Skip to main content
Onder de noemer “Gladio” (de letterlijke betekenis is “zwaard”) spelen al sinds eind jaren veertig een aantal affaires tot op de dag van vandaag. Strikt genomen is Gladio alleen maar een affaire geweest in het politiek chaotische Italië van begin jaren negentig. Toen de, zelf tot het Gladio-netwerk behorende, premier Andreotti na journ...
30 juni 2010 Ik schrijf dit artikel omdat ik een discussie wil starten over hoe we om kunnen gaan met het informatief, theoretisch en propagandistisch materiaal dat we tot onze beschikking hebben – en beschikbaar zouden kunnen stellen voor onze (potentiële) beweging. Daarnaast wil ik ook nadenken over hoe wij naar buiten treden en hoe...
Men kan nauwelijks een fitness- of wellnesscentrum bezoeken of men wordt geconfronteerd met een aanbieding van een of andere yogavorm. Naar schatting zijn er op dit ogenblik wereldwijk ongeveer 50 miljoen mensen die dagelijks yoga beoefenen. Merkwaardig daarbij is dat het grootste aantal verspreid is over West-Europa, de Verenigde Stat...
Oude krantenWaarom maken we - naast onze dagelijkse berichten op internetpagina www.stelling.nl/kleintje - af en toe nog een papieren Kleintje Muurkrant? Het lijkt er toch echt op dat "kranten" hun langste tijd hebben gehad. Het is ook wel een beetje vreemd om nieuws van nu morgen pas te lezen (en in ons geval zelfs weken, soms maanden...
Hoe komt het anarchisme uit zijn isolement? Hoe breken revolutionaire, anarchistische ideeën uit hun marginale positie en krijgen we met deze opvattingen een breder gehoor, een groter bereik? Hoe krijgen we een sterkere en omvangrijker beweging van anarchistisch doordacht activisme? Die vragen staan centraal in het hier bovenstaande di...
In de afgelopen maanden heeft een groot aantal regeringen van Europese landen -Groot-Brittannië, Duitsland, Griekenland, Spanje, Italië, Hongarije, de Tsjechische Republiek en anderen-  plannen bekendgemaakt om in de overheidsuitgaven drastisch te bezuinigen op de sociale programma's en de openbare infrastructuur. Rusland heeft nu duid...