Skip to main content
  • Archivaris
  • 400

Mein Jihad

De Nederlandse pers laat zich in tegenstelling tot de Britse, Duitse of Franse niet uit over de identiteit van verdachten en daders. Dit gebod, dat begon als een blijk van welwillendheid en goedertierenheid, heeft zich sluipend ontwikkeld tot: "Gij zult niet ontmaskeren". Sommigen vatten het zo letterlijk op dat ze zelfs niet meer in staat zijn de onverbloemde waarheid te vertellen omdat deze niet dienstig is aan de gewonnen Godsvrede en de zorgzaamheid die wij elkander nu, na de moord op Theo van Gogh, zouden betuigen.

door Pieter van Roesselaere

Liever luisteren wij naar onze predikant-premier die zich als vendelaar, in het gilde van normen en waarden, met zijn kist vol bonte vlaggen naar Uden heeft gehaast en daar deftig gaat zwaaien: het is erg. En schandalig. Naar Uden haastte onze leider zich, waar de kranten de lang verwachte voorhoedes van bruinhemden zagen opduiken, die Lonsdale dragende fascisten die -meende eerder BBC-journalist Simpson die geheel eigenhandig in wandelpas Kaboel bevrijdde- in Pim Fortuyn hun grote leider zagen. In Uden, liet een verontruste korpsbeheerder weten, begon een nieuw tijdperk. Er mocht geen zegetocht van nazi's komen! In 1933 was Hitler niet geveld, nu zou hij alsnog worden doodgeschoten.

Coskun Çörüz
We willen in Nederland niet zien hoe sommige politici van allochtone herkomst gretig een vrijage zoeken met de mantelorganisatie van de Grijze wolven in Nederland, de TFN, en het Turkse MHP. Het is, aldus medewerkers van het Koerdisch Instituut in Brussel, een bewuste strategie van Turkse fascisten om onder te duiken bij gevestigde partijen. Maar van het bestaan van zulke fascistische fellow-travellers wil niemand in Den Haag horen. Uit onderzoek van Ernst Hafmans van de onderzoeksgroep Turks extreemrechts is gebleken dat het CDA-Kamerlid Coskun Çörüz bestuurslid is geweest van Sota (Onderzoekscentrum en Stimuleringsfonds van de Talen en Culturen van Turkistan, Azerbeidzjan, de Krim, de Kaukasus en Siberië). Sinds 1994 heeft Çörüz een bestuurspost bekleed bij Sota, naar eigen zeggen een pan-Turkse organisatie die streeft naar "de vereniging van alle Turkssprekende volkeren binnen een Groot-Turks Rijk, met aandacht voor de nationalistische of pan-Turkse elementen in de Nederlandse samenleving". De Sota organiseerde eerder -in 2002- een symposium in Haarlem, de woonplaats van Çörüz. Tijdens deze bijeenkomst, waarvoor de fascistische Grijze Wolven en hun Nederlandse mantelorganisatie TFN waren uitgenodigd, betoogde professor Oktay Sinanoglu dat het noodzakelijk was om "de Turkse taal en de Turkse identiteit in onder andere Europa te laten voortleven". Behalve professor Sinanoglu sprak ook de MHP-minister Resat Dogru, die ervoor pleitte de Turkse politieke en economische activiteiten te gaan richten op de Turkstalige republieken en niet op Europa.

Armeense verraders
Het CDA weigert tot nu toe ieder commentaar op de bestuurlijke connecties van Çörüz. De partij heeft geen maatregelen genomen. Çörüz beweert dat hij als Kamerlid nooit de bijeenkomsten van de Sota heeft bezocht en dat hij geen idee heeft wat de SOTA allemaal doet voor zijn Turkse landgenoten. Ook aangaande de islamitische universiteit in Rotterdam heeft het Kamerlid last van geheugenverlies. In december 2003 hield rector Akgündüz ten overstaan van de leden van TFN een referaat over de "zogenaamde Armeense volkerenmoord". Rector Akgündüz vertelde zijn gehoor dat er nooit enige genocide had plaatsgehad in een islamitisch land; ook waren de Armeniërs niet gedwongen te verhuizen. En ondanks hun verraad, meende de rector, was deze bevolkingsgroep gul afgekocht. De Turkse regering had de verraders, geheel in overeenstemming met het islamitisch recht, meer gegeven dan zij werkelijk verdienden en daarna waren ze naar het buitenland gezonden. Turkije, betoogde Akgündüz, liet moordenaars vertrekken, want volgens hem was een miljoen Turken het slachtoffer van de verraderlijke vreemdelingen. Mogen we de woorden van deze geleerde geloven, dan vertrok er, tussen 1915-1919, min of meer vrijwillig, een vijandige vijfde kolonne. Die verbloeming van een moorddadige etnische zuivering werd niet aangeklaagd door de Sota. Ook het Kamerlid Çörüz hoorden we niet, evenmin maakten de andere Turkse organisaties in ons land enig misbaar over het wetenschappelijk gehalte van het referaat. Ook het CDA zweeg. Genoemde toespraak werd gehouden in de stad waar het illustere NRC Handelsblad zetelt.

Verzwegen nevenfuncties
NRC zweeg in 2003. Ook toen rector Akgündüz het afgelopen jaar enige controversiële bijeenkomsten bezocht, zwegen de kranten. Het feit bijvoorbeeld dat hij betrokken was bij vergaderingen van de stichting Turkse Islamitische Hulp en Solidariteit (Tihs), waar Muhsin Yazicioglu sprak. Dat haalde de krant niet. Terwijl mijnheer Yazicioglu toch de onbetwiste leider van de Grijze Wolven is, die gelooft in de superioriteit van het Turkse 'ras' en zijn religie. Volgens Yazicioglu is het Turkse ras "edeler dan andere rassen". Nergens vernamen we wild geraas onder weldenkende journalisten en politici toen Yazicioglu Nederland bezocht. En afgelopen jaar lieten sommige politieke bestuurders desgevraagd weten dat niet alles de krant haalde omdat men de sfeer niet verder wilde verzieken na de moord op Fortuyn en van Gogh. Rust was wat het land nodig had. Rust en vrede. Zoals in R.I.P?
Op zijn website (www.stelling.nl) publiceerde Kleintje Muurkrant over een onderzoek van Alert waaruit een verband zou blijken tussen twee Bossche politici van Turkse afkomst en de TFN. Is Ali Durmus, die voorkomt op de bestuurslijst van TFN, dezelfde als het gelijknamige raadslid Durmus van Leefbaar Den Bosch? De politiek gaf geen antwoord. We weten nog altijd niet of de Durmus van TFN de Durmus is die als advocaat werkzaam is bij advocatenkantoor De Vroom, en of dezelfde Durmus leiding geeft aan juridisch adviesbureau Orthen, en of hij ook degene is die in een ingezonden brief "de natte droom van Ayaan Hirshi Ali" besprak en "het gemoed van 'kruisvaarders'".
Is Ali Durmus dezelfde als de Durmus met zijn islamistische en islamofascistische taalgebruik? Dobbert hij ook rond in de MHP, die anti-Koerdische, anti-Alevitische beweging die Duitse kranten aanzien voor een van de machtsbases van premier Erdogan? Daarover kan Kleintje Muurkrant helaas nog geen uitsluitsel geven. Want de politiek en de Bossche raad verkiezen 's mans nevenfuncties te verzwijgen. Sommigen willen de aantijgingen van het antifascistische Alert zelfs afdoen als vuige laster. Maar niets zou eenvoudiger zijn dan te zeggen: "Het is niet waar".

Haci Karacaer
Waarom toch dat benarde zwijgen? Wie wil er in één adem genoemd worden met onversneden fascisten, gezien worden met lieden wier gedachtengoed, en dat moeten zelfs de hardste critici van Fortuyn en van Gogh toegeven, tenminste voor de regelmatige bezoekers van Stormfront, aansluit bij Adolf Hitler en Mein Kampf? Blijft Duits voor altijd de taal van "Mijn strijd"? Waarom kan dit degenen die bij de brandstichting in Uden onmiddellijk "Kristallnacht!" riepen niets schelen? Waarom toch zoveel zorgvuldigheid en behoedzaamheid? Misschien willen we liever niet weten wat er zich nu in Nederland afspeelt. Misschien willen we daar liever niet over nadenken, omdat ons zelfbeeld op het spel staat, het beeld van een verdraagzame, en bedachtzame Nederlander.
Hoe vreemd is Nederland? In Nederland wordt een prominent van Milli Görus, Haci Karaecer, gevierd als gematigd spreker, een aimabel mens die de PvdA wilde voordragen voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Milli Görus, dat is nota bene een pan-Turkse organisatie die in Duitsland nauwlettend in het oog wordt gehouden door de Bundesverfassungsschutz, de Duitse Aivd (contraspionage) en daar als antiwesters wordt geclassificeerd. Hier geloven we dat niet, want we zijn verlicht.

Zionisten
In november werd in Duitsland de imam van de Mevlana Moskee, lid van de orthodoxe Islamitische Federatie, geschorst vanwege zijn anti-Duitse toespraken. De imam had de Duitsers vergeleken met varkens die het comfort van toiletten genoten dank zij de oprukkende islam. V