Skip to main content
  • Archivaris
  • 403

Boschveld bloedt

Eind mei viel er een virtuele bombrief van de samenwerkende woningbouwcorporaties SWH, SSW, en Brabant Wonen bij mij en naar ik aanneem bij alle Boschveldbewoners in de bus die de gemoederen danig zal shocken. Ik citeer: "Eenzijdig besluit gemeente 's-Hertogenbosch. Met "verbijstering" hebben wij van de gemeente 's-Hertogenbosch vernomen, dat zij éénzijdig heeft besloten het Wijkplan niet meer voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Hierdoor verdwijnt een samenhangende visie voor de ontwikkeling van de wijk, waar meer dan 5 jaar gezamenlijk aan gewerkt is. Dat betreuren wij zeer". En verder: "Onzekere toekomst Boschveld. Door dit besluit van de gemeente is de toekomst voor alle bewoners van Boschveld onzeker. Op dit moment kunnen wij niet overzien hoe het verder gaat lopen. Wij houden u "vanzelfsprekend" op de hoogte van de stappen die wij zullen ondernemen".
"Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte", tja... net zoals het bovenstaande ons in vijf korte zinnen op de hoogte brengt van dit geklooi zonder grenzen, van dit debâcle zonder weerga, van dit door managements en bestuursziektes gewraakte Master/Wijkplan met samen-hangende visies. Wij, de huidige Boschveldbewoners werden zo'n vijf jaar geleden al verrast met grote krantenkoppen, over de in het kader van het 'grote steden beleid' aangekondigde en 700.000.000 Euro kostende Herinrichting van Boschveld. Sindsdien hebben de samenwerkende woningbouwcorporaties, de Wethouder bewonerszaken en de in die machtsstroom meegesleepte ambtenaren, er letterlijk en figuurlijk alles aan gedaan om de sociale belangengroep, die wij - de huidige Boschveldbewoners zijn, met vereende kracht en macht bij het grofvuil te zetten. In de megalomane toekomstvisie van, naar nu blijkt, deze maatschappelijke brokkenpiloten, werden de bewoners van Boschveld met een arsenaal aan kunstgrepen en nep-inspraakrondes aan een zijlijn gezet, er werden door hen (geheime) vergaderingen in het stadskantoor belegd en strategieën ontwikkeld om met inzet van gemeenschapsgeld de Boschveldbewoners buitenspel te zetten en te houden. In de VPRO documentaire "slopen voor de toekomst" wordt deze managementale en bestuurlijke Masterplanning en de daaruit gevolgde handelswijzen, door hoogleraar/professor/ingenieur bouwkunde aan de TU te Delft André Thomsen, als verrotting, ziekelijk, woningnood en maatschappelijke onrust veroorzakend, gebrandmerkt. De nu uit de lucht gevallen virtuele bombrief is niet meer of minder een uiting van de managementale en bestuurlijke wanprestatie van de afgelopen vijf jaar! Wij, de huidige Boschveldbewoners, zouden deze ontwikkeling met een aardig Midzomernachts-Buurtfeest aan kunnen grijpen om de frustraties van de afgelopen vijf jaar van ons af te spoelen, maar laten we eerst maar eens beginnen met het ontmantelen van de door de woningbouwcorporaties en gemeentebestuurlijke, drog en bedrog verspreidende, infotainment structuren. Ontmantel de nep-inspraakrondes, de "Bloody Hoera Boschveld Bloeit Nieuwsbrief", ontmantel de door de gemeente en woningbouwcorporaties opgezette BAR, HOB, Wijktafel, betwijfel de twijfelachtige rol die welzijnsorganisatie stichting Divers hierin (willens en wetens) gespeeld heeft. En wat te denken van de kosten tot op heden, de externe consultancies, de papierberg, die verspilling van geld en energie zal tot in de kern van de gemeentebegroting voelbaar zijn. En neemt Pvda Wethouder mevr. E. de Jonge nu haar verantwoording of meneer van Gurp? En zal er ooit boven tafel komen wat in die virtuele bombrief gevoeglijk, en nog steeds in de trend der huidige managementale en bestuurlijke mores, wordt doodgezwegen?

Jacob Roodenburg

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 403, 10 juni 2005