Skip to main content
  • Archivaris
  • 408

Hirsi Ali liegt

Laat ik vriendelijk beginnen. Kies maar hoe deze lieveling van Neelie, Philipse en links te boordelen: nuffig, dom, grachtengordelslim, verdwaald, ijdel, wraakzuchtig, elitair. Ach wat doet het er toe. Het is politiek correct om haar te steunen. Normaal is het aandoenlijk om naar olifanten in porseleinkasten te kijken. Bij haar begint het pijn aan de ogen te doen.
Belangrijker is echter dat ze liegt en daarmee een hoognodig debat verziekt. Iedereen in Nederland en daarbuiten kan het verschil maken tussen goede en foute islam. Zij maakt dit onderscheid bewust niet en liegt vervolgens daarover.
Het onderscheid tussen goede en foute islam is op het eerste oog simpel. Nader beschouwd wordt het ingewikkeld. Wat is goed? Wat is fout? Waar ligt de grens? Wie is de scheidsrechter? En zo meer. Of fundamenteler: kan een godsdienst deugen? Of speciaal voor letterneukers, bijbelexegeten en andere onverdraagzamen: kan een godsdienst bestaan die in wezen niet op kul gebaseerd is? In ieder heilig schrift staat rabiate nonsens, zelfs geplaatst in het tijdsgewricht waarin het geschreven werd. Dat is geen punt, er zijn meer rare boeken, gelukkig maar. Een punt is wel dat de goede islam zich niet distantieert van de foute, niet zelf de scheidslijn aangeeft en totaal geen blijk geeft van een drive naar verlichting, van een drive naar het verlaten van de middeleeuwen. Kortom ook de goede islam is in wezen in hoge mate fout (net als de Veluwe).
Onze lieveling van vandaag liegt over goede en foute islam. Daar waar iedereen spreekt over de radicale, fundamentalistische, terroristische groeperingen die zich op de islam baseren dan wel de islam misbruiken, daar komt Ayaan met de ware islam. Zij vindt dat de ware islam aangepakt moet worden. Daarbij doet ze alsof ze op haar nuffige wijze aansluit bij het publieke debat over de foute islam, maar keer op keer laat ze in de loop van gesprekken vervolgens dat woord "ware" weg en heeft ze het over de hele islam. En inderdaad dat is waar ze in haar privé vendetta vooral op uit is: de aanval op de hele islam. Vanaf het moment dat ze dat openlijk toegeeft en alle andere godsdiensten erbij neemt ben ik haar grootste fan. Pas dan kan ze in plaats van een belemmering voor het debat een factor worden in de noodzakelijke nieuwe en vast controversiële bondgenootschappen.

Zand

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 408, 18 november 2005