Skip to main content

Het einde van de bijstand

Over uiterlijk vier jaar sluiten we de bijstand, zo kondigde VVD-leider Mark Rutte onlangs aan. Hij loopt er niet zo mee te koop, maar zijn aanpak toont opvallende overeenkomsten met die van Bill Clinton. "In a Clinton government, we're going to put an end to welfare as we know it", zo beloofde die in 1991. En hij wist het nog waar te ...

Misselijk van het economisch zoet

Alle zoetigheid op Prinsjesdag verandert niets aan het wrange feit dat dit kabinet verantwoordelijk is voor de langste economische recessie in vijftig jaar. Voor een beter, socialer economisch beleid is het nodig af te rekenen met een aantal spoken die door het politieke debat waren: de vergrijzing, het Aziatische gevaar en het belang ...

Vertrokken gezichten

Terecht zijn de ministers Donner en Dekker afgetreden. Zij hebben hun verantwoordelijkheid eindelijk echt genomen, maar is dit genoeg? De definitieve conclusies van het rapport van de Onderzoeksraad wijzen op een grof struktureel fout beleid, overtreden van de wet en grote nalatigheid door de Dienst Justitiële Inrichtingen, Rijksgebouw...

Overleeft Israël?

NOS-correspondent Eddo Rosenthal typeerde het "soms barbaarse Israëlische militaire optreden tegen Libanon" als "een blijk van zwakte en grote angst". Zelf heeft hij ook angst en wel dat de Joodse staat het jaar 2050 "niet zal halen". Hij schreef dit vlak voor het einde van de Israëlisch-Libanese Oorlog vanuit Israël, dat zijnsinziens ...

Turks-Israëlische oliehandel

De handel in olie wordt vaak als reden genoemd waarom George W. Bush een oorlog tegen Irak begon en dat land bezette. Olie wordt ook vaak genoemd als argument van de Verenigde Staten om Israël te steunen, door dat land op uitgebreide schaal van wapens en financiële middelen te voorzien. Wat dat betreft gold tot voor kort als tegenargum...

de gebraden eend (11)

... of Eric en 't kleine kuiken We zijn er helemaal voor in de stemming na de derde dinsdag in september, we willen nu ook maar eens een sprookje vertellen. Geen moeilijke zaken, geen gebraden eenden die zwaar op de maag vallen, maar een feestaflevering. door Arnold M. Meijer De elfde aflevering en dat heeft een bijzondere betekenis...

Landschap

In de weiden grazen de vreedzame dieren de reigers zeilen over blinkende meren de roerdompen staan bij een donkere plas en in de uiterwaarden galopperen de paarden met golvende staarten over golvend gras. Hendrik Marsman Denkend aan Holland zien we denk ik allemaal, dankzij Hendrik Marsman, beelden van breede rivieren die traag door ...

Catwalk voor blauw bloed

Ergens in 1985... In 's-Hertogenbosch is "de Ayatollah van Brabant" Mgr. J. ter Schure (1922-2003) zojuist bisschop geworden en 't opperhoofd der roomskatholieken - paus Johannes Paulus II (oftewel Karol Jozef Wojtyla 1920-2005) - staat op het punt naar deze stad te komen. We zijn bezig Kleintje Muurkrant (1977-heden) nummer 147 samen ...

Economie is religie

Het leuke van "de economie" is dat het alle kanten op kan en iedereen gelijk heeft of krijgt met zo'n beetje alles wat hij of zij beweert. Economie is dan ook geen wetenschap maar speculatie en neigt vaak zelfs naar een geloof. Anderen beweren dat het een manisch depressieve, oftewel bipolaire stoornis is. Van hallelujah naar diepe dal...

Gegoochel met reputaties

het "google-syndroom" Momenteel loopt er een proces tegen Saddam Hoessein - de aanklacht is genocide op de Koerden. Bewijs is moeilijk te verzamelen, het is lang geleden en er is destijds niet veel onderzoek gedaan, veel materiaal is verloren gegaan. De International Herald Tribune (1) ging op zoek naar deskundigen, en kwam uit bij de...

Kort nieuws

Cis Verdonk Ik zal oe 's wa gaon zinge 't is over Cis Verdonk ze woonde in 'n huiske achteraf en ze dronk teveul ze stonk tegen de wind in en d'r heund, die stonke mee, mer Cis, die klaogde nooit, Cis die waar tevreje. Ze laas nooit de krant want aan leze ha ze 't land en de mense zinnen aalt: "D'r is mee Cisse wa aon de hand", en as C...

Ik snap de SGP

Vrouwen zijn nog steeds amper meer dan werpmachines. Ze mogen van de SGP niet emanciperen. Erger is dat ze het ook niet willen. Neem nou geweld, moord en doodslag. Op dat terrein tellen ze nagenoeg niet mee. Alleen bij crime-passionel zijn ze zichtbaar in de statistieken. Wereldleiders als God, Allah, Hitler, Stalin en Mao zijn allemaa...