Skip to main content
  • Archivaris
  • 425

Kort nieuws

abonnement betalen

Iedere Kleintje Muurkrant abonnee wordt hierbij vriendelijk verzocht zelf zijn of haar abonnementsgeld over te maken naar postbankrekening 5349231 van Kleintje Muurkrant te DenBosch (17,50 euro per jaar maar uiteraard zijn iets meer euro's zeer welkom). We vragen jullie om dit geld zelf over te maken (of beter nog een automatische overschrijving te regelen) omdat het voor ons steeds ingewikkelder en duurder wordt om achter het abonnementsgeld aan te gaan. Zeer hartelijke dank voor al jullie medewerking en voor het feit dat jullie wederom een jaar 't Kleintje willen blijven lezen. Zonder jullie... affijn, iedereen snapt hopelijk wat we bedoelen.

Bossche woonperikelen

Enkele jaren geleden waren er enorme problemen bij de meepraatgroepjes (huurdersbelangen- en buurtverenigingen) bij de Stichting Hertoghuizen (het geprivatiseerde Gemeentelijk Woning Bedrijf) van 's-Hertogenbosch. Inmiddels overgenomen door één van de rijkste woningbouwstichtingen van het land: Brabant Wonen uit Oss. En daar is een Huurdersraad ontstaan die alle commotie tussen de huurders en de verhuurder enigszins kanaliseert en lijkt de rust wedergekeerd. Inmiddels gieren de emoties en beschuldigingen rond bij dezelfde huurdersbelangenverenigingen/huurdersraad van de nieuwe Zayaz (fusie van SSW en SWH) in deze stad. Op de Bossche internetpagina's van januskiep.nl is hierover veel intern geruzie te vinden. Erg de moeite waard om te volgen indien je bewoner bent van een van de meer dan 13 duizend woningen van deze woningbouwgigant. De enorme schaalvergroting die heeft plaatsgevonden bij veel woningbouwcorporaties her en der in het land heeft sowieso geleid tot grote communicatieproblemen tussen huurders en huurbaas. Nu ook intern bij Zayaz de mensen ruzie hebben belooft dit niet veel goeds...

kwakzalverij

Wij zoeken zoveel mogelijk (oude) jaargangen van het "Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij" ten behoeve van het papieren archief van SIMPOS (kritische informatieverschaffing over maatschappelijke problemen rondom "sekten en occulte stromingen" - zie www.stelling.nl/simpos) Het archief van SIMPOS is ondergebracht bij Stichting Informatie- en Documentatiecentrum De Stelling waar ook het Kleintje onder valt (Postbus 703, 5201 AS, 's-Hertogenbosch)

Duvaloplichters

Ik erger me net als jullie al vele jaren aan het fenomeen "Maria Duval" (zie eerdere artikelen hierover in het Kleintje en op www.stelling.nl/simpos). Ik kwam via internet jullie email-adres tegen. Goed artikel over dit fenomeen (al is de tekst ook al een paar jaar oud, het blijft actueel). Is er nu geen enkele manier om dit fenomeen aan te pakken? Het is ouder dan de Nigeriaanse fraude, de 419-scam. Maria Duval, Chris, noem maar op (ik heb het vermoeden overigens dat de naam Chris wordt afgewisseld met Maria Duval, kan dat kloppen?). U kent een fenomeen dat hierop lijkt? Ik heb het over het muntenhuis in Echt (zit daar dus helemaal niet, is net zoiets als het postbus-adres in Rucphen). U herinnert zich ook de commotie die begin dit jaar ontstond, toen 2 miljoen huishoudens die nep-enquête ontvingen? Mensen die ze invulden, zaten stilzwijgend vast aan een langdurig abonnement, dat ze aan het eind van de looptijd tot 4000 euro zou hebben gekost. Tel uit je winst, als slechts 1 procent van de ontvangers van die mailing erin trapt. Met een paar mensen heb ik begin dit jaar de firma een verrassing bezorgd, die hen noodzaakte beterschap te beloven: ze publiceerden een antwoordnummer in Echt, en ze hebben niet geweten wat voor troep dat ze daarop hebben ontvangen. Ik hield het netjes, ben naar de Wibra gegaan, kocht voor 1 euro een setje van 100 enveloppen, en adresseerde ze allemaal aan hun antwoordnummer. TNT was er blij mee, want dat grapje leverde de firma 50 euro omzet op. Die betaald moest worden door de munten-handelaars. Er gaan verhalen dat er ook mensen zijn die stoeptegels enzo hebben toegezonden, maar dat raad ik niemand aan. Immers: boven een bepaald gewicht (dacht dat het 5 kilo was) betaal je als verzender ook voor een antwoordnummer zelf de verzendkosten.
Mijn idee: roep mensen op zo groot mogelijke schaal op om hetzelfde te doen. Dat kost misschien af en toe een middagje werk, en een paar euro. Maar daar staat tegenover de grote voldoening die je ervan hebt. We weten allemaal wel dat het oplichting is, waar de firma duval zich mee bezighoudt, maar we laten het maar over ons heen komen, en helaas trappen labiele mensen erin. Wat ik dus gedaan heb: ik heb ze LEGE enveloppen gezonden. Aangezien het maar een dun invulformuliertje is, dat moet worden opgestuurd, voelt de ontvanger niet dat de envelop leeg is. Ja, de TNT deed haar werk, zij bezorgen die 50 enveloppen. Ja, wat rest ons verder nog? De advertenties van haar zullen niet snel in landelijke dagbladen verschijnen, doorgaans tref je ze aan in gratis weekbladen. Wanneer die weekbladen nou eens worden opgeroepen die advertenties stelselmatig te weigeren, komt de firma list en bedrog misschien eens in protest. Ze gaan zich afvragen waarom ze geweigerd worden, maar dan gaan ze natuurlijk apart adverteren. Spanden ze nou maar eens een proces aan tegen de weigeraars... Met vriendelijke groeten, J. Meijers (Maastricht)

Vredesburo Eindhoven

Op zaterdag 22 september viert het Vredesburo haar 25-jarig bestaan met een Vredesdag in het TAC aan de Vonderweg 1 in Eindhoven. Om deze dag tot iets bijzonders te maken zouden wij het heel erg fijn vinden als mensen die ooit bij het Vredesburo actief zijn geweest deze dag bezoeken. In de loop der jaren zijn er honderden vrijwilligersters geweest en tientallen stagiaires die in het Vredesburo gewerkt hebben. In middels zijn zij "verstrooid" over heel Nederland (en soms daarbuiten) We zijn op dit moment bezig om door middel van diverse media zoveel mogelijk mensen te bereiken. Daarom dit vriendelijke verzoek om dit bericht te verspreiden in je omgeving en bij mensen die je kent en waarvan je weet dat ze ooit in het "Eindhovense" actief waren. En uiteraard: het mag niet alleen een bijeenkomst van terugkijken en nostalgie worden maar een dag om bezig te zijn met het vorm geven van de toekomst en samen bekijken hoe het Vredesburo daarin haar rol kan blijven vervullen. Tevens zal er ter gelegenheid van dit 25 jarig bestaan een afficheboek worden uitgegeven waarin in 25 affiches een beeld wordt gegeven van 25 jaar Vredeswerk in Eindhoven. Het definitieve programma van de dag zal binnenkort bekend gemaakt worden. Voor informatie hierover kun je je altijd wenden tot het Vredesburo. Groeten en tot ziens! Stichting Vredesburo Eindhoven, Grote Berg 41, 5611 KH Eindhoven (www.vredesburo.nl)

Zonnebloemguerrilla

(uit het Loesje-bulletin van juli 2007 - www.loesje.nl) Ron uit DenBosch heeft tientallen zonnebloemzaadjes in potjes laten ontkiemen tot ze zo'n 20 centimeter waren. Op een avond hebben wat Bossche Loesjes de schepjes en de zonnebloemen ter hand genomen om met een heuse stadsguerrilla het beton en de grauwheid op te fleuren. grote vijand zijn de plantsoenmedewerkers die geen zonnebloem van een paardebloem kunnen onderscheiden en daarom was er een geniaal plan bedacht. We hadden grote satéstokjes met daaraan papier met aan de ene kant een foto van zonnebloemen en dan aan de andere kant de Loesjetekst "bent u al betrapt op het zaaien van bloemen in het openbaar groen". deze vlaggetjes kun je naast de zonnebloemen zetten zodat iedereen kan zien dat daar een zonnebloem staat.
Eerst naar het grote verkeersplein waar een sprinklerinstallatie zit in de groenstroken zodat de bloemetjes en het gras niet uitdrogen. Met een paar mensen heel effectief en snel te werk gegaan en binnen vijf minuten stonden er ineens twintig zonnebloemplantjes tussen de rest van de bloemetjes en het gras, vergezeld van een vlaggetje. Ondertussen zelfs nog A5posters op de lantaarnpalen geplakt en huphup door naar de volgende locatie. Dat was een ander groot verkeersplein en daar hetzelfde verhaal.
Daarna zijn we naar een bejaardenhuis gegaan om de bejaarden op te vrolijken. Dit was wat lastiger want er was steeds bezoek voor de bejaarden aan het rondlopen dat we moesten ontduiken. We gingen sluipend van boom naar perkje en van perkje naar bordje en zo hebben de bejaarden straks ook wat meegekregen van de guerrilla. De zonnebloemen staan er nog steeds prachtig bij en groeien hard. de plantsoenmedewerkers van DenBosch krijgen allemaal een kusje want ze hebben geschoffeld, maar wel mooi rond de zonnebloemen. De vlaggetjes werken!

EmotioneelLichaamsWerk

Sinds een maand heb ik een fantastische nieuwe vriend... maar... hij doet Emotioneel Lichaams Werk (ELW), en is daar erg enthousiast over. Dit opent een oude wond bij mij, want 13 jaar geleden was ik tijdens een moeilijke periode ook vol goede moed en enthousiasme toen ik richting Venwoude vertrok voor een cursus ELW, en vervolgens het leef-programma intern, al met al ben ik er een half jaar geweest. En het heeft me tot op de dag van vandaag gekost om het een plek in mijn leven te geven. Sinds dit weekend, vriendje weg om een weekend knuffelen te doen, ik thuis met kromme tenen, op het internet aan het zoeken naar bevestiging, lot genoten etc. Tot mijn verbazing bijna niets te vinden, wel over CSA, Landmark endergelijke maar "Venwoude" en "ELW" bevindt zich in het schimmige duister. Raar, want alle elementen die andere sektarische groepen in zich dragen heeft deze club wel degelijk, niet zo vreemd ook, want er wordt grif gebruik gemaakt van beproefde Bagwhan technieken. Er is sprake van een sterke charismatische leider, Ted Wilson, die zichzelf notabene goeroe noemt. Een isolatie en afscherming van de buitenwereld. Je wordt lichamelijk en geestelijk uitgeput, door zogenaamde therapeuten (die mijns inziens vaak niet weten wat ze doen, want ze missen iedere psychologische ondergrond) vervolgens tot de grond toe afgebroken (lees: brain-wash), en volgens inzichten van ene Ted (of Osho, of what ever) weer opgebouwd. Dit alles heeft je in de tussen tijd een enorme klap geld gekost, je zelfvertrouwen, je zelf respect en een hoop waardevolle relaties in je leven en er is nog maar één plek waar je terecht kan... juist in de open armen van de liefdevolle ELW-ers, die daar vervolgens ook weer een hoop geld voor vragen. Want zelfs om vrijwilligerswerk te mogen doen moet je betalen. Inmiddels moet het vermogen van de leiding van deze mind-fucking commune wel gigantisch zijn, want onkosten hebben ze nauwelijks. Voorbeeld: Het eten voor de fors betalende week cursisten wordt klaar gemaakt door de eveneens fors betalende leef-programma cursisten, onder het mom van therapeutische arbeid... 14 uur per dag, zeven dagen per week. Heel erg Zen allemaal. Ook de schoonmaak, het vuilnis en de wasserij werden op deze manier door ons draaiende gehouden. Maar goed, de reis van Ted naar India (hij was wat opgebrand en kennelijk was zijn eigen leef-programma voor hem niet goed genoeg) moest natuurlijk worden betaald, en zijn sex-feestjes kosten ook niet niks (iedereen begrijpt toch dat je alleen verlicht kunt worden door zoveel mogelijk sex te hebben met zo veel mogelijk mensen... het liefst met mensen die je daarvoor giga over hun eigen grenzen hebt gedrukt in het kader van hun proces, volgens de opzet van ELW ook een beproefde methode om je depressie te lijf te gaan). Goed, het heeft me dertien jaar, een paar fikse depressies, en heel veel reguliere therapie gekost om het een plekje te geven, en nu beleef ik eindelijk weer sex zoals het hoort te zijn voor mij (om even in Venwoude termen te blijven: vol, in verbinding en vanuit mijn eigen kracht...) Maar vooral omdat ik eindelijk weer in staat ben iemand zo te vertrouwen dat ik hem binnen kan laten en mezelf durf te geven, iets wat ELW mij bijna had afgenomen, en nou ben ik als de dood dat het me ook dit gaat kosten. Mijn nieuwe vriend heeft niet het idee dat de ELW cursus die hij doet maar in de verste verte iets heeft te maken heeft met het gedachte goed van Venwoude, en zoals ik al schreef, ik kan op internet niet veel vinden om hem het tegendeel te bewijzen. Want ik weet: ELW is Venwoude, is Ted Wilson, is Bagwhan, is vrije sex onder het mom van Therapie, is mind-fucking, is gevaarlijk... (Anne)

The Secret

"Je bedenkt heel precies wat je graag wilt hebben. Deze wens stuur je in gedachten op naar het universum en binnen afzienbare tijd wordt je bestelling afgeleverd. Deze wens kan alles omvatten, geld, geluk, liefde, spullen, het maakt niet uit. Door je deze denkwijze eigen te maken zullen problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen en je op kort termijn dat hebben wat je je gewenst hebt. Wat wel heel belangrijk is dat je je wens zo argeloos mogelijk moet doen en ook direct weer moet vergeten, dus denk er niet te diep over na, slinger hem gewoon het universum in' (uit The Secret).
Nou, ik wil wel 's proberen een wens zo argeloos mogelijk het universum in te slingeren. Eh... ja, ik weet wat. Ik zou graag willen dat mijn eigen semi-religieuze, kwasi-therapeutische, superkitscherige methode - The Source - er ook in slaagt om miljoenen depressieve, mislukte zielepoten over de gehele wereld naar boekhandel, dvd-winkel en Sourcesamenkomsten te doen stromen, teneinde hen daar een universeel oor aan te naaien en in ruil voor veel geld de illusie te geven dat hen het succes en het geluk eindelijk in de schoot worden geworpen. Kijk maar, universum, wat u met mijn wens doet. Als u wat beters te doen hebt, is het ook goed. (Wim de Bie, door 't Kleintje overgeschreven van bieslog.vpro.nl)

Hema fanclub

De HEMA (Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam) wordt het eerste warenhuis ter wereld met een kritische fanclub. Nu de verkoop van de HEMA aan Lion Capital een feit is, komt de 'Koop de HEMA'- campagne van de Schone Kleren Kampagne (zie Kleintje nummer 422) automatisch ten einde. Tijdens deze campagne werden HEMA-klanten opgeroepen gezamenlijk de HEMA te kopen, en er zo zelf een voorloper op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen van te maken. Er werd in totaal 341.182 euro bijeengebracht. Omdat de verkoop van de HEMA geen garantie geeft dat de omstandigheden van de arbeiders die de HEMA-spullen maken verbeteren, richten de kritische kopers nu de 'Vrienden van de HEMA'-groep op.

Marieke Eyskoot van de Schone Kleren Kampagne: "De 'Koop de HEMA'-campagne maakte duidelijk dat veel HEMA-klanten belang hechten aan een HEMA die haar eerlijke en degelijk imago waarmaakt. Naast de bijeengebrachte euro's kreeg Lion Capital, de uiteindelijke koper van de HEMA, ruim 300 brieven van HEMA-fans waarin erop werd aangedrongen dat de HEMA een uitbuitingsvrij assortiment invoert. Ook was er massale persaandacht, steun van een aantal politieke partijen en NGO's en lof van minister Koenders." De nieuwe fanclub borduurt op dit succes voort. "Vrienden van de HEMA" zijn vóór de HEMA, niet tegen. Het zijn mensen die met plezier en vaak bij de HEMA kopen. Wel willen ze graag dat er zoveel mogelijk verantwoorde artikelen in de schappen van de HEMA komen te liggen. "Vrienden van de HEMA" kunnen hun wensen richting de HEMA kenbaar maken door bijvoorbeeld het zenden van e-cards, het gebruik van vragenkaarten of het dragen van een vrienden-shirt. Via de website -www.helpdehema.nl- helpen de Vrienden de HEMA een nòg betere winkel te worden. "Bedrijven hebben vaak net als mensen de neiging om zich af te sluiten voor kritische opmerkingen. Als een goede vriend je de waarheid vertelt ben je eerder geneigd om te luisteren. De vrienden van de HEMA kunnen daarom een belangrijke rol vervullen," zegt Schone Kleren Kampagne-coördinator Floris de Graad. Het beleid van de HEMA ten aanzien van de arbeidsomstandigheden bij haar toeleveranciers schiet tekort. De HEMA committeert zich niet onomwonden aan een leefbaar loon voor de makers van haar producten. Ook worden de arbeidsomstandigheden bij de fabrieken in lagelonenlanden te weinig en ondeskundig gecontroleerd. Om tot betere arbeidsomstandigheden te komen is het belangrijk dat de arbeiders zèlf bij de noodzakelijke verbeteringen betrokken worden. Dat is bij de HEMA nu nauwelijks het geval. Een belangrijk deel van het assortiment van de HEMA bestaat uit kleding. De Schone Kleren Kampagne, de initiatiefnemer van de Vrienden van de HEMA, zet zich in voor betere arbeidsomstandigheden in de wereldwijde kledingindustrie (www.schonekleren.nl)

De Referendumfabriek

Komt er een referendum over het nieuwe Europese verdrag? Dit verdrag komt in de plaats van de Grondwet die in het referendum van 2005 door de kiezers werd verworpen. Wat is er logischer dat een nieuw verdrag dan weer aan de kiezers wordt voorgelegd? Een ruime meerderheid van de bevolking is daar voor, zo blijkt steeds uit opinieonderzoeken. En ook in de Tweede Kamer is er - sinds de verkiezingen van vorige jaar - een meerderheid die dat in hun verkiezingsprogramma had staan. Een gelopen race denk je dan als eenvoudige burger. Het vorige referendum kwam er immers ook dankzij een Kamermeerderheid en tegen de wil van het kabinet. Maar dan heb je buiten de PvdA gerekend, want die partij heeft de soepelheid van een aal in een emmer snot. Het verkiezingsprogramma van de sociaal democraten was overduidelijk: een nieuwe verdrag een nieuw referendum. Maar toen kwam de kabinetsformatie met referendum tegenstander CDA. Toen werd de formule: het kabinet neemt geen initiatief voor een referendum en we vragen een advies van de Raad van State. De redenering daar achter was: als de raad van State nu zegt dat het nieuwe verdrag geen grondwettelijke kenmerken heeft dan hoeft dat referendum misschien wel niet. Op die poging om de Grondwet geen Grondwet meer te laten lijken was vervolgens het hele optreden van de nieuwe ploeg van Balkenende gericht. Naam weg, vlag weg, hymne weg, referendum weg.
Na de top in Brussel ontstond er bij de regering een euforische stemming. De Grondwet was verdwenen en de Grondwet was gered. Fikkie heette geen Fikkie meer het beest had geen halsband meer en geen strik in zijn staart dus niemand kon nog beweren dat het nieuwe hondje Bello het zelfde valse kreng was. Maurice peilde terstond de stemming en wat bleek: er waren minder mensen die Bello een secreet vonden dan Fikkie.
Toen kwam ook Jacques in de weer. Jacques Tichelaar. Hij verklaarde dat hij Bello zo mooi vond dat hij er zeker van was dat hij er wel een prijs mee kon winnen. Dus wat hem betreft: gaan met dat referendum. Jacques was zich er zelf waarschijnlijk niet van bewust dat hij met dit -op zich zeer terechte standpunt- alweer een draai van 180 graden had gemaakt. Tot dan toe was de redenering; als het nieuwe verdrag nog veel van een grondwet heeft komen we niet om een referendum heen. Nu betoogde Jacques: het verdrag is zo goed het lijkt helemaal niet op de Grondwet en daarom kunnen we er wel een meerderheid voor halen. Want daar gaat het Jacques om. Hij is vóór een referendum als hij dat wint. En anders doet Jacques niet mee. Inmiddels lijkt het er op dat Jacques niet meer terug kan. Nog een draai zou zelfs de resterende PvdA achterban te veel worden. Maar komt het referendum er nu ook? Helemaal zeker is het niet. Het standpunt van Jacques is nog voorlopig. Eerst moet er een definitief verdrag liggen. Dan moet eerst nog een advies van de raad van State komen. En dan is er nog het probleem dat in de eerste kamer de partijen die voor een referendum zijn geen meerderheid hebben. De senaat kan dus dwars gaan liggen. Wij gaan dus nog maar even door met onze petitie op www.wijwillenreferendum.eu Maar vertel alstublieft niet aan Jacques (of aan Maurice) dat u bij een eventueel referendum tegen gaat stemmen, want dan maakt hij weer een draai. (Willem Bos)

Staatssteun wapenexport

Nieuwe onderzoekscijfers van het European Network Against Arms Trade (ENAAT) tonen hoe exportkredieten (overheidsleningen en verzekeringen voor handel naar risicolanden) onbeperkt worden ingezet voor het stimuleren van wapenexport, vaak naar arme landen en naar conflictgebieden. Hoewel gemiddeld slechts 2 procent van alle exporten in Europa militair gerelateerd is gaat 20 tot 30 procent van alle exportkredietgeld naar steun aan de wapenindustrie. Ook "commissies"-beter bekend als smeergeld- worden gedekt door exportkredieten. Lidstaten van de Europese Unie zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen en exportkredieten voor wapenhandel moeten verbieden. In een recente brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Bos van Financiën dat exportkredieten de welvaart van beide handelspartners verhogen en dat bij exportkredieten richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in acht worden genomen. In geval van kredieten voor wapenaankopen is hiervan echter geen sprake. Met exportkrediet gesteunde wapenhandel gaat vaak naar landen waar het leger zich onttrekt aan democratische controle. Exportkredieten voor militaire aankopen verzwaren de schuldenlast van deze landen, bijvoorbeeld van Indonesië, dat meer uitgeeft aan het afbetalen van schulden dan aan onderwijs en gezondheidszorg. Ook vergroten met exportkrediet gesteunde militaire aankopen de spanningen in conflictregio's, bijvoorbeeld tussen landen als India en Pakistan. Nederland besteedt na Groot-Brittannië en Frankrijk het grootste aandeel van zijn exportkredieten aan militaire export. Lees het rapport op www.stopwapenhandel.org

Rechtvaardig Amsterdam

Een aantal Amsterdamse organisaties hebben de handen in één geslagen en het initiatief genomen om de "Alliantie voor een Rechtvaardig Amsterdam" op te richten. Aanleiding hiervoor is de zorg over de groeiende groep Amsterdammers die onder de armoedegrens leeft en de sociale, maatschappelijke, financiële en psychologische problemen voortkomend uit deze armoede en de reacties van de overheid daarop. Het initiatief is genomen door diverse organisaties die actief zijn in het maatschappelijk veld in Amsterdam, waaronder Komitee Marokkaanse Arbeiders Amsterdam, de Bijstandsbond, Aknarij, Protestantse Diaconie Amsterdam, Oost Alarm, Komitee Vrouwen en de Bijstand/EVA, en de Amsterdamse Raad van Kerken. De betrokken organisaties zijn een paar keer bij elkaar gekomen om de problematiek rondom armoede te bespreken. Tijdens deze brainstormsessies is het besluit genomen om een conferentie te organiseren over armoede èn om een alliantie op te richten voor een socialer en meer solidair Amsterdam. Een speciaal hiervoor opgerichte werkgroep gaat de conferentie inhoudelijk en organisatorisch voorbereiden. Voorafgaand aan de conferentie worden drie voorbereidende bijeenkomsten georganiseerd om zoveel mogelijk draagvlak voor het initiatief te creëren. Deze eerste bijeenkomst zal op 1 november 2007 worden gehouden. Veel Amsterdammers moeten rondkomen van een te laag inkomen. Volgens de Amsterdamse Armoedemonitor gaat het om 75.000 huishoudens. Bijstandsgerechtigden worden aan een steeds strakker regime onderworpen. Dat terwijl velen van hen weinig kans maken om via betaald werk duurzaam aan de armoede te ontsnappen. Voor ouderen met een kale of onvolledige AOW is er geen perspectief op verbetering van hun situatie. Een groeiend aantal mensen met onzekere, flexibele baantjes of een klein bedrijf heeft grote moeite om rond te komen. Zij en hun kinderen worden sterk belemmerd om te participeren in de Amsterdamse samenleving. Belangenorganisaties van mensen met een minimuminkomen, vakbonden, migrantenorganisaties, kerken en ouderenorganisaties ontmoeten op hun spreekuren en activiteiten dagelijks Amsterdammers die klem zitten in de armoede. Steeds meer mensen leven in langdurige armoede en in extreme armoedesituaties, met schulden en broodnood. Wij bundelen in de "Alliantie voor een rechtvaardig Amsterdam" onze krachten. Wij willen de processen van verarming en verrijking, van onrechtvaardige verdeling van publieke en private middelen aan de kaak stellen. Wij willen goede initiatieven voor het voetlicht brengen en ons inzetten voor gelijke kansen voor iedereen (meer informatie via emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Live Earth Dood

Ook zo benieuwd wat er voor in de plaats komt? Met de serie Live Earth-concerten is een duidelijk verzadigingspunt bereikt wat betreft spektakelpolitiek. Het heeft even geduurd, maar nu laten mensen zich klaarblijkelijk ook niet meer vermaken met wat lege leuzen en popgroepen. Zelfs in Engeland, waar flink uit de top-veertig kast was getrokken, verkozen de tv-kijkers wat anders. Er keek maar een derde van de massa die een week eerder voor het herdenkingsconcert voor Diana op de bank was gaan zitten. En in Amsterdam was het veld voor de gigaschermen half leeg. Dat was natuurlijk onvermijdelijk; als je op vermaak mikt, weet je dat je steeds een trapje nieuwer en nog spannender moet gaan om de kijk- annex bezoekerscijfers te halen. Bij het gelijktijdig verderop gehouden housefestijn Sensation White was het veel drukker.
Op zich is dat natuurlijk heel goed. De operatie was een afschuwelijke holle poging om celebrities naast heersende politici op het podium te hijsen en net te doen of ze wat doen, gesponsord door de multinationals die de ellende juist veroorzaken. Een schoolvoorbeeld van corporatisme.
Ik heb er zelf helaas niets van mogen zien, maar durf mijn fiets eronder te verwedden dat er met geen woord gesproken is over de structurele oorzaken en dan vooral de heersende manier van economie bedrijven. Waar het wel de hele tijd over ging was: spaarlampen! Het gerucht gaat dat onze minister van milieu mevrouw Cramer demonstratief haar zonnebank heeft ingeleverd als bijdrage aan de betere wereld. Veel duidelijker dat het allemaal nergens over gaat kan het niet worden. Maar de vraag is dus wel wat er nu volgt.
Tot nu toe hebben politici en systeemgetrouwe ngo's dit soort spektakels benut om het volk te vermaken de illusie te verkopen dat er ook wat gedaan wordt aan de zaken waar die bevolking zich zorgen over maakt. Maar nu blijkt datzelfde volk zich er niet meer door te laten paaien. De vraag is wat ze (volk en politici) nu gaan doen. Gezien de algehele staat van verdwazing in de BV Nederland, zou ik nog niet zo zeker zijn dat het hierna beter zal worden.
Wat natuurlijk wel helpt is ouderwets van onderop organiseren tegen staat en kapitaal en directe actie voeren. Dat dat weer flink in opkomst is, werd begin juni in buurland Duitsland aangetoond, toen we met tienduizenden mensen een week de omgeving van Rostock op z'n kop hebben gezet. Daar was in Nederland een stuk minder gratis media- aandacht voor. De polder loopt vaak een jaar of tien achter als het gaat om progressieve ontwikkelingen, dus er is nog hoop. In het najaar willen we een bescheiden tourtje organiseren om te laten zien wat de resultaten van de G8-mobilisatie waren en waarom iedereen de volgende keer beter mee kan doen en zich daarom nu al in affinity groups kunnen organiseren. Als je wilt meehelpen om het programma bij jou te organiseren, dan zou dat mooi zijn. Meer informatie daarover later op de website www.dissent.nl (Kees Stad)

Geld voor geweld

Ondanks alle recente commotie beleggen Nederlandse pensioenfondsen nog steeds miljarden euro's in de wapenindustrie, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Campagne tegen Wapenhandel. Veel mensen zien daarmee ongewild hun pensioengeld geïnvesteerd in de productie van controversiële wapens en wapenleveranties aan conflictgebieden en mensenrechtenschenders. Van pogingen om het beleid van deze bedrijven aan te passen is nauwelijks iets te merken. Enkele van de meest schokkende investeringen die het rapport boven tafel haalt zijn investeringen in bedrijven die:
- aan kernwapenprogramma's meewerken, zoals Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin, EADS, Thales en Honeywell;
- betrokken zijn bij de bouw van de gevangenis op Guantanamo Bay (Halliburton) of de ondervragingen die daar plaatsvinden (General Dynamics, L-3 Communications);
- bulldozers leveren die het Israëlische leger gebruikt voor de vernietiging van Palestijnse huizen en infrastructuur (Caterpillar);
- leveren aan landen in oorlog, spanningsgebieden en notoire mensenrechtenschenders (alle tien grootste wapenproducenten);
- verdacht worden met grootschalige corruptie bij wapenorders (BAE Systems, General Electric).
Van de onderzochte pensioenfondsen komen met name de bedrijfstakpensioenfondsen ABP en PME en de bedrijfspensioenfondsen van ING, Shell en AKZO Nobel naar voren als aandeelhouders van veel grote wapenfabrikanten. PGGM komt op het moment als beste uit de bus, maar bezit desondanks een groot pakket aandelen in 's werelds grootste wapenfabrikant Boeing; ook heeft het een aandeel in landmijnenproducent Hanwha.
Veel pensioenfondsen hebben niet of nauwelijks beleid ten aanzien van beleggingen in de wapenindustrie. Slechts enkele fondsen geven aan in bepaalde bedrijven niet te investeren. Andere beperken zich tot vage algemene termen of geven ronduit toe dat slechts rendementsoverwegingen de keuze van beleggingen bepalen. Een aantal pensioenfondsen zegt aandelen in dubieuze bedrijven niet direct af te willen stoten, omdat ze als aandeelhouder positieve invloed uit zouden kunnen oefenen op het beleid. In de praktijk blijkt echter dat in vrijwel alle gevallen op aandeelhoudersvergaderingen meegestemd wordt met het bestuur van het bedrijf en tègen een koers van meer maatschappelijk verantwoord ondernemen. Campagne tegen Wapenhandel vraagt pensioenfondsen een duidelijk en transparant beleggingsbeleid te voeren, waarbij beleggingen in wapenhandel uitgesloten worden. Daarbij kan een voorbeeld genomen worden aan het Noorse overheidspensioenfonds, dat inmiddels 16 bedrijven van beleggingen heeft uitgesloten, waaronder de tien grootste wapenproducenten ter wereld. Het rapport "Pensioengeld voor oorlogsgeweld" is te vinden op www.stopwapenhandel.org

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 425, 20 juli 2007