Skip to main content
  • Archivaris
  • 407

Werken is misdaad

De brochure 'Werken is misdaad'- in 1924 geschreven door Herman J. Schuurman - werd enige jaren geleden herdrukt door Uitgeverij de Dolle Hond en is onderandere verkrijgbaar bij de Amsterdamse boekhandel het Fort van Sjakoo (www.sjakoo.nl) Het tijdschrift De Woeste Weduwe heeft de brochure online gezet (www.woesteweduwe.nl). Herman J. Schuurman was in de jaren twintig van de vorige eeuw een lid van de radicale anarchistische groepen rond het blad "De Moker". Een citaat: "Alle werk is misdadig. Het werken is meehelpen aan winst maken en uitbuiten; meehelpen aan vervalsing, bedrog en vergiftiging; meehelpen aan de vermoording van de gehele mensheid. Werken is levensvernietigend." Sinds kort is ook de website www.vrije-arbeidskeuze.nl in een grondig herziene vorm op het web te bezoeken. Laten we maar weer eens een lijstje boeken en brochures afdrukken die gaan over basisinkomen en "arbeidsethos" (uit de boekenkast van Documentatiecentrum De Stelling, denbosch)

- Arbeid, een merkwaardig medicijn / Hans Achterhuis. - Baarn: Ambo, 1984
- Arbeid maakt ziek. De relatie werken-gezondheid / Rudie Kagie. - Baarn: Het Wereldvenster, 1977
- Arbeidsethos / themanummer "de As" (nummer 67, 1984)
- Arbeidsethos / themanummer "Groniek" (nummer 85, 1983)
- Arbeidsethos in beweging? Wortels van en discussie rondom het arbeidsethos in Nederland / Harry Perrée. - Nijmegen: doctoraalscriptie politicologie, 1989
- Het Basisinkomen. Sluitstuk van de verzorgingsstaat? / Robert van der Veen en Dick Pels. - Amsterdam: Van Gennep, 1995
- Brief aan een nieuwe werkloze. Over het leven zonder dwangarbeid en de zin van het nietsdoen / Ewald Vanvugt. - Haarlem: In de Knipscheer, 1983
- Brief aan een overspannen werknemer. Over stress en de zin van het nietsdoen / Ewald Vanvugt. - Sittard: Baalprodukties 2000
- de Economie der overtolligen. Langs ongebaande paden naar inkomsten en zelfrespect / Herman Vuijsje. - Baarn: In den Toren, 1984
- een Economie waar iedereen bij wint. Een geschiedenis van productiewijzen en een economisch alternatief: het postkapitalisme / Jo Versteijnen. - Breda: Papieren Tijger, 2004
- het Eetcafé. Voor spek en bonen of boter bij de vis. Diskussie over onbetaalde en betaalde arbeid / Agnès Elling. Utrecht: 1987
- Heel eigen wijs. Nieuwe sociale bewegingen rond arbeid en inkomen / Maat en Co. - Utrecht: 1985
- Manifest gegen die Arbeit / Gruppe Krisis. - Köln: 1999
- Nachtmerries op een duivels oorkussen. Opkomst, ontwikkeling en mogelijke ondergang van het westerse arbeidsethos / Ton Geurtsen. - Breda: Papieren Tijger, 1996
- Nooit meer werken. Op zoek naar bezieling in je werk (als je van je werk houdt, hoef je nooit meer te werken) / Marjan van Lier. - Utrecht: Het Spectrum, 1998
- het Recht op luiheid / Paul Lafargue - oorspronkelijke titel "Le droit à la paresse" 1880, heruitgegeven bij Uitgeverij De Dolle Hond (www.dollehon.dds.nl)
- het Recht op nuttige werkloosheid / Ivan Illich. - Baarn: Het Wereldvenster, 1978
- Stop the clock! Critiques of the new social workhouse / Wildcat. - Köln: 2000
- de Vrijwillige slavernij / Etienne de la Boétie. - Haarlem: In de Knipscheer, 1980
- Werken is niet leuk. Over arbeidsethiek en oorlog / Stan van Houcke. - Amsterdam: Pamflet, 1983
- Werklozen in aktie. De geschiedenis van de Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam, 1974-1992 / Piet van der Lende. - Amsterdam: ABVA, 1992
- de Werkplaats en de stopwatch. Over taylorisme, fordisme en massaproduktie / Benjamin Coriat. - Amsterdam: Van Gennep, 1981
- Zo werkt dat. Impressies van hedendaags vrijwilligerswerk / Saskia van der Stoel. - Utrecht: 1988

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 407, 21 oktober 2005