Skip to main content
  • Archivaris
  • 442

Opmerkelijke uitspraken

“Het concept van de natiestaat overstijgend is het idee van een nieuwe gemeenschap die de leefruimte die we histories hebben transformeert naar een nieuwe spirituele ruimte. Het nieuwe Europa gebaseerd op solidariteit en samenwerking tussen alle volkeren; een Europa zonder werkeloosheid of monetaire crises zal een stevig fundament en snel groeiende voorspoed vinden, zodra de nationale economische grenzen zijn geslecht” (Arthur Seyss-Inquart, “Reichskommissar fur die besetszten Niederlandischen gebiete” in een toespraak tot het Nederlandse volk)
“We moeten bereid zijn om in bepaalde gevallen onze eigen belangen ondergeschikt te maken aan die van de Europese Gemeenschap” (Walter Funk, Minister van Financiën van Nazi Duitsland in 1942)
“We moeten een Europa maken dat zijn kracht en bloed niet verspilt aan onderlinge conflicten maar een compacte eenheid vormt. Zo wordt het rijker, sterker en beschaafder en zal het zijn oude plaats in de wereld herstellen. De politieke ontwikkelingen in de wereld koersen onherroepelijk af op grotere politieke en economische eenheden” (Vidkun Quisling, “eerste minister” van het bezette Noorwegen in 1942)
“Naar mijn mening moeten nationale gedachten wat betreft vrijheid geharmoniseerd worden met de hedendaagse feiten en met eenvoudige vragen van doel en efficiency. Wij verlangen slechts dat Europese staten oprechte en enthousiaste leden van Europa worden” (Jozef Goebbels, 1942)

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 442, 1 mei 2013