Skip to main content
  • Archivaris
  • 408

ideologische intolerantie

Doordat ik zelf uitgesproken pro-choice ben, en me ook tegen de anti-abortusbeweging keer kom ik mensen tegen die het oneens zijn met mijn intolerante houding tegenover anti-choice demonstraties, intimidatiepogingen en andere activiteiten.

door Krijtje v.d. Stoep

Ook een aantal linkse mensen hebben tegenover de anti-abortusbeweging de houding van: die mensen hebben ook recht om zich op hun manier te manifesteren. Leven en laten leven, en accepteren dat je verschillend over het recht op abortus denkt. Ik ben het zeer oneens met deze attitude.
Het argument van Joke Kool-Smit (Nederlandse feministe 1933-1981) dat hetgeen de zwangere vrouw zelf wil uitgangspunt en doorslaggevend criterium in deze discussie dient te zijn lijkt me evident logisch. Als je hiervan uit gaat zijn de redenen die anti-abortus activisten geven tegen het recht op abortus de verkeerde argumenten om het recht te willen ontnemen.
Antichoice organisaties behandelen abortus als een gewetenskwestie. Vrouwen die beslissen een abortus te hebben moeten zich daar schuldig over voelen. Schuldgevoelens en lichamelijke nasleep bij vrouwen die een abortus hebben ondergaan worden overdreven en onterecht als argument tegen het recht op abortus aangevoerd.
In plaats van argumenten tegen het recht op abortus gaat het hier om issues waar aandacht aan besteed moet worden.
Bijvoorbeeld: Als vrouwen door anderen onder druk gezet zijn om een abortus te ondergaan en daardoor getraumatiseerd zijn (een "argument" van 'silent no more' om tegen abortus te zijn) dan is dat een belangrijk maatschappelijk aandachtspunt. Maar geen reden om de keuzevrijheid van vrouwen tegen te werken: integendeel. Ook is het een heel slecht idee om de hulpverlening bij dit soort problemen over te laten aan eenzijdige christenfundamentalisten zoals 'de schreeuw om leven', of (de zogenaamd neutrale) VBOK ('vereniging ter bescherming van het ongeboren kind'). Belangrijk is dat in zulke gevallen professionele hulp gegeven wordt door mensen die abortus niet als een gewetenskwestie, maar als een normaal onderdeel van gezondheidszorg beschouwen. Belangrijk is dat de persoon geholpen wordt het gebeurde te verwerken en assertiviteitstraining krijgt om te voorkomen dat ze zich voortaan nog eens zo laat beïnvloeden. Anti-abortus organisaties zijn zeker niet de aangewezenen om hier te "helpen", want zij "helpen" met hun eigen agenda gebaseerd op patriarchale religie in het achterhoofd.
Het antichoice uitgangspunt: abortus is massamoord heeft geleid tot bedreiging, verwonding en moord op abortusartsen en aanslagen op klinieken en hun medewerkers in het verleden en ook nu nog (vooral in de Verenigde Staten). Ook maken mensen die dit standpunt drammerig naar buiten brengen het voor vrouwen moeilijker om open over abortus te praten. Als je zegt dat je wel eens een abortus hebt gehad riskeer je een moordenaar genoemd te worden. Antichoice ijvert juridisch voor mensenrechten voor de foetus. Dit is een heel extreme mening, die als zij hun zin zouden krijgen het recht van vrouwen om zelf te beslissen van tafel kan vegen. Er zijn internationale afspraken over mensenrechten. Een kind is een mens zodra zij of hij geboren is.
Het belang van het argument of het wel of niet beter voor het kind is om geboren te worden als het niet welkom is wordt meegewogen door de meeste pro choice mensen. We willen dat alleen welkome kinderen geboren worden, en vinden dat dit in het belang van kinderen is. Maar het meest logisch en terecht blijft om uit te gaan van het feit dat de vrouw baas in eigen buik behoort te zijn en blijven.
Voor mij zelf zijn bovengenoemde zaken redenen om solidariteitsacties te voeren als het recht op abortus ergens in de wereld wordt bedreigd. Ook zijn het voor mij redenen de anti abortusbeweging niet met rust te laten, maar tegen te werken.
Wat ook belangrijk is hier te noemen: Het recht op abortus zou een issue moeten zijn voor de linkse sociale beweging.

* Als we het recht en de goede gezondheidszorg eromheen verliezen kunnen immers alleen rijke vrouwen zich nog een veilige abortus veroorloven. De rest van ons zal (weer of nog) afhankelijk van de klerenhaak zijn. In grote delen van de wereld zijn vrouwen in dit opzicht nog steeds aan hun lot overgelaten. De wereldwijde campagne van George W. Bush en de katholieke kerk tegen reproduktieve rechten maakt dat de situatie er wereldwijd slechter uitziet dan tien jaar geleden.

* De hele anti abortus beweging is gebaseerd op een extreem rechts moederschapsideaal en idem gezinsideologie, en is bedoeld om via deze kanalen de levens van mensen te controleren.

* Abortus op verzoek is een praktijk die met veel strijd en ook met aanzienlijke offers van abortusartsen tot stand is gekomen. In Nederland heeft een abortusarts in de jaren vijftig nog een half jaar in de gevangenis gezeten voor het uitvoeren van abortus, en is daarbij als gevolg van de veroordeling zijn baan bij de NVSH kwijt geraakt.

* De laatste 40 jaar wordt een gezonde abortuspraktijk en daaruit voortkomen recht op abortus in Nederland meer en meer beschouwd als iets waar we als maatschappij op aangewezen zijn. De toenemende efficiëntie van voorbehoedmiddelen doet daar niets aan af, integendeel: het lijkt nu nog onrechtvaardiger als we met een ongewenste zwangerschap zouden moeten omgaan zonder recht op abortus.

Ik vind dat er op dit moment in Nederland onvoldoende oog is voor het feit dat het verdedigen van recht op abortus een relevant aandachtspunt is. Uiteraard is er "women on waves" die direct zorgen dat vrouwen geholpen worden die in landen wonen waar geen recht op abortus is. Maar zij zijn ongeveer de enige organisatie die bezig is met het onderwerp. Er is ook nog "womens global network for reproductive rights", maar die zijn in Nederland hun subsidie kwijtgeraakt.
Terwijl je moeilijk kunt ontkennen dat recht op abortus bedreigd wordt met George W. Bush aan "het hoofd van de wereld" maken weinig feministen in Nederland zich druk om reproduktieve rechten. Bush gebruikt zijn macht tegen het recht op abortus en andere reproduktieve rechten op verschillende manieren. Hij probeert de VN onder druk te zetten geen grootscheepse campagnes meer te voeren voor condoomgebruik. Ook mag het bevolkingsfonds van de VN van de VS geen klinieken in ontwikkelingslanden meer subsidieren die abortusingrepen verrichten. Hij nomineert antichoice rechters voor supreme court VS. Hij steunt antichoice demonstraties en spreekt ze bemoedigend toe, ook als extremistische sektes als "the army of God" daar deel van uitmaken. Ook het feit dat antichoice organisaties internationaal veel beter georganiseerd zijn dan pro choice organisaties vind ik zorgwekkend, en een extra reden om waakzaam te zijn. Er is geen reden je kop in het zand te steken en te denken dat verworven rechten vanzelf wel blijven bestaan zonder de mogelijkheid te overwegen dat je er binnenkort voor moet knokken als je ze wilt behouden. Ook zie ik geen reden de nogal demagogisch opererende anti abortus beweging met rust te laten en hun gang te laten gaan. Vrouwenrechten zijn het waard om voor te vechten!

(zie ook www.sgpNEE.nl)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 408, 18 november 2005