Skip to main content
  • Archivaris
  • 418

Kringloop is miljoenenhandel

Op het moment dat de Kringloopwinkel in Vught moet sluiten omdat de gemeente er geen euro's meer in wilt duwen zijn er ook andere verhalen te vertellen. Zo hebben een aantal kringloopwinkels verenigd in de landelijke kringlooporganisatie "Het Goed" jarenlang miljoenen opgebracht, daar is bijvoorbeeld de internetsite Marktplaats groot van geworden. En erg rijk: marktplaats.nl werd voor 225 miljoen euro verkocht. Na gedane arbeid worden de arbeiders nu afgedankt. Dit stukje gaat over misbruik van mensen en overheidssubsidies door "Het Goed". De officiële doelstellingen van stichting Het Goed zijn a) het scheppen van milieuvriendelijke werkgelegenheid in hergebruik en recycling, b) het in stand houden, herstellen en of bevorderen van de arbeidsgeschiktheid van mensen die door lichamelijke of geestelijke handicaps, dan wel door persoonlijke factoren van andere aard, elders niet (meer) of nog niet aan de slag kunnen komen en c) het aanleren en versterken van instrumentele en sociaal-emotionele vaardigheden waardoor het maatschappelijke perspectief wordt vergroot, met name op het gebied van werk en scholing.
Stichting Het Goed is opgezet als ideële stichting die subsidies gebruikt om onbemiddelbare arbeidskrachten werkervaring op te laten doen. In 2001 waren er zeventien vestigingen van Het Goed verantwoordelijk voor een miljoenenomzet. Tegenover deze omzet stonden lage personeelskosten, immers de helft van de werknemers van Het Goed werden door de sociale diensten betaald. In ruil voor de subsidies moesten de werknemers worden begeleid om hen klaar te stomen voor een reguliere baan. Die opleiding liet echter nogal wat te wensen over. Zes medewerkers in een reguliere baan die minimaal 80 werknemers moesten begeleiden is volstrekt onvoldoende en maakt het onmogelijk de doelstelling te halen. De ware doelstelling van de directeuren van Het Goed was een zo hoog mogelijke omzet en het binnenhalen van gratis werkkrachten. Vergelijkbare kringloopbedrijven die zich echt inzetten voor het milieu en de kansarme werknemers moeten zelfs door de gemeenten op de tekorten worden aangevuld.
Bij Het Goed was geen sprake van milieubewust denken. Er werd niet geïnvesteerd in het benodigde gereedschap en de medewerkers werden onvoldoende opgeleid om bij het scheiden van binnenkomend afval de juiste maatregelen te treffen. Dit heeft geleid tot gevaarlijke situaties voor de betreffende medewerkers en het milieu. Medewerkersters zijn hierdoor onder andere blootgesteld aan asbest en de hele dag inademen van de uitstoot van dieselrook door de auto's die af en aan de sorteerruimte inreden met de (gratis) handel aangeboden door de burgers die meestal dachten dat zij hun spullen aan het "goede doel" gaven. De meeste mensen zullen zich waarschijnlijk best bekocht voelen nu blijkt dat de opbrengst in de zak van onze "Marktplaats-miljonairs" terecht is gekomen. Het sneue beeld dat deze directie geeft over zijn werknemers is te walgelijk voor woorden, zij worden stelselmatig afgeschilderd als minderwaardige krachten die hun geld niet opbrachten. Wij hebben daar andere inlichtingen over. Vraagje: hoeveel ritten moet een chauffeur maken om zijn geld op te brengen? Hoeveel eiken kasten moet je per dag optillen zonder liftmateriaal? Hoeveel spullen uitsorteren en prijzen ... ach zo zijn er nog voorbeelden genoeg.
In december 2005 kreeg een groot aantal werknemers van Kringloopbedrijf Het Goed ontslag aangezegd. Het Kringloopbedrijf zou het zich niet kunnen veroorloven de gesubsidieerde medewerkers in dienst te nemen. Medio 2003 werd bekend dat de subsidiekraan voor de idee-banen dichtgedraaid zou worden. De overheid besloot dat er bezuinigd moest worden en dit had ook consequenties voor de werkgelegenheid. De gemeenten, belast met de toedeling van de subsidies, gingen in overleg met Het Goed op zoek naar een oplossing voor de medewerkers. Het Kringloopbedrijf was niet van plan de medewerkers een regulier arbeidscontract aan te bieden, dit zou een te dure oplossing zijn in de verslechterende economische situatie. Een aantal uitzonderingen daargelaten is het op zijn minst vreemd te noemen dat mensen na een samenwerking van tientallen jaren waarbij de werkgever positief was over het functioneren, niet in aanmerking komen voor een normaal dienstverband. Teleurstellend en zeker onbegrijpelijk ook, omdat de enorme winst van de kringloopbedrijven in een eerder stadium geïnvesteerd werd in nieuwe bedrijven of bedrijvigheid zoals bijvoorbeeld de internet site marktplaats.nl
Marktplaats.nl behaalde een miljoenenomzet en werd vanaf de oprichting financieel "gedragen" door de kringloopwinkels van Stichting "Het Goed". Met het verkopen van Marktplaats is het eigen vermogen van de directeuren flink gestegen. Als de intentie werkelijk zou zijn geweest om kansarme werknemers te helpen dan was het wellicht een idee geweest om in die kringloopvestigingen en dus in die werknemers te investeren die het mogelijk hebben gemaakt een dergelijk project op te starten. In plaats van zichzelf te verrijken hadden de directeuren deze mensen een vast dienstverband kunnen aanbieden of wellicht, indien werkelijk noodzakelijk, diegenen die moesten vertrekken een passende ontslagvergoeding kunnen geven voor hun inzet en bijdrage aan het succes. Zelfs het eventueel uitbetalen van nette ontslagvergoedingen wisten de slimme directeuren van Het Goed te ontduiken. Geholpen door diverse gemeenten, want het netwerk van Het Goed is uitgebreid en er zijn vele contacten met allerlei invloedrijke politieke figuren. Immers Het Goed was voor de gemeente een goedkope oplossing voor het grof vuil en het gezegde 'voor wat hoort wat' wordt op ieder niveau toegepast. De medewerkers werden tijdig overgedaan aan de Regionale Transfer Organisatie (RTO). In rap tempo werd aan de medewerkers geadviseerd een contract bij deze organisatie te tekenen die garant stond voor werk. Eventueel werd men elders geplaatst maar van ontslag zou dan geen sprake zijn. Dat alles voor 1 januari 2004. Slim van de directeuren, want later bleek dat de organisatie werd opgeheven en daarna stonden de mensen alsnog op straat. Alleen nu zonder ontslagvergoeding. Tien jaar waren ze bij Het Goed aan het werk, maar slechts enkele maanden in dienst van het RTO en zo grepen ze overal naast. Een groep mensen, die jarenlang is voorgehouden "wij zijn Het Goed", schouders eronder dan kunnen we bestaan en ieder jaar de boodschap we maken nog geen winst maar als we winst maken kunnen we banen regulier maken zodat de meeste werknemers niet 1 maar eigenlijk 2 reguliere banen invulden. Hoe bedoel je je salaris niet opbrengen? Een groep mensen medeverantwoordelijk voor de enorme verrijking van slechts een handvol en zelfs een nette ontslagvergoeding kon er niet van af. Hoezo sociaal? Als men subsidies misbruikt heet dat toch fraude? Als men winsten van stichtingen wegsluist naar privé-ondernemingen is dat toch niet correct zeker niet als die stichtingen worden gesubsidieerd met gemeenschapsgeld? Waar blijven de onderzoekingen hiernaar? En we bedoelen niet de gefingeerde bedrijfsrapporten... die zullen ongetwijfeld juridisch kloppen maar er bestaat ook nog zoiets als logisch nadenken en je conclusies daaraan verbinden. Of zou er nog de mogelijkheid bestaan dat de regering en de vakbond mede verantwoordelijk zijn voor de situatie waarin de meeste ex-gesubsidieerde werknemers zich bevinden en daarom zo stil zijn? Als de beerput open gaat zou het wel eens zo kunnen zijn dat mensen collectief schadevergoeding gaan eisen, dat is iets wat misdadigers in dit land als zij zich in hun rechten voelen aangetast allang (en met succes) doen. Dus waarom eerlijke & hardwerkende burgers niet... In een volgend Kleintje (veel) meer hierover... (eventuele reacties kunnen naar het Kleintje gestuurd worden of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 418, 10 november 2006