Skip to main content
  • Archivaris
  • 433

Wederopstanding Kleintje

De laatst verschenen papieren uitgave van Kleintje Muurkrant was nummer 432 met als datum 4 juli 2008, anderhalf jaar geleden dus alweer! Die laatste paar Kleintjes gingen in belangrijke mate over de toen dreigende en inmiddels ontplofte geldspeculatie-bubbel. Termen als casino-kapitalisme, geeuwhonger naar winst en nog meer winst kwamen veelvuldig voor. Ondertussen is de economische crisis over ons heen gekomen en is nog lang niet voorbij, wat de dames en heren experts er ook over zeggen. Miljoenen vierkante meters lege kantoor- en winkelruimte. Steeds meer ongebruikte te dure woningen. De werkloosheid neemt weer vooroorlogse vormen aan en de overheid staat voor vele miljarden euro's in het rood.
We kunnen en mogen in dit nieuwe papieren Kleintje Muurkrant niet ingaan op het gebeuren de afgelopen twee jaar. Het was nu en dan slopend en soms spannend, maar wat momenteel overheerst is vreugde & blijdschap over de steun die wij al die tijd van nogal wat abonnees en sympatisanten hebben gekregen. Inmiddels zijn al onze schulden afgelost en kunnen we de aankomende tijd weer een aantal papieren nummers maken. We kijken eind dit jaar dan wel met hoeveel (betalende) abonnees we over zijn en dan zien we wel weer verder. Vooralsnog vooruit dus! We zijn de afgelopen periode wel elke dag nieuwe stukjes op onze website www.stelling.nl/kleintje blijven zetten. Vanaf nu dus om de anderhalve maand -of iets onregelmatiger als dat zo uitkomt- een vers papieren Kleintje. Weliswaar “oude media” maar een stuk onafhankelijker en eigenwijzer! Iedereen die ons er bovenop hebben geholpen: Super bedankt! Ook voor de enthousiaste deelname aan de schitterende veiling op het benefiet-feest voor het kleintje eind vorig jaar en de prachtige drankomzet die avond. Maar ook via onze bankrekening hebben veel mensen blijk gegeven van warme support. En dat kan uiteraard nog steeds: maak je overtollige euro's over op rekening 5349231 ten name van Stichting De Stelling Muurkrantkollektief. En da ge bedankt zij da witte...

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 433, 12 februari 2010