat met de bedoeling de mensen wijs te maken dat B&W van Den Bosch het geweldig gedaan zou hebben. PvdA, CDA en D'66 hebben het best gezellig zo onder elkaar in het bestuurscollege en willen best wel doorgaan met regeren en ach, Groen Links mag over een paar jaartjes ook wel mee komen doen.

De anti-fascistische groepen Anti-Fascistische Aktie (AFA), het onderzoekskollektief KAFKA en het Fascisme Onderzoek Kollektief (FOK) hebben met medewerking van een groot aantal regionale contacten onderstaande lijst geproduceerd. Hieruit blijkt dat op de kandidatenlijsten van de CD en de CP'86 een groot aantal notoire nazi's en geweldplegers staat. Opvallend is dat op de kandidatenlijsten van de CD veel leden van de CP'86 te vinden zijn. Dit is ondermeer het geval in Rotterdam (v.d. Berg), Den Haag (Hoornweg), Utrecht (Bosman) en Den Bosch (van der Steen). Dit ondanks het nadrukkelijke verbod in de statuten van de CD om lid te zijn bij welke andere partij dan ook. Met deze dubbel-lidmaatschappen is duidelijk dat de beweerde verschillen tussen CD en CP'86 niet meer zijn dan uiterlijke schijn. Wij citeren Janmaat waar hij zegt: "U moet kijken (...) wie staan er op de lijsten. Dat maakt uit wat een partij is en doet" (Groene Amsterdammer 260286). Hiermee heeft hij in alle onschuld de spijker op z'n kop geslagen. Op onderstaande lijst staat ook nog de partij 'ECO 2000', een zogenaamde milieupartij die onderandere in Amsterdam meedoet. Op de lijsten van deze partij staan drie mensen die eerder aktief waren binnen de CD en de Centrumpartij.
Opmerkingen bij het lezen van de lijst: Je kunt erin zoeken op plaatsnaam, op alfabet. Achter de namen staan tussen haakjes de geboortedata en indien de kandidaat niet in de stad woont waar ie op de lijst staat dan staat de woonplaats daar achter.
ALKMAAR: Ton Steemers (1964) Lutjewinkel. Kandidaat CP'86 Alkmaar. Ex-lid CD, ex-sekretaris Nederlands Blok, kontaktpersoon fascistische Zuidafrikaans 'Delta Nuusdienst', kontaktpersoon Voorpost, voorzitter 'Herstel der Boerenrepublieken Komitee', de klup die huurlingen ronselt voor blank Zuid-Afrika. Jan Wiepjes (1969) Indiener kandidaten-lijst CP'86 Alkmaar. België uitgegooid wegens dragen 'Hitler-t-shirt' bij vergadering nazi-internationale 'Euro-Ring' in augustus 1989. Regelmatig bezoeker Europese Kameraadschapsavond van Voorpost tijdens de IJzerbedevaart in België. Ex-lid Jongeren Front Nederland. In 1989 betrokken bij het Aktiefront Nationale Socialisten. Tegenwoordig sekretaris kring Alkmaar CP'86.
AMSTELVEEN: Derk Boonstra (1948) Lijsttrekker CD Amstelveen. Pro-apartheid-aktivist. Hield in 1989 hongerstaking wegens vermeende bevoorrechting van vrouwen. Begin jaren-80 aktief bij de Moon-sekte (Zie Konfrontatie nummer 26). Franky Kattenburg (1962) Ondersteunende handtekening CD Amstelveen. Moordenaar van Michael Poyé. Aanwezig bij moord op Kerwin Duinmeijer. Mede-uitgever nazi-blaadje 'Hou-Contact'. Fervent nationaal-socialist, brengt om de haverklap Hitler-groet. Aanwezig in oktober 1992 bij gezamenlijke aktie CP'86 en ANS.
AMSTERDAM - CD: Yge Graman (1949) Kandidaat CD Amsterdam en in Leeuwarden. Ex-aktivist en afdelings-bestuurslid Nederlandse Volks Unie. Ex-lijfwacht Joop Glimmerveen. 29 februari 1980 betrokken bij aanval op slapende Marokkaanse hongerstakers in de Mozes en Aaron-kerk in Amsterdam. Momenteel sekretaris kring Amsterdam CD. Wim van Sitteren (1936) Kandidaat CD Amsterdam en Velsen. Voorzitter kring Amsterdam CD. Lid van de CD-schietsportvereniging 'Lisse'. Richard van der Plas (1961), zie bij Purmerend. Jan Meijer (1923) Kandidaat CD Amsterdam. Heroprichter/penningmeester fascistische partij 'Nationaal Front' in 1987. Bernardien Sluijter (1916) Kandidaat CD Amsterdam. Heroprichter/sekretaris fascistische partij 'Nationaal Front' in 1987.
AMSTERDAM - CP'86: Wim Beaux (1930) Lijsttrekker CP'86 in Amsterdam. Regelmatig bezoeker van de IJzerbedevaart in Diksmuide en graag geziene gast op de Kameraadschapsavond van de Belgische fascistische knokploeg Voorpost. Begin 1986 gearresteerd wegens wapenbezit en geweldpleging. 14 september 1991 werd hij aan de Duits-Nederlandse grens aangehouden in het bezit van 189 boekjes waarin de holocaust wordt ontkend, alsmede 77.000 pamfletten voor de CP'86, welke gedrukt werden bij de drukkerij van de Duitse neo-nazistische NPD. Uiteindelijk werd hij hiervoor gestraft met 3 weken voorwaardelijk en 2000 gulden boete. 15 september 1993 werd bij hem huiszoeking verricht, evenals bij enkele andere hoofdbestuursleden van de CP'86, dit alles in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek tegen de CP'86. Lid van het Vlaams Blok. Aktivist Voorpost. Wim Bruyn (1917) Kandidaat CP'86 Amsterdam. In 1990 gekozen in gemeenteraad Amsterdam voor de CD, in 1991 geroyeerd door de CD en vanaf toen als 'onafhankelijk' raadslid. Diverse boeken geschreven, o.a. 'Immigratiebeleid als landverraad', 'Recht op Apartheid'; een geweldspropagerende nota 'Nederland voor de Nederlanders', mede-schrijver van het boekje van Wim Vreeswijk 'Criminaliteit onder vreemdelingen'. Diverse bestuursfunkties in CP, Nederlandse Volks Unie, Stichting Immigratie Vraagstukken, Oud Strijders Legioen afd. Amsterdam. R. Emmelkamp (1975) Kandidaat CP'86 Amsterdam. Tegen hem werd op 27 januari 1994 zes maanden cel geëist wegens openlijke geweldpleging en verboden wapenbezit (zie Marc de Boer uit Rijswijk).
AMSTERDAM - ECO 2000: Freya Hodenpijl (1934) Kandidaat ECO 2000 in Amsterdam en in Amsterdam Oud West. In 1984 aanwezig op CP-kongres in Boekel en in 1985 bestuurslid CD-kring Amsterdam. C.V. van Kampen, ondersteunende handtekening ECO 2000 Amsterdam Oud West. Aanwezig CP-kongres in Boekel in 1984, ondersteunende handtekeningen CP in 1981 en in 1986, lid van interne onderzoekskommissie naar Wetenschappelijk Bureau van de CP. M.S. de Boy, ondersteunende handtekening ECO 2000 Amsterdam Oud West. Ondersteunende handtekeningen voor de CP in 1981, 1982 en in 1986.
ARNHEM: Constant Kusters (1970) Lijsttrekker CP'86 Arnhem, kandidaat CP'86 Utrecht, kandidaat CP'86 Rotterdam-Delfshaven. Lid Vlaams Blok, lid National-Demokratische Partei Deutschlands, contact met Aktiefront Nationale Socialisten, nauw bevriend met de 'Zwarte Weduwe' Rost van Tonningen. Moet 17 februari 1994 voor rechter komen wegens mishandeling. Op 10 december 1993 vond de politie bij hem thuis twee vuurwapens en munitie. Op 27 januari 1994 moest hij voorkomen en voor de zoveelste keer presteerde justitie het om een dagvaarding te laat uit te brengen waardoor het proces verdaagd is. Uit zijn huis gezet wegens intimidaties, bedreigingen, overlast en uithangen van nazi-vlaggen. Sekretaris kring Arnhem CP'86. Regelmatig bezoeker IJzerbedevaart. Lodewijk Faber (1972) Kandidaat CP'86 Arnhem en in Utrecht. Moet 17 februari 1994 voor de rechter komen wegens mishandeling. Werd op 27 januari 1994 veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf wegens verboden wapenbezit. Penningmeester kring Arnhem CP'86. Christiaan Beumer (1968) Kandidaat CP'86 Arnhem en in Utrecht. Regelmatig betrokken bij gewelddadigheden. Noemt zichzelf nationaal-socialistische skinhead. Wim Danen (1923) Woonplaats: Heumen (onder Nijmegen). Kandidaat CP'86 Arnhem. Ex-lid Nationaal-Socialistische Nederlandse Arbeiders Partij. Ex-lid SS. Patrick Hindriks (1974) Woonplaats: Groningen. Kandidaat CP'86 Arnhem. Aktivist Aktiefront Nationale Socialisten. Regelmatig opgepakt wegens openlijke geweldpleging in ANS-verband, onderandere op 23 april 1993 en 4 juli 1993 in Leeuwarden. Aanwezig bij de Rudolf Hess-herdenking in Fulda augustus 1993.
ASSEN: Douwe van der Bos, Kandidaat CP'86 in Assen, zie bij Leeuwarden. Henk Ruitenberg, Kandidaat CP'86 in Assen, zie bij Zwolle.
BREDA: E.H.A.C. Braspenning. Ondersteunende handtekening CD in Breda. Aktivist CP'86. In 1990 betrokken bij het Aktiefront Nationale Socialisten.
BRUNSSUM: John Zillen (1945) Lijsttrekker CD in Brunssum. Bestuurslid kring Limburg CD. Ondersteunde de Nederlands-Kroatische Werkgemeenschap die zich bezig hield met het ronselen van huurlingen voor de fascistische HOS-militie in Kroatië.
DELFT: G.J.A. van der Spek (1948) Lijsttrekker CD Delft. In 1991 bedreigde hij het Rotterdamse anti-racisme platform 'TREF'.
DENHAAG - CD: Wil Schuurman (1943) Kandidaat CD in Den Haag en in Amsterdam. In 1986 veroordeeld tot rectificatie wegens fraude met handtekeningen bij verkiezingen. In 1988 deelnemer aan demonstratie van het Franse Front National van Le Pen. In 1988 ontvanger van prijs van het aan de Duitse neo-nazistische Deutsche Volksunion verbonden blad Deutscher Anzeiger. In 1992 aanwezig op begrafenis van ex-SSer en CD-lid Piet Zeller waar ook de weduwe Rost van Tonningen en Joop Glimmerveen aanwezig waren. Lid van schietvereniging Lisse. Zei tijdens een uitzending van de CD in het kader van de zendtijd voor politieke partijen dat Bosnische moslim-vrouwen beter niet naar Nederland kunnen komen omdat ze grote kans lopen hier in de oude wijken te worden verkracht of te worden vermoord in de metro. Eddy Derkink (1962) Kandidaat CD Den Haag. Regelmatig bezoeker IJzerbedevaart en andere nazi-feesten in België. Opgepakt op 18 april 1992 bij Hitler-herdenking in Antwerpen wegens het dragen van een hakenkruis en het urineren op de openbare weg. Albertus Bartelsman (1933) Kandidaat CD Den Haag. Aktivist voor de fascistische 'Partij voor Vrije Burgers' in 1962. Mede-oprichter Vereniging Centrum Demokraten. Roelof Sangster (1925) Kandidaat CD Den Haag. Heroprichter en voorzitter fascistische 'Nationaal Front'. Wim Kock (1934) Kandidaat CD Den Haag. Fanatiek homo-hater, fanatiek vrouwen-hater. Leider van tientallen fascistische groepjes zoals het 'Anti-Homo-Korps', 'Burger Belang Nederland', 'Staatkundige Federatie', 'Volks Inspraak Partij'. Ex-kampagneleider van Joop Glimmerveen. Was tot eind 1991 fraktie-assistent van CP'86 in de gemeenteraad van Den Haag (Zie Kleintje nummer 167).
DENHAAG - CP'86: Stewart Mordaunt (1963) Lijsttrekker CP'86 in Den Haag. Ex-leider kriminele organisatie 'Jongeren Front Nederland'. Kontaktpersoon nazi-internationale 'Euro-Ring'. Tientallen malen gearresteerd wegens verspreiden racistische pamfletten, hiervoor regelmatig veroordeeld. Ook veroordeeld voor het brengen van de Hitler-groet. Op 14 september 1993 hield de politie bij hem thuis een huiszoeking in verband met onderzoek naar CP'86. Al 10 jaar trouw bezoeker IJzerbedevaart in België. Uitstekende kontakten met nazi-groepen over de hele wereld. Betrokken bij het Aktiefront Nationale Socialisten. Goed bevriend met de 'Zwarte Weduwe' Rost van Tonningen. Bezocht in 1988 nazi-kongres in de Verenigde Staten, gefinancierd door Florrie Rost van Tonningen. Hoofdbestuurslid CP'86.
DORDRECHT: Michiel Koning (1918) Lijsttrekker CD Dordrecht. Twee keer veroordeeld wegens diskriminatie. Berucht huisjesmelker. Oprichter/voorzitter van de inmiddels ontbonden 'Vereniging tot Behoud van het Nederlandse Volk'.
ENSCHEDE: W.A. van Straalen (1950) Lijsttrekker CD in Enschede. Eind vorig jaar uit zijn huis gezet wegens langdurig veroorzaken van burenoverlast.
GOES: Ben Oreel (1969) Kandidaat CP'86 Goes. Gebruikt CP'86-briefpapier om deels verboden naziskin-muziek aan partijgenoten te verkopen. Kring-voorzitter Zeeland CP'86.
GRONINGEN - CD: B. Boomsma (1937, overleden na indiening van de lijst, 1994). Ex-kandidaat CD Groningen. Stond op verzendlijst van het blad 'Manuscripten' van de weduwe Rost van Tonningen. Als gevolg van overlijden geschrapt als lijsttrekker.
GRONINGEN - CP'86: Haijo Siemons (1963) Woonplaats: Meeden. Lijsttrekker CP'86 in Groningen. Ondersteuner Nederlands-Kroatische Werkgemeenschap die huurlingen ronselde voor de fascistische HOS-militie in Kroatië. Ralph van Oort (1962) Kandidaat CP'86 Groningen. Aktivist Aktiefront Nationale Socialisten. Staat bekend onder de bijnaam 'Ivan de Verschrikkelijke'. Peter Scholtens. Ondersteunende handtekening CP'86 Groningen. Lid Aktiefront Nationale Socialisten. Lijfwacht van ANS-leider Eite Homan. Staat bekend onder de bijnaam 'Frankenstein'. Guido ten Broeke, kandidaat CP'86 Groningen. Zie bij Leeuwarden.
HAARLEM: Wim Elsthout (1963) Lijsttrekker CD Haarlem. In 1988 leider van een CD-delegatie op een kongres van het 'Front National de la Jeunesse', de jongerenafdeling van het Franse 'Front National' van Le Pen. In 1989 door Richard van der Plas gevraagd lid te worden van het Aktiefront Nationale Socialisten maar gaat hier niet op in omdat het zijn carrière zou kunnen schaden. Beveelt in 1989 Richard van der Plas aan bij Janmaat. Veroordeeld in verband met racistische ingezonden brief in Haarlems Dagblad in juni 1987. In 1992 lid van schietvereniging Lisse. Anton Honing (1925) Kandidaat CD Haarlem. In 1975 betrokken bij fascistische Belgische organisatie 'Were Di'. Willem Wassink (1951) Kandidaat CD Haarlem. Ex-sekretaris CD-schietsportvereniging 'Lisse'. Na ruzie over geld eruit gezet.
HEERHUGOWAARD: Piet Carnas (1959) kandidaat CD Heerhugowaard. Op 22 januari 1994 heeft hij iemand afkomstig uit voormalig Joegoslavië in elkaar geslagen. Is vaker met de politie in aanraking geweest wegens gewelddadigheden.
HILVERSUM: Bart Pellikaan (1968) Lijsttrekker CP'86 in Hilversum. Zanger/gitarist van de racistische muziekgroep Wiking die onderandere speelde op door Hou-Contact georganiseerd koncert in 's Gravezande op 27 juni 1992. Titels van nummers van de groep zijn onderandere 'Butfucking Moslims', 'White is Allright'. Leden van de band vernielden het jongerencentrum Barracuda in Hilversum omdat ze daar niet meer mochten oefenen. De groep Wiking omschrijft zichzelf in een interview in een Frans skin-blad als nationaal-socialistisch. De naam is afgeleid van de Nederlandse SS-divisie Wiking.
LEEUWARDEN: Douwe van der Bos (1958) Woonplaats: Oldelamer. Lijsttrekker CP'86 Leeuwarden en kandidaat CP'86 in Assen. Regelmatig deelnemer aan demonstraties van het Franse Front National en bezoeker van de IJzerbedevaart in België. Provinciaal vertegenwoordiger in Friesland van de Belgische fascistische knokploeg Voorpost. Hij organiseerde de extreem-rechtse betogingen bij de herdenkingen van de 'Slach by Warns'. Initiatiefnemer en voorzitter van de Nederlands-Kroatische Werkgemeenschap die huurlingen ronselde voor de fascistische HOS-militie in Kroatië. Sinds zomer 1993 ronselt hij ook huurlingen voor de 'blanke bloedbroeders' in Zuid-Afrika. In dit kader heeft hij ook contact met de nazistische Afrikaner Weerstands Beweging en met de Boerestaat Party. Ex-lijsttrekker CD in Friesland voor de provinciale statenverkiezingen in 1991. Ex-woordvoerder Nederlands Blok. In zijn boek 'Kroatië, de schaduwkant' roept hij op om een bejaarde, met name genoemde, Serviër te vermoorden. Sinds december 1993 is hij bezig met het opzetten van de 'Nationalistische Veiligheidsdienst', een CP'86-knokploeg (zie Kleintje 269). Guido ten Broeke (1965) Kandidaat CP'86 in Leeuwarden en in Groningen. Diende volgens eigen zeggen bij Zuidafrikaanse politie. Probeerde vier keer bij het Vreemdelingenlegioen te komen. Hij werd onder meer afgekeurd wegens druggebruik. Verbindingsofficier van Nederlands Kroatische Werkgemeenschap die huurlingen ronselde voor de fascistische HOS-militie in Kroatië. Ontslagen uit Nederlands leger in verband met vechtpartij. Diverse malen veroordeeld wegens openlijke geweldpleging en verboden wapenbezit. Werd maart 1990 gearresteerd nadat hij onder invloed van grote hoeveelheid alcohol zijn woning had vernield, een rookbom naar de politie had gegooid en had staan zwaaien met een handgranaat. Mishandelde in mei 1990 twee mensen met een zware ketting waarbij een van de slachtoffers blijvend letsel aan zijn oog overhield. Daarvoor werd hij veroordeeld tot twee jaar cel. Mede-oprichter van het Henry Slegtkamp Vrijwilligers Korps in 1993, de klub die huurlingen ronselt voor de 'blanke bloedbroeders' in Zuid-Afrika. Heeft in verband hiermee contact met de Boerestaat Party. Moest in 1991 enkele duizenden guldens terugbetalen aan sociale dienst in verband met uitkeringsfraude. In hetzelfde jaar betrokken bij een schietpartij waarbij hij zelf slachtoffer werd.
LEIDEN: Rob Snijders, nummer vier CD Leiden. Zoon van Ruud Snijders, de voorzitter van CD-kring Den Haag en CD-lijsttrekker in Zoetermeer. Lid schietvereniging Diana in Den Haag.
PURMEREND: Richard van der Plas (1961) Lijsttrekker CD Purmerend en kandidaat in Amsterdam. Ex-aktivist Nederlandse Volksunie, ex-aktivist Jongerenfront Nederland en in 1988 afdelingsleider van Aktiefront Nationale Socialisten (ANS). Bij huiszoeking in november 1989 werden vuurwapen gevonden en grote hoeveelheid nazistisch propagandamateriaal van het ANS. Was juli 1990 aanwezig in huis van Gerrit Wolsink, contactpersoon van de internationale neo-nazi-beweging. In oktober 1990 deelnemer aan nazi-demonstratie in het Duitse Dresden. Wordt in 1991 geroyeerd als penningmeester van schietvereniging Lisse vanwege fraude met registratiekaarten van de vereniging. In 1991 verspreidt hij racistische pamfletten in Landsmeer. In september 1993 wordt er huiszoeking verricht in verband met verzekeringsfraude en vindt de politie weer wapens. Daarop trekt hij zich terug als bestuurslid van de CD. Werkte in 1993 samen met de gewelddadige nazi-skinhead Martin van der Grind, uitgever van het blad voor nazistische skinheads Hou-Contact, bij opzetten van CD-afdeling in Zaandam. Wordt door W. Vreeswijk beschuldigd van illegaal wapenbezit en heroïnehandel. Onlangs werd hij genoemd in verband met het bedreigen en het doden van een aantal huisdieren van een partijgenoot en in verband met de mishandeling van de schrijver Adriaan Venema.
ROTTERDAM: Martijn Freling (1964) Lijsttrekker CP'86 in Rotterdam en lijsttrekker Rotterdam-Delfshaven. Ex-voorzitter Nationaal Jeugd Front (jeugdbende van de Nederlandse Volks Unie). Oprichter en ex-voorzitter Aktiefront Nationale Socialisten. In mei 1983 werd er bij hem een huiszoeking verricht wegens de bomaanslag op het PSP-kantoor in Tilburg. In juli 1983 opgepakt na een gewelddadige overval op een jazz-kafé in Rotterdam en daarvoor in 1984 veroordeeld tot 3 maanden cel. Tot zomer 1992 was hij aktief in de nazi-scene in Duitsland, onderandere voor de 'Nationale Alternative', een dekmantel van het Duitse ANS. Heroprichter van het 'Onafhankelijk Verbond van Nationaal-Socialisten' en kring-voorzitter van de CP'86 in Rotterdam. Johnny van Ham (1966) Kandidaat CP'86 Rotterdam en lijsttrekker in Rotterdam-Kralingen/Crooswijk en in Rotterdam-Noord. Activiteiten: bezocht nazi-trainingskamp in de Ardennen begin jaren-80. Ex-vice-voorzitter Jongeren Front Nederland. Ex-lid Onafhankelijk Verbond van Nationaal-Socialisten begin jaren-80. Pleegde onder de naam 'Schiedams Jongeren Front' op 10 augustus 1986 bomaanslag op Turks theehuis in Schiedam. Veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraf. In 1986 maakte hij zich ook schuldig aan illegale wapenhandel. H.G. 't Hart (1963) Woonplaats: Rijswijk. Kandidaat CP'86 in Rotterdam en in Rijswijk. Activiteiten: ex-aktivist Nederlandse Volks Unie. Veroordeeld wegens het brengen van de Hitler-groet bij de vredesdemonstratie op 29 oktober 1983. Remi Hageraats (1966) Kandidaat CP'86 in Rotterdam en kandidaat Rotterdam-Delfshaven. Ex-aktivist Nederlandse Volks Unie en Jongeren Front Nederland. Veroordeeld tot 3,5 maanden cel wegens bomaanslag op Turks theehuis in Schiedam. René van Tubbergen (1967)
Kandidaat CP'86 Rotterdam en lijsttrekker en Rotterdam-Prins-Alexander. Organisator van de verboden demonstratie van het Aktiefront Nationale Socialisten in Den Haag op 11 december 1993. Michel Voossen (1962). Woonplaats: Rotterdam Hoogvliet. Kandidaat CP'86 Rotterdam en lijsttrekker in Rotterdam Hoogvliet. Betrokken bij de verboden demonstratie van het Aktiefront Nationale Socialisten in Den Haag op 11 december 1993. Jan Schermer Ondersteunende handtekening CP'86 in Rotterdam. Oprichter Aktiefront Nationale Socialisten. Ex-aktivist Jongeren Front Nederland. Constant Kusters, kandidaat CP'86 Rotterdam-Delfshaven, zie bij Arnhem
RIJSWIJK: Marc de Boer (1966) Lijsttrekker CP'86 Rijswijk. Tegen hem werd op 27 januari 1994 zes maanden cel geëist wegens openlijke geweldpleging en verboden wapenbezit (zie R. Emmelkamp uit Amsterdam). H.G. 't Hart, zie CP'86 Rotterdam.
UTRECHT - CD: John Morren (1955) Lijsttrekker CD in Utrecht. Begin jaren-80 distriktsleider van fascistische Viking Jeugd Nederland, werkzaam voor en nauw bevriend met de weduwe Rost van Tonningen en aktief in Nederlandse Volksunie, Jongeren Front Nederland en het Nationaal Jeugd Front. Regelmatig bezoeker van de IJzerbedevaart, waar hij ook de Hitler-groet bracht. Martin de Regt (1962) Woonplaats: Zeist. Kandidaat CD in Utrecht. Regelmatig bezoeker IJzerbedevaart in Diksmuide en Voorpost-kafé 'De Leeuw van Vlaanderen'. Wordt door W. Vreeswijk beschuldigd van brandstichting. Eind 1990 door Janmaat in de CP'86 gezet als spion in een poging de CP'86 buiten de gemeenteraadsverkiezingen van 1991 te houden.
UTRECHT - CP'86: Derk Meppelink (1968) Woonplaats: Bilthoven. Lijsttrekker CP'86 Utrecht. Betrokken bij het 'Bilts Front'. Ex-penningmeester van het naziskin- blad 'Hou Contact'. Bezoeker IJzerbedevaart in Diksmuide. In interview met naziskin-blad 'Extermination Totale' liet hij zich lovend uit over Hitler, Mussert en de Waffen-SS. Konstant Kusters, kandidaat CP'86 Utrecht, zie bij Arnhem. Lodewijk Faber, kandidaat CP'86 Utrecht, zie bij Arnhem. Christiaan Beumer, kandidaat CP'86 Utrecht, zie bij Arnhem.
UTRECHT - Nederlands Blok: Wim Vreeswijk (1950) Lijsttrekker voor Nederlands Blok in Utrecht. Nam deel aan demonstratie van het Front National van Le Pen, bezoekt regelmatig bijeenkomsten van het Vlaams Blok en de kameraadschapsavond van Voorpost, een gewelddadige fascistische Belgische organisatie, tijdens de IJzerbedevaart. Was aktief in pro-apartheidsbeweging. Goed bevriend met huurlingenronselaar (Kroatië en Zuid-Afrika) Douwe van der Bos. Werd in maart 1993 door CD geroyeerd. Wordt door Martin de Regt beschuldigd van het brengen van de Hitlergroet in het Voorpost-kafé 'De Leeuw van Vlaanderen' in Antwerpen.
VELSEN: Bert Bronk (1959). Woonplaats: Amsterdam. Kandidaat CD Velsen. Ex-aktivist Viking Jeugd Nederland, ex-lid Nederlandse Volksunie, ex-lid Nationaal Jongeren Front, ex-leider Volksnationaal Front. Wim van Sitteren, kandidaat CD Velsen, zie bij Amsterdam
ZWOLLE: Henk Ruitenberg (1947) Lijstrekker CP'86 Zwolle. Initiatiefnemer 'Nationalistische Veiligheids Dienst' in december 1993. Dit is de knokploeg van de CP'86. Lid van het hoofdbestuur van de CP'86.
Heb je meer informatie over bovenstaande extreem-rechtse mensen neem dan contact op met Kleintje Muurkrant, Postbus 703, 5201 AS, Den Bosch. Wij zorgen er dan wel voor dat dit op de juiste plekken terechtkomt. Je kunt ook bellen: (073)136927.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 270, 17 februari 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 270
 • Hits: 2

PAPENHULST WEIGERT HUURVERHOGINGEN

Sinds 1 juli 1993 weigeren de bewonersters van het pand Papenhulst 26 in Den Bosch de jaarlijkse huurverhoging van vijfeneenhalf procent. Aan deze weigering ging de nodige discussie vooraf en werd een stuk geschreven dat deze weigering motiveerde. Hieronder worden eerst de argumenten gegeven waarvoor het tijd werd dat er een protest kwam in de vorm van deze weigering tot verdere betaling van de huurverhoging en vervolgens wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken rond de huurstrijd in de Paap.

Historie
In de loop der jaren is onze verhouding ten opzichte van onze 'huisbaas' nogal veranderd: Ten tijde van de kraak (17 april 1978) hadden wij van doen met de Broeders der Barmhartigheid, de toenmalige eigenaresse van het pand en de huurder van het pand Jonker Fris (sjemfabriek uit Heusden). In de zomer van 1979 poogden de barmhartige broeders middels het slopen van het dak ons te verdrijven, zonder sukses. Integendeel zelfs, de illegale sloop haalde het televisie-journaal en vanaf dat moment lagen we voor ("Broeders van Barmhartigheid schenden elfde gebod: Gij zult niet slopen"). In het voorjaar van 1980 werd de Paap, na twee jaar druk onzerzijds aangekocht door de Gemeente Den Bosch en we begonnen toen rechtstreeks onderhandelingen met gemeentebestuurders en -ambtenaren. Oorspronkelijk vielen we daar onder de afdeling Grondzaken maar vanaf de verbouw-onderhandelingen (samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Den Bosch) en sinds de verbouw van het pand (1988) hebben we van doen met het Gemeentelijk Woning Bedrijf. Deze huurbaas is sinds januari 1993 geprivatiseerd tot de Stichting Hertoghuizen. Dit betekent dat we officieel niets meer rechtstreeks met de gemeente of overheid te maken hebben (de gemeentelijke overheid behoudt nog enkele jaren een controlerende taak over de Stichting Hertoghuizen, daarna is het een partikuliere onderneming die huizen verhuurd).

Inkomenssituatie
Ten gevolge van de al jaren aan de gang zijnde bezuinigingen en snoeioperaties (het afwentelen van economische crisisverschijnselen op de 'zwakkeren', de 'overtolligen' en ongeorganiseerden) hebben we nu te maken met een dramatische aanval op onze inkomenssituatie. Naast een algemene stijging van de kosten voor het levensonderhoud gaat het in dit geval over de hogere prijs die wij moeten betalen voor onze kollektieve huurovereenkomst. In 1991 en 1992 werden de huren al met 5_ procent verhoogd en ook per 1 juli 1993 wilde de Stichting Hertoghuizen de huur met 5_ procent verhogen. In ons geval is de huurverhogingen het gevolg van een overheidsbeslissing (trendmatige huurverhoging). Dit jaar was het eerste jaar dat woningbouwstichtingen en -verenigingen zelf de hoogte mochten vaststellen van de huurverhoging. Stichting Hertoghuizen besloot desondanks de huren van vrijwel al haar woningen met 5,5% te verhogen. Toen wij in 1991 voor de eerste keer te maken kregen met die trendmatige huurverhoging van 5_ procent hebben wij protest aangetekend bij de overheid (via het GWB en de huurcommissie), maar dat hebben we (natuurlijk) verloren aangezien wij geen enkele formeel-juridische reden hebben om de trendmatige huurverhoging te weigeren. Die redenen zijn namelijk heel exact omschreven in de huurwetgeving: of je hebt problemen met de vaststelling van het puntensysteem of er is sprake van achterstallig onderhoud of aantoonbare gebreken. Beide gevallen zijn echter niet op de Paap van toepassing vanwege onze unieke positie ten opzichte van de huurbaas. De onderhoudsverplichting hebben wij als Vereniging Papenhulst Blijft! op ons genomen en van een puntensysteem is geen sprake. Dat wil zeggen dat wij onze bezwaren tegen een huurverhoging op een andere wijze kunnen en moeten openbaren.
De huurverhogingen staan natuurlijk niet op zichzelf: De inkomens- en uitkeringsontwikkelingen lopen ver achter bij de algemene prijsstijgingen en allerlei kollektieve voorzieningen zijn oftewel duurder geworden of simpelweg afgeschaft of geprivatiseerd (en dus onbetaalbaarder geworden). Wij kunnen en mogen de ogen niet meer sluiten voor de dramatische aanslag die er in gang is gezet op de zelfstandige inkomens van jongeren en studenten, uitkeringsgerechtigden, arbeidsongeschikten en ouderen. Dit heeft een rechtstreekse invloed op onze aanname-uitgangspunten: we hebben ooit afgesproken dat de inkomenssituatie van een individu op geen enkele wijze een rol mag spelen bij het wel of niet hier komen wonen.
Na de vorige twee huurverhogingen van 5_ procent hebben wij van het Gemeentelijk Woning Bedrijf te horen gekregen dat zij zich onze problemen wel voor konden stellen (uiteindelijk zou de verhuurbaarheid van de Paap voor jongeren en laagstbetaalden onder druk komen te staan) maar dat zij geen enkele invloed hadden op de toenmalige huurverhogingen. Dit is fundamenteel veranderd: de woningbouwverenigingen kunnen zelf de huurprijsontwikkelingen bepalen, ze hoeven zich slechts te houden aan randvoorwaarden die door de overheid gegeven zijn.
Overigens zijn wij hierover nog steeds 'in gesprek' met de Hertoghuizen.

Bedrijfsreserve
In april 1993 werd door ons reeds gebruik gemaakt van de nieuwe regelingen door contact op te nemen met heer Hobo (directeur van de Stichting Hertoghuizen) & Heer Smelt (juridisch adviseur van de stichting) in verband met een gesprek over de aanstaande huurverhoging. Woningbouwcoorporaties zijn met ingang van de laatste huurverhogingen verplicht 'onderhandelingen' te starten omtrent de hoogte van die huurverhogingen. Daar kregen we te horen dat die huurverhoging 5_ procent zou zijn en dat deze zal gaan gelden voor het totale woningbezit van de Stichting Hertoghuizen. Dat enkele andere woningbouwstichtingen in Den Bosch er een iets lager percentage op nahouden heeft te maken met de hoogte van de ABR (Algemene Bedrijfs Reserve), althans dat is het verhaal dat de woningbouwverenigingen en -stichtingen houden. De ABR van Hertoghuizen is leeg, zeggen ze, en dat is voor hen het motief om deze drastische huurverhoging door te berekenen. Met andere woorden: de huurders van de woningen van de Stichting Hertoghuizen draaien op voor de kosten van de privatisering van het GWB naar de Stichting Hertoghuizen.

Wat te doen!
Het ziet er niet naar uit dat wij op formeel juridische gronden iets kunnen doen tegen de huurverhoging. Ondertussen zijn er al wel vanuit de Paap een paar activiteiten opgestart om te komen tot een sterkere bundeling van huurders in de stad. In eerste instantie zijn wij echter op onszelf aangewezen. Er zijn een aantal mogelijkheden:
1. We betalen de huurverhoging zoals in 1991 & 1992, nadat we wat moeilijk hebben gedaan met huurcommissie en bezwaarschriften en andere flauwekul.
2. We betalen de huurverhoging (en eventueel de gehele huur) met wat meer vertraging en in verschillende gedeelten waardoor het een administratieve puinhoop bij de huisbaas wordt. Een soort symbolisch protest dus, waar we financieel, maar vooral inhoudelijk niets wijzer van worden.
3. We betalen de huurverhoging niet. We onderbouwen middels een verklaring waarom niet en gaan, eventueel met behulp van juridische hulp, ons voorbereiden op een procedure die de Stichting Hertoghuizen tegen ons zal aanspannen. Deze zaak zouden we kunnen proberen te verbreden door veel aan publiciteit te doen en de stijgende huren te verbinden aan stijgende tarieven van openbaar vervoer, vuilverwerking, woonlasten, kortom het duurder worden van alles en nog wat, terwijl daar tegenover geen inkomensverbetering staat, integendeel.
4. We weigeren de totale huur te betalen op precies dezelfde wijze als hierboven beschreven.
5. Een laatste variant is nog de volgende: we weigeren op basis van een politieke verklaring (inkomsten/uitgavenplaatje, linken naar 'sociale' woningbouw) de per 1 juli 1993 aangekondigde huurverhoging. Om als Paap met die weigering geen eilandpositie in te nemen zou er getracht moeten worden deze aktie-weigering-huurverhoging te verbreden. Zo was er op 14 juni 1993 in het buurthuis De Schuur een, mede door ons georganiseerde avond voor Bossche huurdersters en anderen die zich zorgen maken over de inkomenspolitiek van dit kabinet. Centraal op die avond stond een brede weigeraktie voor de huurverhoging van 1 juli. Door allerlei oorzaken, die buiten het kader van dit verhaal vallen, kwam de brede weigeraktie (nog) niet echt op gang. En daarmee staat de Paap voorlopig alleen. Dat betekent een kwetsbaarder positie dan in het geval van massaliteit. Hoe ver willen we gaan? Binnenkort zal meer duidelijk zijn over de verdere inkomenspolitiek vanuit Den Haag. Beter zal het er nooit op worden; reken eerder maar op dramatische verslechteringen. Dit zou kunnen betekenen dat we besluiten om op een bepaald moment, als protest tegen deze maatregelen, de HELE HUURSOM weigeren, met andere woorden: de Paap wordt weer tot kraakpand verklaard.
We zullen opnieuw moeten gaan discussiëren over de kraak- of huurvariant. Tien jaar geleden is er, na jaren diskuteren, gekozen voor de huurvariant, echter onder een aantal voorwaarden. Zo zouden we al het mogelijke ondernemen om de huurstrijd aan te gaan. We zouden onze manier van wonen, werken en leven promoten en binnen de huurstatus ter diskussie brengen. Toen al is gewezen op de jaarlijkse huurverhogingen en op het gevaar dat er bestaat dat de woonruimte onbetaalbaar wordt voor 'ons soort mensen'. We moeten nu vaststellen dat er de afgelopen jaren, sinds de huuronderhandelingen, verschrikkelijk weinig door ons ondernomen is om iets te doen aan 'huurstrijd'. Twee jaar geleden hadden we eigenlijk al veel aktiever en kollektiever de strijd moeten aanpakken tegen de toen voorgestelde huurverhogingen van 5_ procent.

Maar alla, het is nog niet te laat. In het voorstel hierboven (eerst de huurverhoging weigeren, tegelijkertijd werken aan een soort komitee en vervolgens overgaan tot een totale huurweigering) zullen we vooraf moeten praten over de uiteindelijke konsekwenties van dit plan. De kraakstatus is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend meer, dus daarover zullen we goed moeten overleggen. We kunnen het ook bekijken als een soort morele daad: de meeste huurders zijn namelijk totaal overgeleverd aan hun huisbaas. Ze staan alleen en zien geen enkele andere uitweg dan de stijgende woonlasten te betalen, en moeten snoeien in andere uitgaven. Wij kunnen gezamenlijk zulk een keus maken en zijn daartoe, gezien ons kollektieve verleden, misschien zelfs wel moreel verplicht.

Na de weigering...
Uiteindelijk werd gekozen voor de hierboven genoemde optie 3 en 4. En dat betekende dat per 1 juli 1993 de huurverhoging werd geweigerd. Inmiddels heeft de huurcommissie aan ons duidelijk gemaakt dat zij niet bevoegd is te oordelen over onze weigering de huurverhoging te betalen en loppt er een soort bezwaarschriftenprocedure bij de Minister van Volkshuisvesting. Hierover zal op korte termijn duidelijkheid komen en ondertussen zijn wij bezig met gesprekken met het bestuur van de Stichting Hertoghuizen over "onze gemeenschappelijke belangen en uitgangspunten". Ook Hertoghuizen heeft namelijk in haar statuten staan dat zij verantwoordelijk is voor het deugdelijk huisvesten van mensen met een minimum en modaal inkomen. Die uitgangspunten staan momenteel zowel voor de Paap als voor Hertoghuizen op de tocht vanwege de terugtrekkende overheid. Er wordt vrijwel geen betaalbare woningbouw meer neergezet en wanneer hier geen strijd tegen wordt gevoerd zijn de drama's niet te overzien.

Vereniging Papenhulst Blijft!
Papenhulst 26, 5211 LC, Den Bosch (073)136921

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 270, 17 februari 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 270
 • Hits: 3

AGENDA

Vrijdag 18 februari & Zaterdag 19 februari
Weekend van de vluchteling in Mechelen (België). Georganiseerd door Werkgroep Integratie Vluchtelingen i.s.m. Kultureel Centrum, Edukatief Centrum en VFIK-Mechelen. Meer informatie: 00-015218077.

Zaterdag 19 februari
Openbare vergadering van het Anti-Interventie Komitee op het adres Korte Jansstraat 2, Utrecht, aanvang 13.00 uur. Meer informatie bij AIK, Postbus 85355, 3508 AJ, Utrecht (030)610782 of (070)3658533.

Dinsdag 22 februari
Bijeenkomst is Politiek Kafe De Bunker om het rondbrengen van de 30.000 anti-CD-kranten in Den Bosch te organiseren. KOMT ALLEN! Reserveer nu vast ruimte in je agenda om een paar uurtjes mee te helpen zodat we vrijwel heel Den Bosch kunnen voorzien van informatie waardoor het risico afneemt dat mensen uit protest tegen het functioneren van de lokale politiek op de racistische en fascistische Centrumdemocraten zullen stemmen. Aanvang 20.30 uur: Politiek Kafe De Bunker, Papenhulst 26 (bellen bij Gele Poort), Den Bosch.

Vrijdag 25 februari
ANTI RACISME MANIFESTATIE in DOORNROOSJE, Nijmegen. Verschillende bands, informatiemarkt en een discussie. Aanvang 21.00 entree 5 gulden

Maandag 28 februari
Op 13, 14 en 15 mei 1994 komt de paus naar België. Het 'Pausontvangstkommitee' houdt een open vergadering rond dit naderende pausbezoek in Autonoom Centrum, Vlamingenstraat 116, Leuven (België). Vanuit Nederland ondersteuning via Act Up!, Postbus 19052, 3501 DB, Utrecht.

Dinsdag 1 maart
Lezing door Karin Spaink (schrijfster van onderandere het boek 'Het Strafbare lichaam'). Thema 'Machtsverschuivingen': Laatste lezing in een vijftal waarin dieper ingegaan wordt op de geschiedenis van de horrorfilmindustrie. Spaink zal ingaan op de het feit dat horrorfilms sinds jaar en dag synoniemen zijn voor sadisme en vrouwenver(kr)achting. Angsten worden nog steeds geprojecteerd in vrouwenfiguren, maar vrouwen nemen wraak, zij 'staan hun mannetje'. 20.00 uur, Waagtheater, Markt 11, Delft. Informatie bij Studium Generale, (015)134150.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 270, 17 februari 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 270
 • Hits: 1

VERDRAG VAN SCHENGEN

Met enkele kleine berichten in de dagbladen kreeg de lezer/ster onder ogen dat de invoering van het verdrag van Schengen opnieuw, en dit keer voor onbepaalde tijd uitgesteld is. De betrokken ambtenaren gaven als reden van dit nieuwe uitstel dat er problemen waren met het koppelen van de computer in Straatsburg met de nationale bestanden van de landen die het Verdrag ondertekend hebben (Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, Spanje, Portugal, Griekenland en Italië). Zodra die problemen opgelost zijn zal het verdrag van kracht worden. De dagbladen melden nonchalant dat de autochtone Europese burger weinig van het uitstel zal merken bij het reizen door de Europese Unie. Wat een geruststellende berichtgeving toch.
Maar waar ging het nou ook weer over met dat verdrag van Schengen, toch niet alleen over het afschaffen van de binnengrenzen? Nee, niet bepaald. Onderdeel van dit verdrag is het zogenaamde Schengen Informatie Systeem (SIS). Dit SIS heeft tot doel om de openbare orde en veiligheid, inclusief de staatsveiligheid te handhaven (artikel 93). Elke deelnemende staat levert eigen informatie, welke toegankelijk is voor de overige deelnemers. Zo zijn er categorieën als: uitlevering verzocht, gevaar voor de openbare orde of staatsveiligheid, ongewenste vreemdelingen. Maar er zijn geen criteria ontwikkeld om een onderscheid te maken tussen harde informatie en softe inlichtingen (dit laatste kan ook speculatie of opinie inhouden). Er zijn geen procedures voor parlementaire controle of juridiese toetsing vastgelegd, het geheel wordt bestuurd door burokraten.
Nu blijkt dus dat Franse software en Duitse hardware niet compatibel zijn en lijkt het alsof er dus niets meer gebeurd. Ondertussen worden echter de Europese buitengrenzen versterkt, de Oostgrenzen zijn behoorlijk afgedicht (die landen laten zich tegen een financiële vergoeding als buffer gebruiken). De Zuidgrenzen zijn nog niet afgedicht, zodat de politie nu met mobiele ploegen alles wat er verdacht uitziet aan de grens controleert. Hoezo grenscontroles opgeheven? Is het soms zo dat omdat de Westeuropese allochtonen er niks van merken er niets aan de hand is? Trouwens, sommige allochtonen merken er wel iets van, neem nou het voorbeeld van een buitenlandse correspondent in Griekenland, die dit land werd uitgewezen omdat hij de openbare orde in gevaar gebracht zou hebben. De verslaggever had kritiek geuit op de beslissing van de Griekse regering om de staat Macedonië niet te erkennen, terwijl alle andere Europese staten dit wel gedaan hadden. Onder de Schengen-regelgeving betekent dit dat de persoon in kwestie als een ongewenste vreemdeling in alle lidstaten geregistreerd zou staan. Een andere staat mag hem alleen maar toelaten als dit een nationaal of een humanitair belang dient, bovendien moet die staat dan tevens garanderen dat die persoon in kwestie de Griekse belangen geen schade zal berokkenen. Kijk, deze aspecten van het Schengen-verdrag krijgen wel erg weinig aandacht in de pers.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 270, 17 februari 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 270
 • Hits: 1

sterfgevallen in nederlandse politiecellen

Open brief van de Coornhert-Liga aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over sterfgevallen in politiecellen.

(overgetiept uit BWO-nieuws, een uitgave van de Bond van Wetsovertreders met de bedoeling dat de politie Den Bosch dit ook zal lezen in verband met haar nieuwe cellencomplex)
"Het is de Coornhert-Liga gebleken dat de richtlijnen inzake de behandeling van zich onder de zorg van de politie bevindende personen van 21 oktober 1987 in onvoldoende mate bekend zijn bij politiefunktionarissen in den lande. Deze richtlijnen werden in 1987 gewijzigd naar aanleiding van berichten van de commissarissen van de koningin, waaruit bleek dat de politiekorpsen in hun dienstvoorschriften nauwelijks rekening hielden met de bestaande richtlijnen van 1979, vooral waar het betrof het regelmatig toezicht houden op verslaafden en het inschakelen van artsen. De gewijzigde richtlijnen zijn in oktober 1987 van toepassing verklaard op alle gevallen waarin de politie op enigerlei wijze in aanraking komt met personen, die kennelijk medische bijstand behoeven, ongeacht of deze zich binnen dan wel buiten het politiebureau bevinden.
De Coornhert-Liga acht het in het belang van zowel arrestanten op de politiebureaus als in het belang van de politiefunctionarissen, dat u de genoemde richtlijnen per ommegaande weer eens uitdrukkelijk onder de aandacht van de politie brengt. Tevens dringt de Liga erop aan dat u de korpschefs opdracht geeft te controleren of de Dienstorders op hun politiebureaus inmiddels zijn aangepast aan de richtlijnen van 21 oktober 1987 en zo niet, dit ten spoedigste alsnog te doen. De Liga gaat ervan uit dat u het nut hiervan onderschrijft.
De aanleiding voor dit verzoek is tweeledig. Uit berichten uit de media naar aanleiding van de dood van Husseyin Kosal, die op 7 januari 1993 werd gearresteerd in Venlo, is gebleken dat de betrokken agenten niet hebben gehandeld conform de richtlijnen van 1987. Voorts bereikte de Coornhert-Liga onlangs het bericht dat de politie te Hoorn bij het overlijden van een arrestant aldaar in december 1991 evenmin conform de richtlijnen heeft gehandeld. Laatst berichtte de procureur-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam naar aanleiding van de Hoornse zaak dat de Dienstorders uit 1985 niet zijn aangepast aan de richtlijnen van 21 oktober 1987. De korpschef van de gemeentepolitie te Hoorn heeft hiervoor als reden gegeven dat "aanpassing van Dienstorders traditioneel met enige vertraging plaatsvindt". De procureur-generaal is echter van mening dat de Dienstorders te allen tijde de actuele stand van zaken op het gebied van circulaires en richtlijnen dienen weer te geven "zeker wanneer het gaat om zich onder de zorg van de politie bevindende personen". De Coornhert-Liga is ernstig bezorgd nu blijkt dat uw richtlijnen van 1987 in 1993 nog altijd niet zijn opgenomen in de Dienstorders van het betreffende politiebureau. Het komt de Liga voor dat deze situatie niet exclusief zal zijn voor de gemeentepolitie Hoorn. Naar aanleiding van de Hoornse zaak is de minister van Justitie in oktober 1992 nog verzocht de richtlijnen 1987 nog eens onder aandacht van de politie te brengen. De minister antwoordde in november 1992 niet op dit verzoek in te zullen gaan omdat de richtlijnen eind 1991 op verzoek van de Tweede Kamer waren geëvalueerd en de richtlijnen bij die gelegenheid reeds onder de aandacht van de politiekorpsen werden gebracht waarbij de korpsen de gelegenheid was geboden suggesties te doen tot eventuele aanpassing. De Coornhert-Liga acht het in het licht van het voorafgaande van groot belang dat u opnieuw actie onderneemt en de korpschefs opdracht geeft op voortvarende wijze de Dienstorders aan te passen en hun personeel duidelijk te instrueren. Tenslotte wijst de Coornhert-Liga nog op het volgende. Het toezicht op de naleving van richtlijnen voor arrestantenzorg zal niet uitsluitend naar aanleiding van incidenten ter sprake mogen komen. Permanente aandacht is vereist. Mede in dit licht geeft de Liga u in overweging om in de nieuwe politiewet per regionaal korps een commissie van toezicht voor de politiecellen in het leven te roepen."
Meer informatie bij BWO (Postbus 815, 3500 AV, Utrecht (030)332947) of De Coornhert-Liga (Alberdingk Thijmstraat 5, 1054 , Amsterdam (020)833572)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 270, 17 februari 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 270
 • Hits: 1

Spaarlamp

Spaarlampen, winst of verlies? (overgetiept uit Allicht, nummer 4, winter 1993).

Volgens de reclame is een spaarlamp zuiniger dan een gloeilamp. Een gloeilamp (van 25 watt) levert dezelfde lichtopbrengst als een PL5-spaarlamp (van 5 watt. Maar in werkelijkheid verbruikt een PL5-spaarlamp 11,6 watt, ruim twee maal meer dan de reclame belooft. De energiebesparing van 54% is dus veel minder dan de beweerde besparing van 80%. Navraag bij de PGEM in Arnhem bevestigde dit feit: de kleinere spaarlampen (van 5 en 7 watt) zijn relatief veel minder zuinig dan de grotere uitvoeringen. Maar er is nog een merkwaardig feit bij de onderlinge vergelijking van gloeilampen en spaarlampen. Gloeilampen produceren naast licht ook warmte, spaarlampen leveren nauwelijks warmte. Een laboratorium-proef bracht de volgende resultaten aan het licht. Een kamer van 3 bij 3 meter wordt achtereenvolgens verlicht met 12 gloeilampen van 25 watt, en 12 spaarlampen van 5 watt. De gloeilampen hebben elk een glasopppervlak van 54 vierkante centimeter, de spaarlampen elk 12,5 vierkante centimeter. Samen tellen de gloeilampen 648 vierkante centimeter en de spaarlampen 150 vierkante centimeter. Het verschil in oppervlak en warmtegevend vermogen zorgt er voor dat de kamer bij de gloeilampopstelling 3 graden warmer wordt dan bij de spaarlampen. In de laatste situatie moet er dus bijgestookt worden om eenzelfde kamertemperatuur te krijgen. De rekensom is gemakkelijk gemaakt: om in deze kamer een temperatuurverhoging van 3 graden te realiseren is ongeveer 2 kubieke meter aardgas nodig. Natuurlijk geldt het warmte verhaal alleen tijdens het stookseizoen, van september tot april. Zijn spaarlampen dan nog voordelig? Of worden gloeilampen oneigenlijk gebruikt als verwarmingselement?

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 270, 17 februari 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 270
 • Hits: 1

Korpschefs

Begin december 1993 ontsloeg de inmiddels overleden minister Ien Dales van Binnenlandse Zaken CDA-burgemeester Drs. W.P.J. Vossen van Gulpen (Limburg) nadat de Maastrichtse rechtbank hem tot een voorwaardelijke gevangenisstraf, zesduizend gulden boete en vijf jaar ambt-uitzetting veroordeeld had wegens aannemen van smeergeld, valsheid in geschrifte en belastingfraude. Een week later roept Ien Dales Ed van Thijn op het matje om haar op korte termijn te informeren over de mogelijke betrokkenheid van de Amsterdamse politiekorpsleiding bij enkele commerciële activiteiten. En weer enkele weken later, tijdens een nieuwjaarstoespraak in Den Haag hield zij een verhaal tegen een aantal korpschefs en burgemeesters. "Ik zet vraagtekens bij de voortdurende jammerklachten van enkele korpschefs" zei ze, wijzend op het feit dat er in 1993 juist een hele zwik agenten bij waren gekomen, "de politie moet niet zeuren". Zij had inmiddels om een onderzoek gevraagd naar de besteding van alle gelden die naar de politie waren gegaan. Zij twijfelde aan de besteding van al dat geld en wilde weten of er niet te veel geld uitgetrokken is voor auto's en computers en te weinig voor personeel. Nog voor de kamerverkiezingen in mei 1994 moet het rapport uitkomen. Een vreemde samenloop van omstandigheden eventjes hierna zorgde evenwel voor een tot op de dag van vandaag voortdurende chaos in 'besturend' nederland. Is er eigenlijk wel sectie op het lichaam van Ien Dales verricht? Toch niet zo'n vreemde vraag na de gebeurtenissen van de afgelopen tijd? Dales wordt binnen een aantal dagen opgevolgd door de amsterdamse burgemeester van Thijn, de naam Nordholt zoemt rond als opvolger van Van Thijn en dit werd weer teniet gedaan door een media-campagne waarin de Utrechtse korps-chef Wiarda een hoofdrol mag spelen. Twee NRC-journalisten (Marcel Haenen & Hans Buddingh') blijken al maanden bezig te zijn met een boek over de rol die Nederland speelt bij internationale drugs-transporten. Het boek 'De Danser; hoe de drugshandel Nederland veroverde' komt uit enkele dagen nadat het NRC het voortouw nam in het schrijven van een aantal artikelen die ervoor zorgen dat Nordholt & Wiarda rollebollend voor de TV-kamera's verschijnen. Nee, van corruptie weet niemand iets af, terwijl de ene na de andere drugsbaron uit streng bewaakte gevangenissen ontsnapt of wegens vormfouten van rechtsvervolging wordt ontslagen. Nadat de landelijke pers wat lacherig wekenlang geschreven had over corrupte Zuidlimburgse burgemeesters, wethouders en ambtenaren die snoepreisjes maakten met geld, hen toegestoken door aannemers en projektontwikkelaars, ontkomen de hoger geplaatste landelijke politici & bestuurders nu niet aan oplageverhogende media-aandacht. Korthals Altes, de vroegere minister van justitie, een naam die al veel langer in verband met zwendel in het geruchtencircuit cirkuleerde, moet voor de TV-kamera's ontkennen dat hij ooit dokumenten heeft gezien die er op zouden wijzen dat Colombiaanse heroïne via Nederland werd verhandeld. De Amerikaanse anti-drugs agent Dale Laverty, die overigens ook al een rol speelde in de Bosio-affaire, waarin ook Korthals Altes een belangrijke bijrol vervulde, vertelt de NRC-journalisten in het zojuist verschenen boek 'De Danser' dat de Nederlandse CRI (centrale Recherche Informatiedienst) overal van op de hoogte was. Ze keken bewust de andere kant op zullen we maar zeggen. Nu is het natuurlijk al heel lang een publiek geheim dat de handel in harddrugs één van de belangrijkste financiële hulpbronnen is die allerlei geheime diensten gebruiken om meer te kunnen doen dan datgene wat ze officieel mogen doen. Zo 'hielp' de Amerikaanse CIA de 'Rebellen' in Afghanistan en in ruil werden er vele kilo's opium omgezet in harde valuta die vervolgens buiten de officiële boekhouding van de CIA kon worden gehouden. De resultaten kennen we. Desinformatiecampagnes, staatsgrepen en het 'uitschakelen' van politieke tegenstanders. Maar dat gebeurt toch alleen maar in het buitenland? Nee dus. De Bosio-affaire verdween na een slap tweede kameronderzoekje onder het tapijt (wellicht de moeite van een heronderzoek waard? Bosio zit aan lager wal geraakt in Parijs...). De moord op gangster Klaas Bruinsma zorgt voor de nodige nervositeit bij een aantal hooggeplaatste hollanders. De betrokkenheid van agenten, advokaten, notarissen bij een internationaal opererende drugsbende leidde tot op de dag van vandaag niet tot een diepgravend onderzoek. Nu langzamerhand blijkt het politieonderzoeksteam zo lek als een rieten mandje geweest te zijn en dat was dan ook precies de reden van ontbinding. Maar het gaat allemaal gewoon zijn gangetje: CDA-landbouwminister Bukman schrijft een kameraadschappelijk briefje aan ex-industrieel Andriessen, die nu CDA-minister voor Economische Zaken is, en vraagt hierin de glastuinders te ontzien van een verhoging van de gasprijs. De glasteeltboeren zijn traditionele CDA-stemmers (het CDA-ministerie van Landbouw regelt de miljarden-subsidies uit de staatskas en de Europese Unie) en een eventuele gasprijsverhoging zou het CDA wel eens heel veel stemmen kunnen gaan kosten zo vlak voor de verkiezingen. Inmiddels heeft de Gasunie duidelijk gemaakt dat zij juist de gasprijzen wil verhogen. De landelijke politiek blijkt in haar verkiezingskoorts behoorlijk in de war te zijn. Zojuist ging zij nog op haar bek naar aanleiding van vliegveld Zestienhoven. De PvdA bezig in een uiterste poging nog iets te doen aan het voorspelde zetelverlies.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 270, 17 februari 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 270
 • Hits: 1

Eco en logisch

Eco en logisch

Naar aanleiding van eerdere artikelen in het Kleintje, onderandere over de VIBA (de Vereniging Integrale Bio-Ecologische Architectuur gevestigd in Den Bosch, zie Kleintjes 264 en 265) en 'aardstralen en wichelroedelopers' even een stukje tekst overgetiept uit het december 1993-nummer van het blad 'Skepter' ("de kritische kijk op paranormale verschijnselen en pseudo-wetenschap) van de stichting Skepsis (050/129893):
"De bekende wichelroedeloper Bote Mikkers hield enige tijd geleden een lezing over aardstralen voor de Nederlandse Vereniging van Makelaars. De makelaars waren zeer onder de indruk en nodigden hem uit een diepgaand artikel te schrijven voor hun woonkrant. Hierin legt Mikkers uit dat er verschillende soorten aardstralen bestaan: alfa, beta, theta, linksdraaiend, rechtsdraaiend, etc. Deze straling, die bij volle maan het hevigst is, kan negatieve ionen in positieve omzetten waardoor de 'zuurstofgraad' in de lucht daalt. Lood wordt er radioactief door en mensen krijgen allerlei psychische en lichamelijke klachten. Ooievaars zijn bijzonder stralingsgevoelig en bouwen hun nest daarom nooit op een aardstraal. Mikkers vermeldt dat hij zijn kennis ontleent aan talrijke Duitse geleerden en aan de 'oude Chinezen', die er 6000 jaar geleden (!) al een boek over schreven. De moeder van een astmapatiëntje las het artikel en nodigde de heer Mikkers uit voor een stralingsonderzoek. Het astmafonds had haar onder meer aangeraden gladde vloerbedekking aan te schaffen. Mikkers vertelde echter dat astmapatinten niet moeten worden behandeld als kasplantjes, want een beetje stof versterkt juist hun afweersysteem. Hij kwam al snel tot de conclusie dat de problemen door aardstralen werden veroorzaakt en adviseerde het huis meteen te verkopen. De makelaars hoefden echter niet in actie te komen, want na overleg met Skepsis besloot de familie het advies in de wind te slaan. Van de 350 gulden die Mikkers hun in rekening had gebracht, konden ze helaas alleen een bewijs van betaling krijgen."

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 270, 17 februari 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 270
 • Hits: 1

Concertzaal

PvdA-kultuurwethouder Dona sprak op 7 februari tijdens een informele bijeenkomst van buurtbewonersters in de Azijnfabriek (Bethaniestraat). Hij vertelde daar dat ie samen met de buurt wilde komen tot een 'plan van eisen' waaraan de nieuwe concertzaal, gepland op de plek waar nu nog de geheel bewoonde RijksHBS staat, zou moeten voldoen. Let wel, hij wilde graag dat de mensen mee zouden gaan praten; over inspraak en medezeggenschap heeft hij het niet gehad. Er waren nogal wat buurtbewoners die graag in een 'stuurgroep' wilden gaan zitten; kritiek op de bouw van de concertzaal was van buurtbewoners niet te beluisteren. Nu staan er vrijwel alleen dure koopwoningen in de buurt van de Bethaniestraat en de bewonersters van zowel de RijksHBS als de Papenhulst waren niet uitgenodigd voor het praatje van Dona. Zoals hij zelf zei over de RijksHBS: "Die mensen moeten toch weg, dus daar valt weinig mee te overleggen". Gelukkig waren er nog mensen, ongenodigd weliswaar, op komen dagen, die wat minder te lijden hadden van die ozo katholieke volgzaamheid, waardoor er toch enkele kritische vragen en opmerkingen werden gemaakt. Dona onthulde het volgende scenario voor de bouw van de concertzaal: Vanaf nu is men begonnen met het inventariseren van de voorwaarden waaraan de concertzaal zal moeten voldoen. Tot aan de zomer van 1994 zal deze initiatieffase & ideëenuitwerking gaan duren. Deze periode zal gecordineerd gaan worden door de Brinkgroep uit Eindhoven. De eerste plannen en schetsen komen in mei aanstaande op tafel te liggen. Nog voor de zomer komen de concertzaalplannen in de (nieuwe) gemeenteraad en indien zij instemt met Dona's wanplan dan gaat de architect aan de gang. Het ontwerpen van de concertzaal moet af zijn in februari 1995. Dan is er tot december 1995 tijd om bouwvoorbereidingen te treffen & het bestek te maken en begin 1996 begint dan de daadwerkelijke bouwput. Dit zal duren tot eind 1997 & dan is Den Bosch weer een geldverslindend prestige-projekt rijker. Hoe het moet gaan met de huidige bewonersters van de RijksHBS, die vrijwel zeker plat zal gaan, daar liet Dona zich niet over uit. Ook de voormalige manege, op de hoek Nachtegaalslaantje en Hekellaan zal vrijwel zeker gesloopt gaan worden om plaats te maken voor een gigantische doos van 30 meter breed, 50 meter lang en 20 meter hoog (in vaktermnen heet dit een 'groot symfonische zaal'). Die hoge doos zal worden verbonden via een onderaardse gang met een nieuw te bouwen parkeerkelder onder het huidige Vonk & Vlamterrein. Dona wilde ook nog wel even studeren over het plan om onder de gehoorzaal een parkeergarage te bouwen maar dat zou wellicht te duur worden. De al gereserveerde 48 miljoen gulden zal ongetwijfeld te weinig zijn voor deze wanstaltige poging op te concurreren tegen de concertzalen in Tilburg, Eindhoven, Nijmegen en Utrecht. Dona & Co maken opnieuw duidelijk geen enkele realistische visie te hebben op de dagelijkse gang van zaken in Den Bosch en verre omgeving. De kloof tussen rijk en arm neemt zeer grote vormen aan en er is geen enkel teken dat erop wijst dat dit doorbroken zal worden. Integendeel, de woonlasten stijgen alleen maar en de inkomens van diegenen die aangewezen zijn op betaalbare huisvesting dalen drastisch. Investeren in deugdelijke voorzieningen om te voorkomen dat de tegenstellingen iedereen over het hoofd groeien wordt onmogelijk door dit soort hoogmoed. Dona's poging Den Bosch uit te verkopen aan projektontwikkelaars, bouwconcers en verzekeringsmaatschappijen die de stad volplempen met kantoorkolossen en dure woningbouw zal er vrijwel zeker voor zorgen dat de werkloosheid enorm zal groeien en de hier en daar nog aanwezige sociaal-kulturele voorzieningen zullen worden afgebroken. Ieder voor zich en Dona voor ons allen... Het is te verwachten dat de plaatselijke PvdA groot verlies zal leiden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het is niet te verwachten dat dit enige verandering teweeg zal brengen in het elite-denken van de huidige regenten. Ze hebben de afgelopen vier jaar laten zien dat zelfs wanneer slechts 47% van de kiesgerechtigden komt opdraven om hun stem uit te brengen dit geen enkele invloed uitoefent op het arrogante besturen van deze stad. Daar zal dus meer voor moeten gebeuren. Wij roepen iedereen op om alle frustratie en ergernis over het gemeentebestuur en de toenemende armoede onder grote delen van de bevolking NIET te vertalen in een stem op de racistische, fascistische en egoïstische Centrumdemocraten. Dat is het allerslechtste dat kan gebeuren. Wanneer je werkelijk niet weet wat te stemmen ga dan ik vredesnaam niet stemmen of maak je stembiljet ongeldig. Dat is ook een signaal aan 'de politiek'. Stemmen is toestemmen. Wanneer je je stem niet verloren wilt laten gaan hou 'm dan alsjeblief bij je!

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 270, 17 februari 1994

 • Geschreven door Archivaris
 • Categorie: 270
 • Hits: 1