Skip to main content
  • Archivaris
  • 434

Geachte Mevrouw van Amsberg...

Bij dezen deel ik u mede dat ik mij heb laten uitschrijven als uw onderdaan. Hoewel ik mij realiseer dat dit helaas slechts een symbolische daad kan zijn is dit gebaar voor mij toch van grote betekenis. U bent ons ongekozen staatshoofd en in deze, door mij niet gewenste situatie, schiet u naar mijn mening bovendien nog eens schromelijk tekort. Voordat ik de redenen voor mijn opzegging als uw onderdaan verder uiteenzet, zal ik u eerst in het kort iets over mijn eigen leven vertellen.
Het is mij na hard werken en avondstudies gelukt datgene te bereiken wat aanvankelijk een utopie leek te zijn. Ik vond een voor mij geschikte plaats in de maatschappij, trouwde, werd vader van twee kinderen en betaalde - zoals het een goed staatsburger wel betaamt - op tijd mijn belastingen en voldeed bovendien aan vele andere verplichtingen. Ik heb mijn belastingafdrachten nimmer als diefstal gezien, zoals sommige medeburgers wel ervaren, omdat ik mij er altijd van bewust was dat een staat geld nodig heeft om te kunnen functioneren.

Nu dan enkele redenen voor mijn opzegging als onderdaan:
1 Ik vermeldde reeds dat u een ongekozen staatshoofd bent, iets dat zeer tegen mijn democratische principes indruist. Daardoor bemoeit u zich uit hoofde van deze positie met allerlei zaken waar u, ongekozen als u bent, niets mee te maken zou mogen hebben, zoals het benoemen van een formateur, het ondertekenen van wetten, het benoemen van rechters enz. enz.
2 U bent staatshoofd, weliswaar ongekozen, en daarin wil ik u van onbehoorlijk bestuur betichten. Een staatshoofd behoort de staat te dienen en er het beste mee voor te hebben. U daarentegen, lijkt de Staat der Nederlanden als uw persoonlijke wingewest waaruit naar believen gegraaid kan worden. U betaalt de Staat geen cent belasting en draagt derhalve op geen enkele wijze bij aan de opbouw en instandhouding van Nederland.
3 U woont ook nog eens gratis in riante paleizen, waarvan het eigendom en het onderhoud ten laste van de staat komen. Bovendien heeft uw moeder in een schimmig contract bedongen, dat wanneer de monarchie ooit mocht vallen - en dat moment lijkt nu aanstaande te zijn - de eigendomsrechten van de paleizen weer aan uw familie zullen komen te vervallen. Gelijkijdig met deze opzegbrief heb ik dus ook mijn huis aan de Nederlandse staat te koop aangeboden, onder voorwaarde dat alleen ik er in mag wonen, en het aan het eind van de hypothecaire rit weer aan mij komt te vervallen.
4 Vele andere kosten, waarvan er veel niet openbaar worden gemaakt, worden ook op de Staat afgewenteld. Ook uw familieleden profiteren op schaamteloze wijze van dit tekort in toezicht op uw uitgaven.
5 Uw wijze van bestuur is ondoorzichtig en doorspekt met geheimzinnigheden. Transparantie is u vreemd, waardoor u de schijn wekt veel te verbergen te hebben. Bijvoorbeeld de ondemocratische onderonsjes met de Minister-President, de geheimzinnige Bilderbergconferenties, het schimmige gegoochel met belastingconstructies voor o.a. het duistere vermogen van uw zuster.
6 U omringt zich met lieden van twijfelachtig allooi, zoals de dochter van een oorlogsmisdadiger, een dame die uit het bed van vele onderwereldfiguren werd gevist, en een voorlichtingsinstituut - de RVD - waar de nazi's zich niet voor zouden hoeven te schamen en nog vele andere duistere lieden.
7 U schijnt een van de rijkste vrouwen ter wereld te zijn (merkwaardig voor zo'n klein land) en toch bedelt u nog bij de Minister-President voor een woonruimte voor uw zoon: 'Die jongen moet toch ergens wonen' waren uw letterlijke woorden. Het begrip schaamteloos is hier niet eens meer van toepassing.
8 Door de opkomst van het internet - waar u zo bevreesd voor bent - is er veel over het verleden van uw familie boven water gekomen en zijn de ogen van velen in het land geopend. De onafzienbare feiten zijn bekend en ik zal ze hier niet nog eens oplepelen, maar ik denk dat vele leden van uw familie, indien het 'gewone' burgers waren geweest, niet in paleizen hadden gewoond maar zeer waarschijnlijk in een cel van 3 bij 3 meter. Onrecht dus, dat afgeschermd wordt door rechters die door uzelf zijn benoemd.

Ik zou nog een poosje door kunnen gaan maar dan wordt mijn relaas eentonig, zoals Multatuli al schreef toen hij het leed van de Indonesiƫrs uit de doeken deed,- leed dat door een groot deel ook door uw familie werd veroorzaakt vanwege de grote zakelijke belangen die ze daar hadden.

Na bovenstaande - overigens zeer beperkte - opsomming zult u niet anders meer kunnen dan begrip opbrengen voor mijn wens geen onderdaan meer van u te willen zijn. Onderdanigheid, oftewel onderworpenheid of nederige dienstwilligheid is mij sowieso wezensvreemd. Ik heb altijd voor mijn eigen boterham moeten werken en, zoals voornoemd, belastingen betaald en bovendien ook nog dienstplicht verricht, iets waar ook uw zoon van gevrijwaard is gebleven; het is voor mij dan ook een volkomen raadsel waar al dat blik en die lintjes op zijn borst dan eigenlijk vandaan komen.

Ik groet u en spreek de hoop uit dat velen met mij deze opzegging als daad van verzet tegen u en uw familie zullen navolgen.

(overgenomen van de inspirerende anti-monarchistische website www.prorepublica.nl)

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 434, 9 april 2010