Skip to main content
  • Archivaris
  • 408

Kort nieuws

euri's

Nog eventjes iets over 't betalen van je abonnement op Kleintje Muurkrant. We krijgen over een jaar een fors probleem met het innen van de abonnementsgelden. In een poging iedereen te dwingen om digitaal te gaan bankieren of aan de automatische incasso te krijgen heeft de Postbank (overigens samen met alle andere banken) besloten de acceptgirokaarten met ingang van 1 januari 2007 op te heffen. Het komende jaar kunnen we die kaarten dus nog gebruiken, daarna is het afgelopen en moeten we op een andere wijze de abonnementsgelden zien binnen te halen. Wij hopen op jullie medewerking door zoveel mogelijk op jullie eigen initiatief je abonnementsgeld aan ons over te maken (zie colofon - linksonder).

's-hrtgnbsch dna

Vier krakers die eerder dit jaar na een ontruiming in DenBosch zijn veroordeeld tot celstraf, moeten nu verplicht hun DNA af staan. Dit is het gevolg van een nieuwe wet die op 1 februari is ingevoerd. De betrokken personen weigeren echter medewerking en riskeren arrestatie. De vier krakers kregen begin oktober jongstleden een brief van de officier van justitie van het arrondissementsparket Den Bosch. Hierin worden ze verzocht zich op 2 november bij de technische recherche op het hoofdbureau van politie te vervoegen voor een verplichte afname van hun DNA. Bij het niet gehoor geven aan het bevel volgt arrestatie, waarna het erfelijk materiaal alsnog zal worden afgenomen. De krakers waren op 29 maart dit jaar betrokken bij het krakersprotest tegen de ontruiming van een aantal panden in de Stoofstraat in DenBosch. Hierbij werden barricades op straat opgeworpen en de ME bekogeld met verfbommetjes. De politie arresteerde vijf personen die op basis van artikel 141 WvS, openlijke geweldpleging in vereniging, zijn veroordeeld tot twee tot vier weken celstraf en een fikse boete.
Een half jaar later wordt van hen verlangd DNA af te staan. Maar de krakers werken niet vrijwillig mee. "We wachten het aanhoudingsbevel wel af", zegt Dirk, een van de krakers. "We hebben begrepen dat dit geen gevolgen heeft voor een eventueel bezwaar dat we naderhand indienen tegen de DNA-afname, en dat je er ook niet langer voor wordt vastgehouden dan strikt noodzakelijk". Het afnemen van DNA-materiaal is mogelijk op grond van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, die op 1 februari 2005 in werking trad. Voor zover bekend hebben de Bossche krakers de primeur om als eerste activisten in het kader van de nieuwe wetgeving in de DNA-databank terecht te komen. Op grond van deze wet moeten personen die na 1 februari 2005 worden veroordeeld voor een ernstig delict DNA-materiaal afstaan. Onder die groep vallen ook mensen die tijdelijk nog op vrije voeten zijn in afwachting van het ondergaan van hun vrijheidsstraf, en mensen met een taakstraf. Door de wet is DNA-onderzoek mogelijk bij mensen die zijn veroordeeld voor misdrijven waarop in de wet een maximum straf van vier jaar of meer is gesteld (misdrijven omschreven in artikel 67 Sv.). Openlijke geweldpleging in vereniging, waar de krakers voor zijn veroordeeld, valt hieronder. De DNA-databank bevat op dit moment ruim 6.000 persoonsprofielen. Een persoonsprofiel bestaat uit het DNA-materiaal van iemand van wie de identiteit bekend is. Door de nieuwe wet komen er de komende jaren enkele tienduizenden persoonsprofielen bij. Daarnaast bevat de databank nog 12.000 sporenprofielen. Alle nieuwe DNA-profielen worden getoetst aan de sporenprofielen uit de huidige DNA-databank. Dit kan leiden tot 'hits' en nieuwe impulsen aan bestaande opsporingsonderzoeken. Bezwaar maken tegen de afname van DNA-celmateriaal is niet mogelijk. Wel kan bezwaar gemaakt worden tegen de opmaak van het DNA-profiel voor de DNA-databank.

schaamte en woede

"Schaamte en Woede", dichter/schrijver Rutger Kopland vat zijn gevoel over de dreigende uitzetting van uitgeprocedeerde mensen in het cd-boekje van de verzamel-cd "Schaamte en Woede", treffend samen. Het uitzetten van mensen die al minstens zes jaar in Nederland verblijven, is een mensonterende daad die niet past in een samenleving die normen en waarden predikt. Het is daarom dat de Groninger muzikant Saro Paradiso iets wilde doen voor zijn vriend Masoud die na twaalf jaar (en acht jaar vrijwilligerswerk) terug moet naar Iran. Hij is één van "de 50 van Groningen" die via Ter Apel binnenkort het land moet verlaten. Voor alle duidelijkheid: het gaat in al deze gevallen om mensen die zes tot zestien jaar hebben moeten wachten op een beslissing. Het gaat om mensen die geïntegreerd zijn en van wie de kinderen hier naar school gaan. Voor de meeste betekent terugkeer naar het herkomstland, terugkeer naar een leven van onvrijheid, met constante dreiging en risico's. De spanning en onzekerheid is overal in het centrum voelbaar, en leidt regelmatig tot incidenten, zoals zelfmoordpogingen en hongerstakingen. De meeste van deze mensen hebben geen paspoort, hetgeen betekent dat ze het land (Nederland) niet kunnen verlaten, ook al zouden ze dat willen. Saro Paradiso vond al snel tal van Groninger bands bereid een bijdrage te leveren aan de cd "Schaamte en Woede". Met deze cd wil hij bewustwording bereiken van het probleem waar de uitgeprocedeerde mensen mee kampen, maar waar de Nederlandse bevolking medeverantwoordelijk voor is. Uit eigen ervaring heeft hij gemerkt dat veel mensen het niet eens zijn met dit politieke beleid, maar tegelijkertijd onwetend zijn over de gang van zaken. Daarbij komt dat de cd een signaal moet afgeven aan andere steden waar na Groningen ook mensen zullen worden uitgezet. Wellicht dat dit initiatief een vervolg kan krijgen in andere gemeenten. De cd "Schaamte en Woede" zal voor minder dan 10 euro in de winkel liggen. De distributie en promotie in de Benelux is in handen van Play It Again Sam (PIAS). Op de cd zijn The Monroes, The Kickers, Whipster, Green Hornet, The Gravediggers, Planet Orange, De Straaljagers, O.D.Babe, VanKatoen, audiotransparent, Benjamin B, Mullhouse, Meindert Talma & the Negroes, Onakentona, Dr. Max Strammer, Fleas + Lice, The Rifles en LPG aanwezig. En bijdragen van Rutger Kopland en de Werkgroep Vluchtelingen Vrij alsmede informatie over "de 50 van Groningen". De opbrengst van de CD komt ten goede aan de Werkgroep Vluchtelingen Vrij in Groningen. De WVV is een samenwerkingsverband dat wordt ondersteund door verschillende Noord-Nederlandse organisaties en individuen en zich keert tegen uitsluiting, opsluiting en deportatie van vluchtelingen en migranten. De WVV werkt aan het opbouwen van een solidaire band met diegenen, die aan de grens afgewezen, in Nederland sociaal rechteloos gemaakt en de illegaliteit in gedwongen worden. Meer informatie over "de 50 van Groningen" is te vinden op de website www.de50vangroningen.nl

rugzakterrorisme

Mensen kunnen bijna niet meer met een rugzakje de straat op omdat de kans bestaat dat ze voor een terrorist worden aangezien. het is me wat en ik denk dat het eigenlijk allemaal een beetje overdreven is. Als je met een open houding en nieuwsgierigheid in de wereld staat, hoef je helemaal niet bang te zijn. Wees een positiviteitsterrorist: voel de vrijheid van alles mooi te maken! Loesje (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 026.4437724)

opiumproductie

De oorlogsbeelden uit Irak verdringen de slachtpartij in Afghanistan uit ieders blikveld. Naast een afdeling Hollandse militairen vechten - en sterven - daar Amerikaanse soldaten in gevechten met 'de Taliban' en 'Al Qaeda'. Je hoort weinig over Afghanistan en al helemaal niks over de enorm toegenomen productie en handel in heroïne. Afghanistan staat wederom op de eerste plaats van de wereldranglijst van opium/heroïne-exporterende landen en voorziet in 87 procent van 't wereldgebruik.
Afghanistan produceert momenteel meer heroïne dan dat er cocaïne uit Colombia komt. Sinds dat de Amerikanen de warlords uit Noord-Afghanistan - van oudsher drugsproducenten en -handelaren - hebben gesteund om de Taliban en Al Qaeda te verdrijven is de opium-productie in Afghanistan weer op dit hoge niveau. Dezelfde warlords zitten nu in de regering en op hoge bestuurlijke posten.
Kan iedereen zich de emotionele praatjes van Blair nog voor ogen halen over de noodzakelijkheid voor het platgooien van Afghanisan met als argument de opium/heroïneproductie stil te leggen? Leugenaars...

dierenbeulen

Namens GoudenKalf.com wil ik iedereen bedanken die zijn steun heeft betuigd aan deze ons. De hoeveelheid positieve reacties die ik mocht ontvangen waren een enorme steun de afgelopen anderhalve week! Helaas is de uitkomst van het in de media breed uitgemeten kort geding dat tegen GoudenKalf.com was aangespannen niet positief uitgevallen, namelijk 1000 euri aan schadevergoeding plus het dragen van de proceskosten. Geen goed nieuws dus! Vele malen erger is echter dat men in Nederland zonder blikken of blozen... zonder enige vorm van schaamte onderandere meer dan een miljard dieren in de vlees-industrie mag omleggen, meer dan 3 miljoen dieren in de bont-industrie mag vergassen / elektrokuteren en meer dan 600.000 dieren in de dierproeven-industrie op legale wijze en op de meest weerzinwekkende manieren mag laten lijden... maar hiervoor personen op een vreedzame manier op hun verantwoording wijzen? Dat mag niet! Hoewel natuurlijk de wereld op z'n kop, is dit in een land waar bovengenoemde wreedheden tegen dieren volkomen legaal en algemeen geaccepteerd zijn, niet meer dan een logische reactie op mensen die op vreedzame wijze al dit leed onder de aandacht proberen te brengen! In het belang van alle dieren die op dit moment lijden in de verschillende dier-uitbuitende industrieën worden momenteel dan ook de mogelijkheden bekeken hoe verder te gaan met GoudenKalf.com - zonder iedere maand duizenden euro's aan proceskosten kwijt te zijn. Namens GoudenKalf.com, Arnoud Koenen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Vrijspraak

"Je zult voor de rest van je leven gestraft worden door de gedachten aan wat je gedaan hebt, en wat je hebt verloren," oordeelde rechter Gross (1).

door Herman van Wietmarschen

Wendolyn Markcrow werd met deze woorden vrijgesproken van de moord op haar zoon. Ze gaf haar zoon 14 kalmerings tabletten waarna ze hem verstikte met een plastic zak. Volgens de rechter heeft ze dertig jaar lang onder ondraaglijke druk geleefd, druk van het verzorgen van haar zoon. Vandaar deze vergevende uitspraak, legde Gross uit. Wendolyn's zoon heeft het syndroom van Down en ontwikkelde autistische eigenschappen. De Britse rechter Gross achtte zijn verzorging een dermate grote opoffering dat vrijspraak van moord wenselijk was. Hij noemde Wendolyn's toewijding voor haar zoon zelfs 'heilig'.
Rosa Monckton, een moeder van een 10 jarige dochter met Down spreekt in de Daily Mail haar verbazing uit over de vrijspraak. Ze is bang dat mensen het voorbeeld van Wendolyn zullen volgen, nu blijkt dat vrijspraak mogelijk is. "In wat voor maatschappij leven we, die zo gemakkelijk het leven van iemand zo weinig waarde toekent," schrijft Monckton (2).
Het is niet de eerste keer dat het verzorgen van mensen met een handicap beschreven wordt in termen van "opoffering". Er wordt een sfeer gecreëerd dat we met ons allen veel te lijden hebben onder al die gehandicapte mensen. Ook wordt van "gehandicapten" steeds vaker gezegd dat ze een onwaardig bestaan hebben, en veel lijden. Echter het is vooral het beeld dat zogenaamde "normale" mensen hebben van "gehandicapte" mensen dat niet klopt. Wetenschappelijke studies laten telkens weer zien dat mensen met een handicap over het algemeen een veel positiever zelfbeeld hebben, dan hoe "normale" mensen zichzelf in een dergelijke positie zien (3).

Helaas maakt de overheid het niet gemakkelijk voor mensen met een handicap. Een rapport van New Philanthropy Capital (NPC) meldt dat 55 procent van de Britse gezinnen met een gehandicapt kind op de rand van de armoede leven, vier keer zo vaak als andere gezinnen. Vooral de combinatie van hogere kosten voor het opvoeden van een gehandicapt kind, plus het moeten thuisblijven voor de zorg, resulteert in het armoede verschil (4). Geen wonder dat verzorgers gestresst raken. Ook al is overheidsbeleid voor een groot deel schuldig aan de beroerde positie van gehandicapte mensen, een toevlucht tot moord kan toch niet goedgepraat worden.

Bronnen:
1. BBC News, 2 november 2005 "Mother who killed son avoids jail"
2. Rosa Monckton, Daily Mail, 4 november 2005 "My down's daughter keeps our family together"
3. Gregor Wolbring, University of Calgary, "Science and Technology and the triple D" (Disease, Disability, Defect)
4. Daily Mail, 6 july 2005 "Families with disabled children at risk of poverty"
(zie ook website www.biopolitiek.nl)

dood door nalatigheid

Marjon Bloem wil de Nederlandse regering aanklagen voor dood door nalatigheid. Ondanks hun onjuiste beweringen, ondanks hun vele fouten, ondanks het gebrek aan medewerking wanneer Nederlandse burgers hen erop attent maken hoe het asielbeleid er in de praktijk aan toe gaat, zijn de ministers Donner en Verdonk niet bereid hun falen te erkennen en op te stappen. Congo (en mogelijk andere landen) informatie doorspelen, onschuldige mensen opsluiten, kinderen van school halen en gevangen zetten, mensen terugsturen naar een land waar ze vermoord of gemarteld worden, gezinnen uit elkaar halen, mensen zonder voorzieningen op straat zetten, jongens van achttien, die buiten hun schuld geen papieren hebben, gevangen zetten, mensen opsluiten in ondeugdelijke brandgevaarlijke cellen... noem maar op... het kan allemaal in Nederland. Wij laten niet zomaar toe dat de regering fundamentele rechten van de mens blijft schenden. De verantwoordelijke ministers horen eindelijk hun fouten te erkennen en af te treden. Wie wil dit initiatief ondersteunen en helpen om deze aanklacht ook werkelijk vorm te geven? Ga naar www.eenroyaalgebaar.nl om te tekenen en wijs vrienden, kennissen en collega's hierop (Marion Bloem)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 408, 18 november 2005